تست دیدگاه ازدواج

تست دیدگاه ازدواج

تست هوش چندگانه گاردنر
تست دیدگاه ازدواج

۴ سوال

گزارش ساده

رایگان

تاکنون از خود به عنوان یک جوانانی که قصد ازدواج دارید پرسیده اید که معنای زندگی مشترک چیست؟آیا می دانید که پایه یک زندگی مشترک بر اعتقادات و باورهای بنیادی شما استوار است؟ زندگی مشترک مفهومی بسیار وسیع دارد که شاید در یک جمله نتوان بیان کرد. آنقدر مفهوم زندگی مشترک وسیع و عمیق است که با یک یا چند جمله نمی توان به آن دست یافت اما بد نیست بدانید که چه دیدگاهی در مورد مسائل پایه ای ازدواج و زندگی مشترک دارید. مطالعه بیشتر

تست دیدگاه ازدواج
Slider

چه چیزی بدست خواهید آورد

  • شناخت دیدگاه های خود درباره ازدواج
  • شناخت اهداف یک زندگی مشترک
  • شناخت سطح انتظارات خود از زندگی مشترک
  • اصلاح باورهای ازدواج

کجا تاثیرگذار خواهید بود

همیشه این جمله را شنیده اید که می گویند: ازدواج بحث یک عمر زندگی است. تست نگرش ازدواج می تواند بر روی یک عمر زندگی شما تاثیرگذار باشد.

تست نگرش ازدواج، دیدگاه شما را درباره ازدواج بررسی می کند.

سازمانی ارزیابی کنید

« تست نگرش ازدواج» به عنوان یک ابزار خوش آتیه مشاوره می تواند به مشاور کمک نماید تا او بتواند با دقت بیشتری نتایج قابل پیش بینی ازدواج موفق دو نفر را تعیین کند.

به طراحی و اجرای آزمون با لوگو، تحلیل خاص و نتیجه اختصاصی نیاز دارید؟ اینجا کلیک کنید

آزمونهای مشابه

تست پیش بینی طلاق

تست پیش بینی طلاق برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین شده است.

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است