دسته بندی‌ها:
 • استخدام
 • سنجش
 • آزمون
 • استخدامی
 • شغل
 • مصاحبه

سوالات و راهنمای پاسخ های آزمون عمومی مصاحبه شغلی

 • سرفصل ها: 1
 • تعداد سوالات: 18
 • تعداد خرید: 2+
 • اعتبار افزوده به کیف پول: 5 هزار تومان
 • قیمت : 5,000 تومان
خرید پکیج

هدف های آزمون: مصاحبه عمومی استخدام، سنجش میزان حرفه ای گری، وفاداری و صداقت کارجو ، سنجش میزان وسعت نظر کارجو نسبت به آینده کار و صنعت، سنجش میزان شناخت کارجو از خود و توانایی های ارتباطیش، سنجش توانایی های کارجو در حل مسایل، مشکلات کاری و تعارضات و تجربیات مرتبط کاری وی در گذشته.
اقتباسی : از سایت http://www.businessinsider.com و ترجمه موجود درسایت chetor.com