تفسیر تست نئو در ازدواج

تفسیر تست نئو در ازدواج

تفسیر تست نئو در ازدواج

تفسیر تست نئو در ازدواج

ازدواج یک نقش اساسی در زندگی هر فرد دارد و بنا بر تعریف دیکسون: ازدواج یک نهاد اجتماعی است که بر اساس تعهدات قانونی، اخلاقی و مذهبی یک مرد و یک زن تصمیم می گیرند با هم زندگی مشترک داشته باشند.

اما انچه در ازدواج موفق مهم است انتخاب شریک زندگی است که جز انتخاب های مهم و نقطه عطف و موفقیت هر شخصی در زندگی زناشویی می باشد و در همه ابعاد زندگی او از جمله روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره تاثیر دارد و شناخت ویژگی های شخصیتی همسر آینده ضروری است چرا که که تفاوتها وشباهتهای بین زوجین انکار ناپذیر است و این تفاوت ها و شباهت ها بر کیفیت روابط و ثبات، پایداری و رضاتمندی زناشویی موثر است.

تعریف شخصیت چیست؟

تعریف شخصیت در بین مردم معنایی متفاوت تری دارد برای مثال در زندگی روزمره به کسی که با ادب باشد و یا یک شخصیت سیاسی، ادبی و اجتماعی داشته باشد می گویند فرد با شخصیت است اما در علم روانشناسی شخصیت تعریفی متفاوتی دارد.

شخصیت افراد به دلیل اینکه انسان ها موجودات پیچیده ای هستند پیچیدگی های بسیار زیادی دارد.

هر کدام از نظره پردازان روانشناسی براساس نظریه خود تعاریف متعددی ارایه دادند که به طور ساده نیز میتوان گفت ویژگی و صفاتی که فرد را از دیگران  متمایز می کند نسبتا ثابت و پایدار می باشند که میتوان رفتار فرد راپیش بینی کنند و نحوه تصمیم گیری فرد در هنگام مواجهه با مشکلات و درک او از محیط اطراف و نحوه تعاملش با دنیای درونی و بیرونی چگونگی سازگاری او با محیط است.

ابزاری که می توانید شریک زندگی خود را از دید تیپ شخصیتی مورد سنجش قرار دهید؟

بسیاری از محققان که عوامل موثر در ازدواج موفق را بررسی کرده اند به این نتیجه رسیده اند که برای شناخت ابعاد شخصیتی شریک زندگی خود می توانید از آزمون  NEO استفاده کنید.

تست نئو دارای دو فرم نئو فرم کوتاه و نئو فرم بلند می باشد که فرم کوتاه این آزمون دارای ۶۰ سوال و فرم بلند این آزمون شامل ۲۴۰ سوال می باشد.

تیپ شخصیتی افراد براساس دیدگاه عاملی می باشد که به آن پرسشنامه مدل پنج عاملی نیز گفته می شود و پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه گیری می کند.

پنج عامل اصلی تست نئو:

 روان رنجور (N):

روان رنجوری گسترده ترین بعد شخصیت است که سازگاری ثبات عاطفی با ناسازگاری و بی ثباتی عاطفی فرد را می سنجد مبنای آن احساسات منفی مانند خشم، نفرت، غم، احساس، گناه، احساس کلافگی می باشد و این هیجان ها بر سازگاری فرد با محیط تاثیر دارد.

برون گرایی(E) :

درجه اجتماعی و معاشرتی هیجان پذیری و علاقه مندی فعالیت افراد را نشان میدهد که افرد برونگرا علاقه به مهمانی و جمع دارند در عمل قاطع می باشند. فرد برونگرا هیجان و تحرک را دوست دارد و فعالیت گروهی برایشان جذاب است. برونگرایان پرحرف و فعال می باشند، خوشبین و امیدوار به آینده هستند.

در مقابل این افراد درونگرایان هستند که تنهایی را دوست دارند. درونگرایان هیجان ندارند و مستقل و به کارهای فردی مانند پژوهش علاقه مند هستند.

برونگرایان

گشودگی برای تجربه (O):

گشودگی برای تجربه سطح حس کنجکاوی، قضاوت و محافظه کاری فرد را می سنجد. افرادی که تجربه کردن در زمینه های مختلف دوست دارند در کشف تجارب درونی و بیرونی کنجکاو هستند نظریه های جدید و ارزش های غیر متعارف استقبال میکنند.

این افراد در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی زیادی دارند. افرادی که در مقابل این افراد قرار دارند در رفتار متعارف و در ظاهر محافظه کار هستند و علاقه به موضوعات رایج دارند.

توافق پذیری (A):

بعد توافق پذیر نوع دوستی، همدلی و سازگاری با دیگران را می سنجد افراد توافق پذیر مشتاق کمک کردن به دیگران هستند و اعتقاد دارند دیگران با انها هم اینگونه رفتار کنند. در مقابل این این افراد، فرد توافق پذیر یا مخالف محور است و مظنون به قصد و نیت دیگران می باشد.

بعد توافق پذیر

وجدان(C):

بعد وجدانی در تست نئو سطح خود کنترلی در برنامه ریزی و سازمان دهی افراد را می سنجد. افراد با این بعد دارای اهداف قوی و طرح و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهدافشان دارند.

در مقابل این افراد، کسانی وجود دارند که برای رسیدن به اهدافشان شوق ندارند به همین دلیل تلاشی برای رسیدن به آن ها نمی کنند.

آیا این ویژگی و عوامل شخصیتی بر کیفیت روابط زوجین و رضایت مندی موثر می باشد؟

بنا بر تحقیقات انجام شده ابعاد  شخصیتی زوجین از عواملی است که برسازگاری و تعارض بین آنها تاثیر می گذارد که باعث رضایت یا عدم رضایت از زندگی زناشویی می شود. مثلا فرض کنید یکی از زوجین نمره بالا در شاخص روان رنجور داشته باشد، در زمان هایی که فشار روانی زیاد است احتمال زیادی وجود دارد که دارای باورهای غیر منطقی باشد و قدرت کمتری در کنترل تکانه های خود دارد که باعث تعارض می شود.

یا زوجی را در نظر بگیرید که زن در شاخص وجدان نمره بالایی گرفته، دقیق و وقت شناس است. اخلاقیات برایش مهم است و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کرده است در مقابل مرد نمره پایین گرفته، وقت شناسی برایش معنی ندارد و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی ندارد و بیخیال است. در آینده مسولیت پذیری کمی خواهد داشت و زیاد پایند اصول اخلاقیات نیست و این خود باعث تعارض می شود.

شما با زدن این تست می توانید از نقاط ضعف و قوت ابعاد شخصیتی خود و همسر آینده خود اگاهی پیدا کنید و با کمک مشاوره پیش از ازدواج مهارتهای لازم در برطرف کردن ضعف های خود آموزش ببینید و تصمیم بهتری برای آینده زندگی زناشویی خود بگیرید.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

برای عضویت در خبرنامه ایمیلی تستاپ، ایمیل خود را وارد کنید