شهودی ها در تست شخصیت شناسی MBTI

تست شخصیت شناسی DISC
تیپ شخصیتی شهودی در MBTI

افراد شهودی در تست mbti به صورت اکتسابی در یادآوری و حفظ اطلاعات حسی دریافت شده قدرت کمتری دارند و بیشتر به مطالب ذهنی و انتزاعی که قادرند در ذهن خود بپرورانند توجه می کنند.

تست شخصیت شناسی mbti
Slider

شهودی (Intuitives) در تست شخصیت MBTI

افراد شهودی در تست mbti به صورت اکتسابی در یادآوری و حفظ اطلاعات حسی دریافت شده قدرت کمتری دارند و بیشتر به مطالب ذهنی و انتزاعی که قادرند در ذهن خود بپرورانند توجه می کنند.

برای مثال اگر از شما که جز افراد شهودی هستید بپرسیم خانه دوست شما که به آن جا رفته اید چگونه بود؟ اولین جمله شما این خواهد بود که خانه او بسیاری شبیه خانه دایی من بود. شما برعکس افراد حسی به جزئیات دقت نمی کنید. یا اگر به شما بگوییم تصادف دلخراشی را تعریف کنید خواهید گفت تصادف بدی بود و چندین کشته داشت و جزئیات تصادف را به خاطر ندارید.

افراد شهودی عاشق مطالب انتزاعی هستند که به‌صورت تئوری بیان می‌شود؛ مباحثی مانند ادبیات، فلسفه جامعه‌شناسی و روانشناسی. در حقیقت، آن‌ها به علوم تجربی و مهندسی که به انجام آزمایش و مشاهده دقیق و اندازه‌گیری نیاز دارد علاقه زیادی ندارند.

تست MBTI ، اینجا کلیک کنید.

شاخص شهودی درتست شخصیت شناسی mbti

زبان بدن افراد شهودی Intuitives Body Language

افراد شهودی نسبت به افراد حسی روی محیط خود و اطراف کمتر تسلط دارند. افراد شهودی نسبت به افراد حسی دارای زبان بدن ضعیف تری هستند. افراد شهودی نسبت به افراد حسی مهارت های ورزشی و بدنی را با سرعت کمتری یاد می گیرند. به نظر می رسد افراد شهودی با دنیای طبیعی هماهنگی و همگامی کمتری دارند.

شاخص شهودی درتست شخصیت شناسی mbti

نحوه تعاملات اجتماعی، علایق و سرگرمی‌های افراد شهودی 

افراد شهودی ارتباطات پیچیده و غیرمستقیم برقرار می کنند، اگر آدرسی را از بک فرد شهودی بپرسید به شما صد در صد با جزئیات بیان نمی کند و فقط می گوید: شما از اتوبان همت به اتوبان شهید صیاد وارد می‌شوید. همان‌جا سمت چپ می‌پیچید. کمی جلوتر که رسیدید خیابانی است که نام آن را نمی‌دانم؛ اما ساختمانی سفیدرنگ آنجا قرار دارد. فکر کنم آن را که دیدی بعد جلو می‌آیید می‌رسید سمت راست خیابانی که اسمش را نمی‌دانم. یک شرقی دارد که بعد از آن کوچه بن‌بستی وجود دارد که اول کوچه رستورانی به نام کوهستان است خانه من همان‌جاست: پلاک ۱۲۵ زنگ ششم.

جملات شهودی‌ها مرکب و آشفته و اغلب ناتمام به پایان می‌رسد زیرا شهودی‌ها فکر می‌کنند شما دقیقاً منظور آن‌ها را می‌دانید. جملات شهودی‌ها پر از استعاره و کنایه و شعر است.  آن‌ها از کلمات جالب و غیرعادی و حتی مبهم زیاد استفاده می‌کنند و دوست دارند راه‌های جدیدی را در بیان افکار کتبی و شفاهی خود داشته باشند. آن‌ها به مقوله زبان. ادبیات و شعر بسیار اهمیت می‌دهند و بهترین شعرا و نویسندگان معمولاً افراد شهودی هستند.

افراد شهودی از طنز متفکرانه و روشنفکرانه سنگین لذت می‌برند؛ طنزی که به زبان سیاست یا مسائل روز می‌پردازد مثل کمدی چارلی چاپلین یا وودی آلن

شاخص شهودی درتست شخصیت شناسی mbti

فعالیت های مناسب افراد شهودی

  • فعالیت هایی که بصورت کلی هستند و بیشتر کلیت را مد نظر قرار می دهند
  • می توانند استادان انگیزشی خیلی خوبی باشند
  • کارهای تمرکزی می تواند بر روی ۱۰ تا کار تمرکز کنن
  • کارهای اکتشافی که دارای امکانات جدیدی هستند
  • نظریه پردازی
  • از کارتکراری و جزئیات خسته می شوند(برعکس حسی ها)
  • عاشق مسائل پیچیده و حل نشده و جدید هستند
  • علاقه دارند مهارت جدید یاد بگیرند
  • اشتباه در مورد واقعیت در اینها بیشتر است

الگو های مرتبط 

INTP-مهندس
INTJ-برنامه‌ ریز
INFP-خلاق
INFJ-محرم راز
ENFJ-مربی
ENFP-وکیل
ENTJ-فرمانده

سایر شاخص های MBTI

برون گرا (Extraversion)
درونگرا در تست شخصیت شناسی MBTI
حسی (Sensing)
حسی در تست شخصیت شناسی MBTI
درون گرا (Introversion)
درونگرا در تست شخصیت شناسی MBTI
تفکری (Thinkers)
تفکری در تست شخصیت شناسی MBTI
احساسی (Feelers)
احساسی در تست شخصیت شناسی MBTI
داوری کننده (Judgers)
داوری در تست شخصیت شناسی MBTI
ملاحظه کننده (Percivers)
ملاحظه کننده در تست شخصیت شناسی MBTI