قضاوت کننده در تست شخصیت شناسی mbti

تست شخصیت شناسی DISC
تیپ شخصیتی قضاوت کننده در MBTI

افراد قضاوت کننده و یا داوری کننده در mbti کسانی هستند که همه کارهایشان را از قبل برنامه ریزی می کنند. قضاوت کننده ها ترجیح می دهند درباره موضوعات سریع تصمیم بگیرند و اجرا کنند. اگر کارهایشان جا به جا شود به هم می ریزند و عصبانی می شوند.

mbti
Slider

قضاوت کننده (Judgers) در تست شخصیت MBTI

افراد قضاوت کننده و یا داوری کننده در mbti کسانی هستند که همه کارهایشان را از قبل برنامه ریزی می کنند. قضاوت کننده ها ترجیح می دهند درباره موضوعات سریع تصمیم بگیرند و اجرا کنند. اگر کارهایشان جا به جا شود به هم می ریزند و عصبانی می شوند. این افراد در خانه و محل کارشان همه چیز سر جایش است و همچنین پیش از شروع پروژه همه نیازها را نگاه می کند.

افراد با تیپ قضاوت کننده در تست mbti همه کارهایشان را برنامه ریزی شده و در یک چارچوب و مقرراتی انجام می دهند. این افراد پروژه ها را با هم قاطی نمی کنند و هر پروژه را تا آخر انجام می دهند و بعد سراغ پروژه بعدی می روند. استراحتشان بعد از کارشان است و همیشه تسلط کامل بر روی کار و پروژه شان دارند. تصمیم گیری سریع در کار دارند در صورتی که کار منظم و مرتب باشد نه در زمان و شرایط بحرانی. 

این افراد همیشه به دنبال ساختار و نظم هستند. این افراد از غافلگیر شدن و سورپرایز شدن متنفرند. آن ها همیشه تمام تمرکزشان روی وظایفی است که به آن ها سپرده شده است.

تست MBTI ، اینجا کلیک کنید.

شاخص قضاوت کننده (داوری کننده) درتست شخصیت شناسی mbti

زبان بدن افراد قضاوت کننده Judgers Body Language

زبان بدن افراد قضاوت‌گرا معمولاً تند و چالاک بوده و این افراد به شیوه مکانیکی راه می‌روند. حالت بدن قضاوت‌گراها اغلب شق ‌و رق است. قضاوت‌گراها اغلب لباس‌های رسمی می‌پوشند. پیش از اینکه از خانه بیرون بروند دقت می‌کنند همه‌چیز خوب و مناسب باشد. لباس‌های آن‌ها مرتب، کفش‌های آن‌ها واکس‌خورده، موهایشان آراسته و شانه زده است و لوازم زینتی مناسب و همرنگ به کار می‌برند. اگر قضاوت‌گرایی قرار باشد خانه‌اش را در تعطیلات آخر هفته رنگ بزند این‌گونه مرتب و منظم لباس نمی‌پوشد؛ اما اگر قرار باشد به فروشگاه رنگ‌فروشی هم برود حتماً موهای سرش را شانه می‌کند.لباس‌های قضاوت‌گراها به‌خوبی با هم جفت‌وجور است؛ پیراهن و شلوار با کت، یا کت‌ودامن همه منظم و همه با هم هماهنگ است. اگر این فرد چاق نباشند اغلب لباس‌های تنگ می‌پوشند.

شاخص قضاوت کننده (داوری کننده) درتست شخصیت شناسی mbti

نحوه تعاملات اجتماعی، علایق و سرگرمی‌های افراد قضاوت کننده

شاخص قضاوت کننده (داوری کننده) درتست شخصیت شناسی mbti

فعالیت های مناسب افراد قضاوت گرها

  • کارهایی که نیاز به برنامه ریزی دقیق و منظم و سیستماتیک دارد
  • محیط قابل پیش بینی باشد
  • کارها همه سازمان یافته و همه منظم ومرتب باشد
  • فقط یک کار انجام دهند(در فروش به مشکل می خورند)
  • محیط کار سیستماتیک
  • امکان کنترل کامل کار
  • اینها مناسب کارهای مربوط به نظام و ارتش هستند

 

الگو های مرتبط 

الگوی مربی در تست mbti
entj
ESFJ-حامی
ESTJ-ناظر
INFJ-محرم راز
INTJ-برنامه‌ ریز
ISFJ-مدافع

سایر شاخص های MBTI

برون گرا (Extraversion)
درونگرا در تست MBTI رایگان
حسی (Sensing)
حسی در تست شخصیت شناسی MBTI
شهودی (Intuitives)
شهودی در تست شخصیت شناسی MBTI
تفکری (Thinkers)
تفکری در تست شخصیت شناسی MBTI
احساسی (Feelers)
احساسی (Feelers)
درون گرا (Introversion)
درونگرا در تست آنلاین mbti
ملاحظه کننده (Percivers)
ملاحظه کننده در تست شخصیت شناسی MBTI