تست سنجش رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) چیست ؟

تست شخصیت شناسی DISC
تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
سنجش رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است . این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است .

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)
Slider

تست سنجش رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

از رضایت شغلی تعاریف مختلفی وجود دارد. در گروهی از تعاریف، این مفهوم به صورت «واکنش احساسی و نگرشی» کارکنان به شغل تعریف شده است.

به صورت ساده می‌توان گفت «رضایت شغلی میزانی است که مردم شغلشان را دوست دارند»؛ به طوری که بعضی از مردم از کار لذت می‌برند و آن را یک بخش مهم زندگی می‌دانند. و برخی دیگر از کار متنفرند و آن را تنها به این دلیل انجام می‌دهند که مجبور به انجام آن هستند.

همچنین در تعریفی مشابه با تعریف فوق، رضایت شغلی به عنوان «اختلاف بین میزان و شدت نیازهای فرد و میزان برآورده شدن آن نیازها در شغل» تعریف شده است. به عبارت دیگر در این تعریف، خشنودی شغلی تابعی است مستقیم از درجه‌ای که محیط با ساختار نیازی فرد همخوانی دارد.

کوهلن معتقد است اگر انگیزه‌های اصلی و مهم فرد در زمینه شغل او و کارهایی که انجام می‌دهد ارضاء شوند هرچه فاصله بین نیازهای شخصی فرد و ادراک یا نگرش او نسبت به توانایی بالقوه شغل برای ارضاء این نیازها کمتر باشد رضایت شغلی نیز زیاد خواهد بود (ساعتچی۱۳۷۲ ص۲۴).

رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است . این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود. لوک معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد.

در کل رضایت شغلی، یک نوع احساس رضایت از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در کار، تامین نیازهای منطقی، شکوفایی استعداد و پیشرفت شغلی ارتباط دارد.

تاثیر رضایت مندی شغلی در سازمان 

امروزه رضایت شغلی و داشتن انگیزه یک استراتژی رقابتی قوی برای سازمان ها به حساب می آید. یعنی به عبارتی اگر سازمانی قادر نباشد که رضایتمندی نیرو انسانی توانمند و متخصص خود را برآورده کند موجب دلسردی و ناامیدی نیروی خود می شود. در نتیجه علاقه در نیروی کار کاهش پیدا می کند و در نتیجه موجب می شود نیروی متخصص و توانمند شما ترک خدمت کند.

با توجه به موارد گفته شد رضایت شغلی عامل بسیار مهمی است و باید تاحد امکان،آنرا افزایش دهیم. افزایش این متغیر نه تنها باعث کارایی و عملکرد سازمان ها می شود بلکه می تواند باعث شود که افراد نیز سلامت بیشتری را تجربه نمایند. در واقع رضایت شغلی با سایر جنبه های سلامت فیزیکی و سلامت روانشناختی مرتبط بوده و می تواند باعث شود که افراد زندگی سالم تری را تجربه نمایند.

ابعاد و مولفه های پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MSQ:

  1. نظام پرداخت
  2. نوع شغل
  3. فرصت های پیشرفت
  4. جو سازمانی
  5. سبک رهبری
  6. شرایط فیزیکی

تعریفی ساده تر از رضایت شغلی :

اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم رضایت شغلی میزان علاقمندی یک فرد نسبت به شغلش است. رضایت شغلی یکی از متغییرهای سازمانی است که در رابطه با عملکرد شغلی و سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. به همین دلیل تست رضایت شغلی مینه سوتا به سازمان شما کمک می کند تا متوجه شوید چه میزان از کارمندان شما از شغل خود احساس رضایت می کنند. تست رضایت شغلی مینه سوتا در واقع به بهبود سازمان شما کمک می کند.

آزمون آنلاین رضایت شغلی مینه سوتا

تست رضایتمندی شغلی

آزمون‌های مرتبط

mbti
تست نئو فرم بلند