تست رغبت شغلی هالند چیست ؟

تست شخصیت شناسی DISC
تست هالند - سنجش رغبت شغلی
هالند - سنجش رغبت شغلی (Holland)

تست هالند جز محبوب ترین تست های شخصیت شناسی است که به شما در انتخاب شغل و رشته تحصیلی کمک می کند. این تست می تواند به شما در انتخاب درست ترین راه کمک کند.

holland
Slider

تست هالند

تست هالند جز یکی از محبوب ترین تست های شخصیت شناسی است. همچنین یکی از جالب ترین و معروف ترین نظریه ها، نظریه هالند است که چندین بار توسط هالند و همکارانش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هالند شش تیپ شخصیتی و شش مدل محیطی را در نظریه خود به کار گرفته است. به عقیده هالند شخصیت هر فرد می تواند نقش مهمی در انتخاب شغل او داشته باشد.

تست هالند یکی از تست های شخصیتی است که به فرد در انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل کمک می کند. تست هالند بارها مورد بررسی قرار گرفته است و ثابت شده است که نتایج این تست می تواند به انسان ها نشان دهد به چه نوع شغلی گرایش دارند و در چه نوع محیط شغلی، بهترین بهروری را دارند. هالند در نظریه خود تاکید می کند که ناهمخوانی و ناهماهنگی بین محیط شغلی و تیپ شخصیتی فرد، موجب نارضایتی او می شود و هنگامی که فرد از محیط شغلی خود رضایت نداشته باشد پیشرفتی در آن شغل نخواهد داشت.

کاربردی و ساده بودن تست و نتیجه هالند باعث شده است برای تمامی رده های سنی مناسب باشد. پرسشنامه این آزمون، یک پرسشنامه بسیار کاملی است که هر فرد با پاسخ به سوالات تست هالند، تیپ شخصیتی خود را مشخص می کند و می تواند با توجه به تیپ شخصیتی خود محیط شغلی متناسب تیپ خود را انتخاب کند.

تاریخچه تست رغبت شغلی هالند

تست هالند توسط هالند در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است. نظریه ی تصمیم گیری هالند، نظیه همخوانی شغل و شخصیت است که حدودا ۵۰ سال توسط هالند و دیگران به کار گرفته شد. همچنین امروزه در مدارس، دانشگاه ها، بازارکار و سازمان ها از این نظریه استفاده می کنند. اعتبار این نظریه در کشورهای مختلف نظیر آمریکا، اروپا، آسیا، استرالیا و حتی ایران مورد تایید قرار گرفته است.

جان هالند می گوید : این نظریه داستان زندگی من است. به عبارتی فکر کردن به کار خود و دیگران از دغدغه های کاری من بود. هالند می گوید گاه پیش آمده بود که کارفرما، خانواده، دوستان، بازی گلف و … همه را در کناری نهادم تا بتوانم این نظریه خود را تدوین و بازبینی کنم.

هدف هالند از این نظریه چیست؟

هدف این نظریه توجیه دغدغه ی این مطلب است که : پرداختن انسان به طیف محدودی از علایق خود با انجام دادن برخی تعهدات نسبت به سایرین تعارضی ندارند مشروط بر آن که بتواند کار ارزشمندی عرضه کند.

انواع تیپ های شخصیت شناسی هالند :

در تست هالند افراد در تیپ شخصیتی واقع گرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی قرار می گیرند. با توجه به نظریه هالند افراد در تعامل با محیط زندگی خود و با توجه به ویژگی های شخصیتی خود برخی از مشاغل را ترجیح می دهند. در تست هالند هر تیپ شخصیتی ویژگی های خاصی را دارد و به دنبال آن ها مشاغل خاصی نیز برای آن پیشنهاد می گردد.

خصوصیات شخصیتی افراد در شش تیپ شخصیتی تست هالند :

تیپ واقع گرا (Realistic): خصوصیات این تیپ عبارت است از:  عملی، فیزیکی، کنشی، ماشینی، ابزارگرا، خوددار، انعطاف ناپذیر، مادی گرا، سرسخت و متواضع گرا هستند. این افراد دارای توانایی بدنی و مکانیکی هستند. این افراد در واقع، واقع بین در امور هستند. همچنین این افراد در کار جدیت دارند. اگر فرد واقع گرا با مشکلاتی مواجه شود راه حل های عملی را جستجو می کند.

جستجوگر (Investigative): خصوصیات این تیپ عبارت است از: تحلیلی، روشنفکر، عملی، اکتشافی، متفکر، محتاط، کنجکاو، مستقل، درونگر، کمرو، پیشرونده، خلاق، طرفدار اصلاحات اساسی و بنیادین، اهل تفکر، سازماندهی و استدلالی اند. تفکری و استدلالی بودن این افراد یکی از صفات بارز این تیپ است. جستجوگرها روابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند.

جستجوگر در هالندهنری (Artistic) : خصوصیات این تیپ عبارت است از: خلاق، متکبر، مستقل، نامنظم، نوآور، رسانه ای، اهل نگاشتن و نوشتن احساسی، نامرتب، آرمان گرا، خیال پرداز، مبهم، غیرسنتی و دارای منش و روحیه بازی هستند. این افراد به راحتی درباره عواطف و احساسات خود صحبت می کنند.

 

هنری در تست هالنداجتماعی (Social) : خصوصیات این تیپ عبارت است از: حمایت کننده، کمک کننده، آموزش دهنده، پرورش دهنده، مسئول، صمیمی، آرمان گرا، سخاوتمند، مهربان، دارای روحیه همکاری، مشوق و اهل رفاقت. در کل افراد اجتماعی نقش معلمی و یا روانگری را ترجیح می دهند. این افراد بشردوست و مسئول هستند و در ایجاد روابط انسانی مهارت دارند.

 

اجتماعی در تست رفتارشناسی هالندمتهور (Enterprising) : خصوصیات این تیپ عبارت است از: رقابتی، رهبری، توانایی متقاعدکردن، ماجراجو، برون گرا، معاشرتی، خوش بین، با انرژی، آگاه به منابع مختلف، اغلب دوست دارند با مردم کارکرده و آن ها را برای رسیدن به اهدافشان کمک کنند.

قراردادی (Conventional) : خصوصیات این تیپ عبارت است از: جزئی گرا، سازمان دهی، دفتری، مرتب، پیگیر، انعطاف ناپذیر، وظیفه شناس، مطیع، فاقد تخیل، مدافع و صرفه جو. افراد قراردادی در حالت کلی احترام خاصی برای حفظ مقررات و قوانین قائل هستند.

قراردادی در تست هالند

مشاغل مربوط به تیپ های شخصیتی در تست رغبت شناسی شغلی هالند

به نظر هالند با توجه به شش نوع شخصیت مختلف، شش نوع محیط شغلی نیز وجود دارد. به قول معروف: “کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز” هرکدام از انواع شخصیت به محیطی نیاز دارد که موافق و سازگار با خصوصیات آن باشد تا بتوانند در آن محیط شغلی پیشرفت کنند. و یا به عبارت دیگر هر فرد برای خود به دنبال محیط شغلی می گردد تا بتواند در آن محیط از مهارت ها و توانایی های خود حداکثر استفاده را بنماید و به موفقیت و نیز رضایت شغلی برسد.

سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه ی خود به رضایت شغلی منجر می شود، به گفته ی هالند چنین سازشی باعث انتخاب شغل مناسب تر، پیشرفت شغلی مقبول تر، ثبات عاطفی و روانی بیشتر، فعالیت و خلاقیت بیشتر، و رشد خصوصیات فردی می شود. از سوی دیگر، عدم سازگاری بین محیط و نوع شخصیت موجب نارضایتی، تغییر شغل، عدم موفقیت و بی ثباتی عاطفی و روانی و خواهد گردید.

مشاغل مربوط به تیپ های شخصیتی :

تیپ واقع گرا (Realistic): فرد با تیپ شخصیتی واقع گرا کارهایی انجام میدهد که به مهارت و قدرت بدنی و هماهنگی نیاز دارد. آن ها اغلب با ابزارها سروکار دارند و با کارهایی که با دفتر و کاغذ سروکار دارند میانه خوبی ندارند.شغل واقع گرایانه در هالند

مشاغل مناسب برای این افراد عبارتند از :

 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی ماشین آلات سنگین
 • خلبان
 • تکنسین
 • تعمیرات و تاسیسات
 • ….

 

جستجوگر (Investigative): این افراد بیشتر به دنبال شغل هایی هستند که نیاز به ایده و تفکر دارند. بیشتر علاقه مند به کارهایی هستند که به فکر، سازماندهی و درک موضوع نیاز دارد.شغل مناسب جستجوگر در تست هالند

مشاغل مناسب برای این افراد عبارتند از :

 • پزشک
 • فیزیکدان
 • جراح
 • شیمیدان
 • دندانپزشک

 

هنری (Artistic) : افراد با تیپ شخصیتی هنری اکثرا به دنبال شغل هایی هستند که بیشتر کار با شکل، طرح ها و الگوها است. آن ها اغلب به بیان خود نیاز دارند و می توانند کارها را بدون پیروی از مجموعه ای خاص انجام دهند به عبارتی می توانند برای خود کار کنند. آن ها بیشتر علاقه مند به کارهایی هستند که جنبه حرف زدن و گفتاری دارند تا بتوانند با قدرت بیان خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهند.شغل مناسب تیپ هنری در تست هالند

مشاغل مناسب برای این افراد عبارتند از :

 • معماری
 • طراح تبلیغات
 • فیلمنامه نویس
 • خوش نویس
 • شاعر
 • بازیگر

اجتماعی (Social) : کاری هایی انجام می دهند که بتوانند به دیگران کمک کنند و بیشتر به کارهایی که جنبه تعلیم و آموزش دارد علاقه مند هستند.شغل مناسب تیپ اجتماعی در تست هالند

مشاغل مناسب برای این افراد عبارتند از :

 • معلم
 • مدیر مدرسه
 • مربی الهیات و علوم دینی
 • مربی تربیتی
 • جامعه شناس
 • روانشناس
 • ….

 

متهور (Enterprising) : کارهایی را انجام می دهند که مبهم و نامنظم است. و علاقه مند به کارهایی هستند که نیازمند ابتکار عمل و خلاقیت است. شغل مناسب تیپ متهور در تست هالند

مشاغل مناسب برای این افراد عبارتند از :

 • مدیر بازرگانی
 • بازاریاب
 • رهبری
 • مدیر هتل و رستوران

 

 

قراردادی (Conventional) : مشاغل قراردادی اغلب از مراحل و روش های تعیین شده تشکیل می شوند. علاقه مند به شغل هایی که مستلزم اجرای قوانین است. قراردادی در هالند

مشاغل مناسب برای این افراد عبارتند از :

 • حسابدار
 • کارشناس امور اداری
 • کارشناس و مشاور مالیاتی
 • کارشناس امور کمرگی

کاربردهای نظریه هالند : 

هالند نیز در نظریه ی خود روش معینی را برای راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای پیشنهاد می نماید. می توان از این نظریه، تحقیقات انجام شده را با توجه به نوع کاربرد و موارد استفاده از آن استخراج کرد.

۱) یکی از کاربردهای نظریه ی هالند که برای مشاوران می تواند فوق العاده حائز اهمیت باشد، طبقه بندی مشاغل است. به کمک این طبقه بندی مشاور نوع شخصیت مراجع یا دانش آموز را با یکی از روش ها برای مثال کاربرد سیاهه ی ترجیح شغلی می شناسد، نوع محیط شغلی مناسب را نیز مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به مراجع یا دانش آموز کمک می کند تا سازش و توافقی بین آن دو ایجاد کند.
۲) ارائه ی اطلاعات شغلی و حرفه ای به ساده ترین صورت ممکن به طوری که عملا قابل استفاده و کاربرد باشند.
۳) توصیه ی جریان انتخاب شغل و ارتباط آن با نوع شخصیت فرد.
۴) فراهم آوردن امکانات و فرصت هایی برای خودشناسی و شناخت نیازهای محیطی.

کاربرد هالند در مدارس :

طبقه بندی هالند برای برنامه راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای مدارس نیز حائز اهمیت است. مشاوران شغلی و حرفه ای مدارس با توجه به سن شخصیت، مهارتهای لازم برای احراز هر شغل را قبلا تعیین می کنند و سپس با توجه به شناخت دانش آموزان، آنها را در مسیر مناسبی راهنی می نمایند و همچنین از این تست می توان از دوره ی دبیرستان تا دوره ی پیش دانشگاهی جهت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته بهره برد.

آزمون آنلاین هالند

تست رغبت شغلی و تیپ شخصیتی هالند

آزمون‌های مرتبط

mbti
تست نئو فرم بلند
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 14 =