وجدانی بودن (C) در تست نئو

شاخص وجدانی بودن (C) در تست نئو

یکی از موضوعات مهمی که در نظریه های شخصیت مطرح می گردد موضوع کنترل تمایلات فردی است. افراد در رند رشد خود همیشه می آموزند چگونه غرایز و نیازهای خود را کنترل کنند. در کل ناتوانی در برابر تکانه ها نشان دهنده روان نژندی بالا در افراد است. دو ویژگی عمده در افراد که یکی توانایی کنترل تکانه و تمایلات و به کارگیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف مورد بررسی در شاخص وجدانی بودن آزمون نئو قرار دارد.

افراد با شاخص وجدانی بودن (C) بالا و پایین:

افراد با شاخص وجدانی بودن معمولا افرادی هستند که دارای اهداف و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده هستند. باید به این موضوع توجه کنیم که افراد انگشت شماری در دنیا وجود دارند که موسیقی دان و یا قهرمان ورزشی می شوند. آن ها بدون داشتن این ویژگی نمی توانسته اند موفق شوند.

دیگمن و تیک موتوچوک این شاخص را تمایل به موفقیت نامیده اند. از جنبه های مثبت که این شاخص را در افراد نگاه کنیم افراد با نمرات بالا در این شاخص جز آن دسته از افرادی هستند که در تحصیلات دانشگاهی و حرفه ای افراد موفقی هستند. و در جنبه های منفی افراد با شاخص C بالا افراد ایراد گیر، وسواس اجبار به پاکیزگی و افراد کسل کننده ای هستند.

زیر شاخص های وجدانی بودن (C) :

کفایت (C1) :

این شاخص میزان موثر بودن یک فرد را می سنجد اگر نمره افراد در این شاخص پایین باشد عدم اعتماد آن فرد را نسبت به توانایی هایش بیان می کند.

کفایت در زیر شاخص وجدانی بودن

نظم و ترتیب (C2) :

این افراد به نظم و آراستگی و تمیزی بسیار اهمیت می دهند این افراد قدرت سر و سامان دادن به اشیا و اتفاقات را دارند.

نظم و آراستگی در زیر شاخص وجدانی بودن

وظیف شناسی (C3) : 

این شاخص علاقه به پایبندی به اصول اخلاقی را در فرد می سنجد.

وظیف شناسی در زیر شاخص وجدانی بودن

تلاش برای موفقیت (C4) :

کار سخت برای رسیدن به اهداف، ساعی و هدفمندی، قدرت جهت‌دهی به زندگی و … از خصایص این فرد است.

تلاش برای موفقیت در زیر شاخص وجدانی بودن

خویشتنداری (C5) :

توانایی فرد در شروع وظایف و ادامه‌ی آن به جهت تکمیل، علی‌رغم آشفتگی‌ها در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.

خویشتنداری برای موفقیت در زیر شاخص وجدانی بودن

احتیاط در تصمیم گیری (C6) :

این شاخص بیانگر تفکر هر فرد قبل از انجام هر کاری است.

تصمیم قبل از کار برای موفقیت در زیر شاخص وجدانی بودن

سایر زیر شاخص های تست نئو

شاخص با وجدان بودن
شاخص با وجدان بودن
شاخص روان رنجوری
شاخص روان رنجوری تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص برون گرایی
شاخص برون گرایی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص گشودگی
شاخص گشودگی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص موافق بودن
شاخص موافق بودن تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص موافق بودن تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی

توافق پذیری (A) در تست نئو

شاخص توافق پذیری (A) در تست نئو

شاخص توافق پذیری در تست نئو مانند برون گرایی بر ارتباط بین افراد تاکیید می کند. فرد توافق پذیر همیشه با دیگران همدردی می کند و با حسن انسان دوستی به دیگران کمک می کند و معتقد است که آن ها هم نسبت به او همین گونه رفتار می کنند.

افراد با شاخص توافق پذیری بالا و پایین:

در مقابل افراد توافق پذیر افراد خود محور قرار دارند که همیشه به قصد و نیت دیگران مظنون است و همیشه اهل رقابت با دیگران هستند تا همکاری. شاخص توافق پذیر در تست نئو به سمت جنبه های مثبت اجتماعی و سلامت بیشتر روانی حرکت دارد. البته چیزی که در اینجا هست این است که افراد موافق در بین افراد نسبت به افراد مخالف از محبوبیت بیشتری برخوردارند.

در این شاخص هیچ یک از این دو قطب دارای منزلت اجتماعی برتری نیستند. در کل نمی توانیم بگوییم کسانی که در هر قطب این شاخص قرار می گیرند بهداشت روانی بهتری دارند.

زیر شاخص های توافق پذیری :

اعتماد(A1) :

افرادی که نمره شاخص اعتماد در آن ها بالا است اعتقاد عمیقی به درستکار بودن دارند و نسبت به افراد خوش نیت هستند.

اعتماد در زیر شاخص توافق پذیری

رک گویی (A2) :

افراد در این زیر شاخص رک، ساده و بی ریا هستند و این ها صفات این اشخاص است.

رک گویی در زیر شاخص توافق پذیری

نوع دوستی (A3): 

توجه کردن به دیگران و همچنین بخشندگی و کمک به دیگران از صفات بارز این افراد است.

نوع دوستی در زیر شاخص توافق پذیری

همراهی (A4) :

تمایل به احترام به دیگران، بخشش و فراموش کردن مسائل بین فردی، فروتنی و ملایمت از ویژگی‌های این افراد است.

همراهی در زیر شاخص توافق پذیری

تواضع  (A5):

نمرات بالا در این مقیاس الزامی به پایین بودن عزت نفس فرد نیست اما فروتنی و عدم تکبر از خصایص اوست.

تواضع در زیر شاخص توافق پذیری

دل رحمی (A6) :

افراد با دارا بودن این شاخص بسیار دل رحم هستند. این افراد بسیاز حساس هستند و دیگران را در نظر می گیرند.

دل رحمی در زیر شاخص توافق پذیری

سایر زیر شاخص های تست نئو

شاخص موافق بودن
شاخص موافق بودن تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص روان رنجوری
شاخص روان رنجوری تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص برون گرایی
شاخص برون گرایی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص گشودگی
شاخص گشودگی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص با وجدان بودن
شاخص با وجدان بودن

گشودگی (O) در تست نئو

شاخص باز بودن ذهن (O) در تست نئو

شاخص گشودگی یکی از عوامل اصلی شخصیتی است اما از نظر اهل فن از روان نژندی و برونگرایی کمتر تبعبیت می کند. نام دیگر شاخص گشودگی، شاخص باز بودن ذهن یا تجربه نیز است. عناصر تشکیل‌دهنده باز بودن به تجربه اغلب در نظریه‌ها و ارزیابی شخصیت نقش قابل‌توجهی را بازی کردند و اغلب وحدت این ویژگی‌ها در یک شخص موردنظر قرارگرفته است.

این شاخص در تست شخصیتی نئو احتمالا یکی از محدودها به حساب می آید که بسیار مورد پژوهش قرار خواهد گرفت. افراد با شاخص گشودگی افرادی هستند که در باورها تجربیات درونی و دنیای پیرامون کنجکاو هستند. این افراد تجربه بسیای زیادی را دارند. این افراد همیشه تجربیان جدید را دوست دارند و در مقابل افراد بسته افکار مثبت و منفی فراوانی دارند.

شاخص باز بودن تجربه (O) معمولا ارتباط مستقیم و مثبتی با  هوش دارد و اکثر افراد تحصیل کرده در این شاخص نمره بالاتری دریافت می کنند. شاخص گشودگی در افراد معمولا با آن جنبه هایی در فرد سر و کار دارد که در معرض سنجش هوش قرار نمی گیرد. برای مثال خلاقیت، معمولا افراد با شاخص باز بودن ذهن بالا نسبتا خلاق تر هستند.

اما توجه کنید این بدین معنا نیست که افراد با شاخص گشودگی افراد باهوش هستند و افراد بسته از هوش پایینی برخوردارند. ممکن است یک فرد باهوش دارای O پایین باشد و بالعکس.

افراد با شاخص باز و بسته :

افرادی که در شاخص باز بودن تجربه در تست نئو نمره پایین تری دریافت می کنند معمولا در ظاهر محافظه کارتر هستند. این افراد به موضوعات رایج و قابل فهم بیشتر علاقه دارند تا موضوعات خاص و نادر. در بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد باز یا بسته بودن ذهن در فرم دفاع روانی مورداستفاده فرد اثر دارد؛ اما بسته بودن نشان‌دهنده استفاده فراگیر از واکنش دفاعی اصولاً نیست.

در حالت کلی افراد با شاخص بسته بودن دارای دیدگاه محدودتری هستند. همچنین این افراد موقعیت های اجتماعی و سیاسی محافظه کارترند. اما با تمام این ویژگی ها نمی توان آن ها را افراد مطیع و وابسته به قدرت دید. همچنین شاخص بسته هم معنا با کینه‌ورزی و یا مقابله جویی با منابع قدرت نیست. این نشانه ها را می توانید در افراد با شاخص A پایین هم مشاهده کنید.

افراد با شاخص گشودگی بالا در تست نئو افرادی غیرمتعارف مایل به زیر سؤال بردن منابع قدرت و علاقه‌مند به آزادی در اخلاقیات امور اجتماعی و دیدگاه‌های سیاسی هستند. اما نباید این ویژگی این افراد را “غیر اصولی بودن ” این افراد معنا کرد. یک فرد ذهن باز ممکن است سیستم ارزش‌گذاری متحرک و متعدد خود را همراه باوجدان قوی در حد یک سنت‌گرا به کار گیرد. در نظر بسیاری از روانشناسان باز بودن زن و تجربه ممکن است معادل سالم‌تر بودن به نظر آید؛ اما ارزش باز بودن یا بسته بودن وابسته به ضرورت‌ها در موقعیت‌هاست و هم افراد باز و هم افراد برجسته و عملکردهای مفیدی در جامعه دارند.

زیر شاخص های باز بودن ذهن :

تخیل (O1):

در این افراد قدرت تخیل فعال است و در بسیاری از رویاپردازی برای خلق دنیای درونی خود استفاده می کنند.

تخیل در زیر شاخص گشودگی یا باز بودن ذهن

زیباپسندی (O2) :

افراد زیباپسند معمولا درک عمیقی از هنر و زیبایی دارد و اکثرا مجذوب موسیقی و تئاترند. این افراد پتانسیل و استعداد کشیده شدن به دنیای هنر را دارند.

زیباپسند در زیر شاخص گشودگی یا باز بودن ذهن

احساسات (O3): 

درک ضمنی احساسات درونی و هیجانات خود و تجربه‌ی بیشتر موقعیت‌های هیجانی و احساسی در افراد با نمره‌ی بالا وجود دارد.

احساسات در زیر شاخص گشودگی یا باز بودن ذهن

اعمال (O4) :

افراد با شاخص اعمال بالا آدم های منعطفی هستند و به ثبات در اعمال توجهی ندارند و همیشه می خواهند هر بار اعمال جدید مانند یک رستوران جدید و یا یک غذای جدید را امتحان کنند.

اعمال در زیر شاخص گشودگی یا باز بودن ذهن

عقاید (O5):

اعلاقه زیادی به فلسفه و و محرک های ذهنی دارند. نمره‌ی بالا در این بخش موجب رشد ظرفیت‌های فرد است.

عقاید در زیر شاخص برون گرا

ارزش ها (O6):

انعطاف در ارزش‌ها به معنای آمادگی برای امتحان مجدد ارزش‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی در این فرد است.

سایر زیر شاخص های تست نئو

شاخص گشودگی
شاخص گشودگی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص روان رنجوری
شاخص روان رنجوری تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص برون گرایی
شاخص برون گرایی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص موافق بودن
شاخص موافق بودن تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص با وجدان بودن
شاخص با وجدان بودن
شاخص برون گرایی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی

برون گرایی(E) در تست نئو

شاخص برون گرایی(E) در تست نئو

برون گرا ها معمولا افراد اجتماعی هستند. اما این تنها ویژگی این افراد در تست نئو یا NEO PI-R نیست بلکه یکی از ویژگی این افراد در شاخص برون گرا است. علاوه بر اجتماعی بودن، افراد برون گرا دوستدار دیگران هستند و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها دارند. این افراد در عمل قاطع، فعال و اغلب حراف و اهل بحث و گفتگو هستند. آن ها همیشه به موفقیت در آینده امیدوار هستند.

اگر بخواهیم یک نمونه از گروه های برون گرا را در جامعه برای شما مثال بزنیم بازاریاب های موفق کشورمان هستند. مقیاس سنجش برون گرایی در افراد نشان دهنده علاقه مندی آن ها به توسعه صنعت و کار خود است.

افراد با شاخص برون گرا و درون گرا:

در مقابل برون گرا ها که به راحتی می توان آن ها را توصیف کرد درون گرایان قرار گرفته اند که به آسانی نمی توان آن ها را توصیف کرد. درون گرایان معمولا محافظه کار هستند اما این به این معنا نیست که دوست داشتنی نباشند، مستقل اند اما نه این که در جمع شاخص باشند، تک رو هستند اما تنبل نیستند.

درون گرایان معمولا خجالتی هستند و در جایی که لازم بداند تنهایی را ترجیح می دهد اما این بدین معنا نیست که دارای اضطراب اجتماعی هستند.

در کل درون گرایان به اندازه برون گرا ها فعال نیستند. یکی از ویژگی بارز این افراد کنجکاوی است. این افراد در کل علاقه زیادی به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی دارند.

افراد که با نظریه یونگ آشنا هستند خصوصا مبحث شخصیت شناسی MBTI باید توجه کنند که بعد برون گرایی مطرح شده در نئو از جنبه هایی با نظریه یونگ متفاوت است.

زیر شاخص های برون گرایی :

صمیمیت (E1):

یکی از زیرشاخص های برونگرایی مقیاس صمیمیت است که بیشترین ارتباط را با کیفیت با دیگران برقرار می کنند. افرادی که در این مقیاس نمره بالاتری دارند افراد صمیمی و با محبت هستند که همیشه ارتباط دوستانه تری با دیگران برقرار می کنند. این افراد صادقانه دیگران را دوست دارند و به پآسانی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و سریع رفیق می شوند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی دارند افراد بی احساسی نیستند اما نسبت به این افراد محافظه کارترند. صمیمیت یکی از مقیاس های E است که با شاخص توافق نسبت دارد اما از لحاظ عاطفی متفاوت است.

صمیمیت در زیر شاخص برون گرا

جمع گرایی (E2):

افراد با مقیاس جمع گرا از بودن با دیگران لذت می برد و هنگامی که در جمع هستند احساس شادمانی می کنند. افرادی که در این مقیاس نمره پایین تری دارند ترجیح می دهند تنها باشند و از محیط های شلوغ دوری کنند.

جمع گرایی در زیر شاخص برون گرایی

قاطعیت (E3) :

افرادی که در این مقیاس نمره بالاتری دارند افرادی مسلط و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام هستند. آن ها قاطع حرف می زنند و اکثرا نقش رهبر را بر عهده می گیرند. این افراد جسور و قدرتمند هستند و پیشرفت کننده اجتماعی هستند. این افراد توانایی بسیار بالایی در گویندگی دارند.

اما در مقابل ابن افراد، آن هایی هستند که نمره پایینی در این مقیاس دارند. آن ها در گوشه کنار این موقعیت قرار می گیرند و بیشتر علاقه دارند به جای سخنگو، شنونده باشند.

قاطعیت در زیر شاخص برون گرا

فعالیت (E4) :

کسانی که در این مقیاس نمره بالایی دریافت می کنند دارای جنب و جوش هستند آن ها معمولا پرانرژی هستند و همیشه مشغول فعالیت کردن هستند. افراد با نمره پایین در این مقیاس کند و آرام هستند اما این به این معنا نیست که این افراد تنبل و سهل انگار باشند.

فعالیت در زیر شاخص برون گرا

هیجان خواهی (E5) :

افراد که در این مقیاس نمره بالایی دارند آدم های مشتاق برای هیجان و تحرک هستند. این افراد معمولا از رنگ های روشن و محیط های شلوغ خوششان می آید اما افرادی که دارای نمره پایینی در این مقیاس هستند احساس نیاز به هیجان نمی کنند و این افراد برای آن هایی که در این مقیاس نمره بالایی دارند کسل کننده هستند.

هیجان خواهی در زیر شاخص برون گرا

هیجان مثبت (E6) :

این افراد در این مقیاس بیشتر علاقه به هیجانات مثبت مثل شادی، لذت، عشق و هیجان در کار هستند افراد با نمره بالا به راحتی می خندند. این افراد روحیه شاد و عموما خوشبین هستند. نمره پایین الزاما راحت نیستند و فقط پر سروصدا نیستند.

هیجان مثبت در زیر شاخص برون گرا

سایر زیر شاخص های تست نئو

شاخص برون گرایی
شاخص برون گرایی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص روان رنجوری
شاخص روان رنجوری تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص گشودگی
شاخص گشودگی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص موافق بودن
شاخص موافق بودن تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص با وجدان بودن
شاخص با وجدان بودن
شاخص روان رنجوری تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی

روان آزردگی (N) در تست نئو

شاخص روان رنجوری (Neuroticim) در تست نئو

عصبیت یا شاخص بی‌ثباتی هیجانی یا روان رنجوری یا روان‌نژندی N در تست نئو ، ازجمله ابعاد گسترده شخصیت وضعیت سازگاری ثبات عاطفی فرد ناصر ناسازگاری و عصبیت یا روان‌نژندی است.

بسیاری از روانشناسان بالینی بسیاری از انواع ناراحتی های هیجانی را از جمله ترس های اجتماعی و بسیاری افسردگی ها را تا کینه دوزی در افراد تفکیک می کنند. اما بسیاری از تحقیقات که انجام شده نتیجه دیگری را بیان می کند. اما بسیاری از تحقیقات انجام شده نتیجه دیگری را بیان می کند. تاکیید بر به کارگیری واژه عصبیت به دلیل نزدیکی بیشتری با عصبی یا نورون است که این شاخص را نشان می دهد.

برانگیختگی شما در حالت عصبانیت و پرکاری سیستم اعصاب سمپاتیک نیز در همین راستا قرار دارد. در حالت کلی عصبیت دربرگیرنده آسیب های ناشی از ناخوش احوالی های روانشناختی است.

زنان و مردانی که دارای نمرات بالا در روان‌نژندی می‌باشند احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باورهای غیرمنطقی باشند و قدرت کمتری در کنترل تکانه‌ها داشته باشند و درجه انطباق‌پذیری ضعیف‌تری با دیگران و شرایط فشار روانی را از خود نشان می‌دهند.

افراد با شاخص روان رنجوری (N) بالا و پایین:

همان جور که می بینید افرادی که گرفتار حالت نوروتیک هستند معمولا شاخص روان نژندی بالایی دارند. شاخص روان رنجوری در تست نئو شخصیت به هنجار را می سنجد. افرادی که در این شاخص نمره بالایی دریافت می کنند ممکن است در خطر ابتلا به برخی اختلالات روان پزشکی باشند. اما باید به این نکته توجه کرد نمرات روان نژندی نشان دهنده آسیب شناسی روانی نیستند.برای مثال ممکن است نمره فرد در این شاخص بالا باشد، اما اختلال روان پزشکی در فرد دیده نشود و همچنین به این موضوع هم باید توجه کنید که صرفا کسی که اختلالات روان پزشکی بالابی دارد لزومی ندارد نمره روان نژندی بالایی هم داشته باشد. برای مثال ممکن است کسی شخصیت ضد اجتماعی داشته باشد اما نمره روان نژندی پایین باشد.

در کل افراد با روان نژند پایین از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار می روند. این افراد معمولا آدم های آرامی هستند و در زمان های سخت و فشار روحی بدون آشفتگی و مشکل رفتاری با موقعیت رو به رو می شوند.

باید توجه کنید افرادی که در انی شاخص نمره کمی دارند افکار انکارکننده هیجانات به هنجار هستند و چنین مواردی نیز به نوعی نابه هنجاری محسوب می شود که ممکن است این افراد نیز دارای اختلال باشند.

زیر شاخص های روان رنجوری :

اضطراب (N1) :

افراد مضطرب اغلب اوقات افرادی هستند که با کوچکترین اتفاقات دچار تنش و استرس می شوند. این افراد همیشه عصبی، پرتنش و وحشت زده هستند. این افراد در شرایطی که همه چی مطابق میل آن ها پیش نرود دچار تنش می شوند و با محیط ناسازگاری می کنند. افراد با نمره پایین معمولا آرام هستند و کمتر احساس تنش می کنند و همچنین با محیط سازگاری بیشتری دارند.

اظطراب در زیر شاخص روان رنجوری

خشم (N2) :

عامل خشم، گرایش فرد را برای میزان خشمگین شدن و حالت های وابسته به آن مانند درماندگی، ناکامی را می سنجد. این مقیاس نشان می دهد که فرد خشم خود را چقدر بروز می دهد و چقدر نهفته در خود نگه می دارد. در بسیاری از تحقیقات نشان داده شده است که افراد ناموافق معمولا نمره خشم بالایی دارند. افرادی که نمره خشم پایین تری دارند معمولا افرادی هستند که آرام می باشند و به آسانی دچار خشم نمی شوند.

خشم در زیر شاخص روان رنجوری

افسردگی (N3) : 

افرادی که در شاخص افسردگی نمره بالایی را کسب می کنند افرادی هستند که مستعد ناامیدی و تنهایی هستند. آن ها تا نتوانند کاری را انجام دهند به راحتی اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و ناامید و سرخورده می شوند. اما افرادی که در شاخص افسردگی نمره پایین تری دارند احساس ناامیدی و سرخوردگی نمی کنند اما این بدین معنا نیست که آدم همیشه آدم های سرخوشی هستند.

افسردگی در زیر شاخص روان رنجوری

شرم (N4) :

افرادی که در این شاخص دارای نمره بالایی هستند معمولا خجالتی هستند این افراد در حضور دیگران احساس دست پاچگی و معذب بودن می کنند.این افراد از سخنرانی در جمع احساس شرم می کنند و معذب هستند. اما افرادی که در این شاخص دارای نمره پایین تری هستند معمولا افرادی هستند که مهارت های اجتماعی بالایی دارند و همیشه می خواهند تا سخنرانی مجلس را دست بگیرند.

شرم در زیر شاخص روان رنجوری

تکانش وری (N5) :

منظور از تکانش وری بعنی ناتوانی در کنترل هوس ها و امیال نفسانی. افراد با شاخص تکانش وری بالا معمولا افرادی هستند که نمی توانند در برابر هوس ها ( مانند سیگار کشیدن، غذا خوردن و مالکیت ) مقاومت کنند هرچند که ممکن است بعد از انجام این اعمال پشیمان شوند. اما افراد با تکانش پایین در برابر چنین هوس هایی مقاومت می کنند.

تکانش وری در زیر شاخص روان رنجوری

آسیب پذیری به استرس (N6) :

استرس همیشه باعث می شود که توانایی فرد در انجام امور کاهش پیدا کند. این افراد احساسی دارند که همیشه به دیگران متوسل هستند و اکثرا ناامید و پریشان و آشفته هستند. افراد با نمره پایین در این شاخص خوب می توانند در شرایط بغرنج خود را کنترل کنند.

آسیب پذیری به استرس در زیر شاخص روان رنجوری

سایر زیر شاخص های تست نئو

شاخص روان رنجوری
شاخص روان رنجوری تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص برون گرایی
شاخص برون گرایی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص گشودگی
شاخص گشودگی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص موافق بودن
شاخص موافق بودن تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی
شاخص با وجدان بودن
شاخص با وجدان بودن

تست شخصیت شناسی پنج عامل نئو

تست شخصیت شناسی DISC
تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
تست نئو (NEO PI-R)

تست نئو یکی از پرکاربردترین تست های شخصیت شناسی که در زمینه های مختلف ازدواج، استخدام و تشخیص اختلالات روانشناسی کاربرد دارد. این تست پنج عامل اصلی شخصیتی افراد را مشخص می کند.

تست پنج عامل شخصیتی نئو فرم بلند
Slider

تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو

(NEO PI-R)

تست نئو را با چندین نام ممکن است که تا به حال شناخته باشید. تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو (NEO PI-R) یا نام دیگری از این تست که تست شخصیت BIG FIVE یا پنج عامل بزرگ شخصیت است. تست نئو یک آزمون پرکاربرد است که در هر زمینه ای مانند ازدواج، استخدام و تشخیص اختلالات روانشناسی کاربرد دارد. تست نئو جز آزمون های استخدامی محسوب می شود که توجه بسیاری از مدیران منابع انسانی سازمان ها را به خود جلب کرده است.

تست نئو که به BIG 5 هم معروف است پنج عامل اصلی را در افراد گزارش می دهد. که هر عامل دارای شش زیر مجموعه است و در کل شامل ۳۰ عامل می شود. اما علاوه بر تمام این عوامل تست نئو خروجی های تخصصی دیگری را در اختیار افراد قرار می دهد.

تفسیر کامل تست نئو رایگان در سازمان ها به شما در استخدام و نگهداشت پرسنل کمک می کند. همچنین تست نئو رایگان افسردگی را مورد بررسی قرار می دهد انجام تست نئو رایگان با گزارش کامل و در نسخه ۲۴۰ سوالی به شما کمک بیشتری می کند زیرا اطلاعات کامل تر و موثق تری را در اختیار افراد می گذارد. به این تست ۲۴۰ سواله تست پنج عامل بزرگ شخصیت شناسی می گویند.

چرا تست نئو رایگان ؟

تست ۵ عامل شخصیت شناسی ( NEO- Personality Inventory- Revised ) بُعدهای مختلفی از شخصیت های افراد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه تست نئو فرم بلند می تواند سازمان ها را کمک کند تا بتوانند عملکرد شغلی افراد را پیش بینی کنند. این بدین مفهوم است که مدیر منابع انسانی در سازمان ها با استفاده از تست نئو می تواند بفهمد فردی که استخدام کرده است می تواند خروجی های مورد انتظار سازمان را برآورده کند یا خیر؟

تست نئو چه اطلاعاتی را به ما میدهد؟ 

تست نئو اطلاعاتی که در اختیار سازمان ها و افراد می گذارد عبارت است از :

  1. تست نئو رایگان میزان سلامت روانی فرد را بیان می کند
  2. تست شخصیت پنج عاملی میزان برونگری فرد را در حوزه های مختلف مشخص می کند
  3. نئو فرم بلند میزان انعطاف پذیری فرد را نسبت به تغییرات محیطی مشخص می کند
  4. تست BIG 5 میزان مسئولیت پذیری و شایستگی فرد را نیز مشخص می کند
  5. آزمون نئو میزان کار تیمی و توافق فرد را به خوبی می سنجد

علاوه بر همه اطلاعاتی که در بالا به آن اشاره کردیم،اطلاعات تخصصی تر دیگری را نیز در اختیار ما قرار می دهد. تست پنج عامل اصلی شخصیت میزان بهره وری و توانایی های مدیریتی و آموزش پذیری را می تواند ارزیابی کند. همچنین این تست رایگان به طور کلی امکان تطابق شغل و شخصیت را با دقت فرآهم می کند.

تست نئو می تواند در زمینه های استخدامی برای مدیران منابع انسانی بسیار مفید باشد تا بتوانند به راحتی فردی را انتخاب و استخدام کنند که دقیقا متناسب با خواست سازمان باشد و برای سازمان مفید باشد.

پنج عامل اصلی شخصیت که در تست نئو مورد بررسی قرار می گیرد عبارتست از :

  1. شاخص روان آزردگی (Neuroticim)
  2. شاخص برون گرایی (Extraversion)
  3. شاخص گشودگی (Opennesst to Experience)
  4. شاخص موافق بودن (Agreeableness)
  5. شاخص با وجدان بودن (Conscientiousness)

تستاپ بر اساس میانگین ها و انحرافات جامعه ایران تحلیل آزمون نئو را انجام داده است و اگر شما به عنوان یک سازمان یا مدیر منابع انسانی یک سازمان می خواهید از این تست استفاده کنید می توانید از پنل های سازمانی و گروهی استفاده نمایید.

شاخص روان رنجوری تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی

شاخص روان آزردگی

شاخص برون گرایی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی

شاخص برون گرایی

شاخص گشودگی تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی

شاخص گشودگی

شاخص موافق بودن تست نئو فرم بلند-تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو- تست سازمان و منابع انسانی

شاخص موافق بودن

شاخص با وجدان بودن

شاخص با وجدان بودن

تست شخصیت شناسی نئو FFI
تست نئو فرم کوتاه (NEO FFI)

در مقابل تست نئو فرم بلند، تست نئو فرم کوتاه رایگان قرار دارد. تست نئو فرم کوتاه (NEO FFI) رایگان دارای ۶۰ سوال است. این تست زمانی به جای تست نئو فرم بلند استفاده می شود که برای پاسخ گویی به سوالات زمان کمتری در اختیار باشد. همچنین این آزمون آنلاین به نسبت نئو فرم بلند (NEO PI-R) مرقون به صرفه تر است.(مطالعه بیشتر)

آزمون آنلاین نئو

تست نئو فرم بلند

آزمون‌های مرتبط

mbti
تست رفتارشناسی دیسک
تست نئو

تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند (NEO PI-R)

با ثبت نام در تستاپ، کد تخفیف %۵۰ دریافت نمایید.

شروع تست پنج عامل شخصیتی نئو فرم بلند

دریافت نتیجه و تحلیلهای آزمون بلافاصله بعد از اتمام پاسخ به سوالات.

انتخاب نوع آزمون

شروع تست پنج عامل شخصیتی نئو فرم بلند

دریافت نتیجه و تحلیلهای آزمون بلافاصله بعد از اتمام پاسخ به سوالات.

انتخاب نوع آزمون

گزارش کامل و تحلیلی

۵ شاخص، ۳۰ زیرشاخص، سبک زندگی

۳۰.۰۰۰ تومان

تست نئو فرم کوتاه

۶۰ سوال، سنجش تنها ۵ شاخص شخصیت

نئو و تصمیم گیری درست

تست سنجش پنج عامل شخصیتی نئو فرم بلند مشخص می کند

که کدام تصمیم شما در زندگی درست تر است؟

در گزارش این تست پنج مقیاس اصلی (برون‌گرایی، عصبیت، بازبودن به تجربه و وجدانی) و سی خرده مقیاس مربوط به شخصیت شما سنجیده می شود. این ویژگی‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا شناخت بهتری نسبت به خود داشته باشید تا بتوانید بر اساس آنها برای زندگی خود تصمیماتی بگیرید. مطالعه بیشتر …

نئو و ازدواج

تست سنجش پنج عامل شخصیتی نئو فرم بلند مشخص می کند

که با همسر آینده خود چقدر تفاهم دارید؟

این تست می تواند برای شما مانند یک مشاوره قبل از ازدواج باشد؛ که در گزارش آن خواهید فهمید چقدر در انتخاب همسر آینده تان درست تصمیم گرفته اید. برای مثال تست نئو به شما این دیدگاه را می دهد که با توجه به ویژگی های شخصیتی فرد درون گرا و برون گرا، ازدواج آن ها کمی با مشکل روبرو خواهد بود. این تست کمک می کند تا تیپ شخصیتی همسر آینده خود را بشناسید و بهترین تصمیم را برای زندگی آینده خود بگیرید. مطالعه بیشتر …

سازمانی ارزیابی کنید

سازمان خود را ارزیابی کنید و آزمون های آماده و اختصاصی را گروهی برگزار کنید و گزارشات تجمیعی و یکپارچه دریافت نمایید. گزارشات اختصاصی و نتایج پرسنل به تفکیک و بصورت همیشگی در پنل کاربری سازمانی ماندگار خواهد بود.

Slider

آزمونهای مرتبط

تست رغبت شغلی هالند

تست رغبت شغلی هالند

 

اطلاعات بیشتر >       آزمون >

تست مدل رفتاری دیسک

تست مدل رفتاری دیسک

اطلاعات بیشتر >         آزمون >

تست شخصیت شناسی MBTI

تست شخصیت شناسی MBTI

رایگان

اطلاعات بیشتر >        آزمون >

آزمونهای بیشتر

سایر آزمون

 

مشاهده >