متبحر در دیسک

الگوی رفتاری متبحر ( C / I )

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری متبحر (C-I) در تست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری متبحر ( C / I )

نگاه کلی به الگوی رفتاری متبحر در تست رفتارشناسی دیسک

رفتاری که از افراد با الگوی رفتاری متبحر ( C/I) در تست دیسک قابل رویت است این است که این افراد به راحتی خود را با دیگران تطبیق می دهند و همیشه امید بخش هستند. آن ها هنگامی که با دیگران سر و کار دارند و از آن ها حمایت می کنند انگیزه می گیرند. افراد با الگوی رفتاری متبحر در تست دیسک دیگران را بر اساس جایگاه و موقعیت آن ها و انظباط فردی، ارزیابی می کنند. الگوی رفتاری متبحر با داشتن مهارت حل مساله و مهارتهای فنی و تکنیکی بر روی دیگران تاثیر می گذارند. این افراد به طور کلی با از طریق تخصص و ماهر بودن برای گروه ایجاد انگیزه می کنند.

افراد با الگوی رفتاری متبحر در دیسک از بیش از حد سعی می کنند خوددار باشند همچنین این افراد بیش از اندازه به اهداف شخصی خود توجه می کنند. افراد با الگوی رفتاری متبحر هنگامی که تحت فشار و استرس که قرار می گیرند بیش از اندازه تو دار و خوددار شده  و همچنین این افراد ر این زمان به انتقادات بیشتر حساس می شوند.

الگوی رفتاری متبحر همیشه ترس از ریسک کردن دارند همچنین این افراد همیشه نگران اند که بیش از حد قابل پیش بینی باشند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری متبحر در تست دیسک :

فرد با الگوی رفتاری متبحر در تست دیسک از این که در یک تیم قرار بگیرد و به آن ها کمک کند تا به موفقیت دست پیدا کنند لذت می برد. او همیشه ترجیح می دهد به جای رهبر بودن نقش حمایتگری داشته باشد. الگوی رفتاری متبحر تمایلی ندارد مسئولیت هایی با تصمیم گیری های مهم را قبول کند. این افراد در صورتی که به ان ها زمان کافی داده شود تا بتوانند تحقیق و بررسی کنند می توانند از این بررسی ها نتایج بسیار مهمی را برای تیم ارائه دهند. چیزی که ممکن است در ارتباط با این افراد برای دیگرام مایوس کننده باشد این است که این افراد با الگوی رفتاری متبحر تمایلی به سرعت در کارها ندارند.

فرد با الگوی متبحر در دیسک محیط های آرام و مبتنی بر همکاری را ترجیح می دهد. این افراد اگر در پروژه هایی که نیاز به دقت دارند قرار بگیرند می توانند موفقیت های زیادی را در پروژه حاصل کنند.

برای فرد با الگوی رفتاری متبحر در دیسک نظم شخصی و عملکرد روزانه بسیار با ارزش است. این افراد از خود و دیگران انتظارات بسیار زیادی دارند و اگر این انتظارات آن ها برآورده نشود خیلی سریع عدم نارضایتی خود را بیان می کنند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

یکی از پیشنهادات موثر برای فرد با الگوی رفتاری متبحر در تست دیسک این است که او بهتر است دیدگاه ارزشمند خودش را در اختیار دیگران بگذارد و در موقعیت های مناسب وظایف خود را به دیگران بسپارد. او باید همیشه قدردان دیگران باشد و آنان را در هنگام بروز مشکلات کمک کند تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند. فرد متبحر باید با دیگران بیشتر همکاری کند و به اطلاعات دیگران نیز اعتماد کند. افراد با الگوی رفتاری متبحر این توانایی را دارند که دیگران را در رشد مهارت های سازمانی کمک کنند و یک روش منظم برای انجام وظایف در سازمان ایجاد کنند.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی متبحر :

 • مهندس کشاورزی
 • کارشناس بیمه
 • اقتصاددان
 • رئیس بانک
 • مربی ورزش
 • مسؤول تعمیر کامپیوتر
 • مکانیک هواپیما
 • افسر ارتش
 • کشاورز
 • نجار
 • جنگلبان
 • فیلمبردار
 • ناخدای کشتی
 • مهندس راه آهن
 • خلبان
 • مدرس پرواز
 • مهندس پرواز
 • مسؤول مراقبت از پرواز
 • بازرس جنایی
 • مامور بیمه
 • کار در نیروی پلیس، کارآگاه
 • برنامه‌نویس رایانه، تحلیل‌گر سیستم
 • نجار
 • مکانیک، تکنیسین
 • راننده، موتورسیکلت‌سوار
 • ورزشکار
 • کارآفرین
 • مهندس برق
 • مهندس مکانیک
 • مهندس کامپیوتر
 • برنامه نویس
 • تحلیلگر و طراح نرم افزار
 • متخصص شبکه
 • مهندس ایمنی
 • زمین شناس
 • تکنسین اتاق عمل
 • تکنسین رادیولوژی
 • پزشک اورژانس
 • دستیار داندانپزشک
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • جواهر ساز
 • اسلحه ساز
 • پلیس
 • افسر ارتش
 • پلیس مخفی
 • متخصص جنایی
 • آتش نشان
 • نقشه بردار
 • عکاس
 • خلبان
 • مربی ورزش دبیرستان و دانشگاه

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی پیش برنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
الگوی خلاق دیسک

الگوی رفتاری خلاق ( D / C )

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری خلاق (D-I) در تست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری خلاق ( D / C )

نگاه کلی به الگوی رفتاری خلاق در تست رفتارشناسی دیسک

رفتاری که از یک الگوی رفتاری خلاق در تست دیسک قابل رویت است محافظه کاری و توداری است همچنین این افراد معمولا با پرخاشگر کنار می آیند. الگوی رفتاری خلاق ( D/C ) در دیسک معمولا از دستاوردهای منحصر به فرد و تسلط داشتن انگیزه می گیرند. این افراد با این الگوی رفتاری افراد را براساس انجام وظایف و تسلطشان ارزیابی می کنند. افراد با الگوی رفتاری خلاق در تست دیسک از طریق توسعه سیستم ها و روش های مبتکرانه بر روی دیگر افراد تاثیر می گذارند. این افراد می توانند عامل مثبت در گروه باشند و از این طریق می توانند برای گروه ارزش ایجاد کنند.

افراد با الگوی رفتاری خلاق بیش از اندازه از خود بزرگ بینی، انتقاد کردن و رک و بی پرده بودن خود استفاده می کنند. این افراد هنگامی که تحت فشار و استرس قرار می گیرند معمولا مستقل عمل می کنند و از انجام کارهای یکواخت خسته می شوند و ممکن است در مواقعی نیز ترشرویی بکنند. الگوی رفتاری خلاق همیشه ترس  از شکست در دستیابی به اهداف خود و کمبود تاثیرگذاری خود را دارند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری خلاق در تست دیسک :

افراد با الگوی رفتاری خلاق در تست دیسک معمولا با مخالفت کردن ابراز وجود می کنند. این افراد با الگوی رفتاری خلاق خواستار نتایج سریع هستند اما نسبت به همین سرعت خواهان کمال نیز هستند. این افراد از خود پرخاشگری همراه با حساسیت نشان می دهند. الگوی رفتاری خلاق  D/C  سریع فکر می کنند و وارد عمل می شوند اما قبل از تصمیم گیری تمامی گزینه ها را مورد بررسی قرار می دهند. فرد با الگوی رفتاری خلاق در برنامه ریزی توانایی بالایی دراد و همچنین او برای رسیدن به کمال همیشه تلاش می کند. افراد با الگوی رفتاری خلاق در دیسک اکثرا تصمیمات درستی می گیرند اما ممکن است این افراد به روابط شخصی خود اهمیت ندهند.

افراد با الگوی رفتاری خلاق در تست دیسک خواهان آزادی کافی برای تحقیق و بررسی و اختیارات کافی برای آزمایشات و اکتشفات خود هستند. این افراد برای هر روز خود می توانند به راحتی برنامه ریزی کنند اما برای برنامه ریزی های بزرگ تر نیاز به احتیاط بیشتری دارند. افراد با الگوی خلاق مزایا و معایب را همه چیز را می سنجد و سپس در آن حال می تواند کناره گیر و یا رک و صریح باشد.

فرد با الگوی رفتاری خلاق جز اشخاص اجرا کننده است به همین دلیل این افراد عاشق انجام پروژه و اداره آن هستند. این افراد به دلیل سرعت عمل و دقت شان به جزئیات افراد موفقی در مدیریت هستند. از آن ها در سازمان ها انتظار می رود که کارهای خلاقانه و طراحی تغییرات را در سازمان انجام دهند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

فرد با الگوی رفتاری خلاق در تست دیسک فردی با انتظارات بالا است که این باعث می شود از خود و دیگران بیش از حد توقع داشته باشد. بُعد رفتاری D او باعث می شود کمی بی ملاحظه باشد و بُعد رفتاری C آن باعث سرسختی و مشکل پسندی او می شود که این می تواند در محیط کار استرس را افزایش بدهد. افراد با الگوی رفتاری خلاق را همه به عنوان ایجاد کننده نتایج عالی می شناسند. فرد با الگوی رفتاری خلاق با توضیح دادن مختصری درباره اینکه چگونه به نتایج و جمع بندی های خود رسیده است می تواند از مشارکت افراد دیگر کمک بگیرند.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی خلاق :

 • گرافیست
 • فیلمساز مستند
 • تدوین گر
 • سردبیر
 • متخصص تغذیه
 • متخصص گفتار درمانی
 • متخصص ستون فقرات
 • متخصص ماساژ درمانی
 • کارشناس و مدیر منابع انسانی
 • کارشناس و مدیر بازاریابی
 • مترجم
 • مشاور توسعه و بهسازی سازمانی
 • متصدی کتابخانه
 • مدیر پروژه
 • مشاور تکنولوژی
 • کتابدار
 • جامعه شناس
 • روحانی
 • کشیش
 • راهب و راهبه
 • مددکار مذهبی
 • نقاش
 • شاعر
 • نمایشنامه نویس
 • رمان نویس
 • ناشر
 • طراح صحنه
 • طراح لباس
 • طراح داخلی
 • طراح آگهی های تجاری
 • مبلغ مذهبی
 • معلم، مدرس
 • پزشک
 • دندانپزشک
 • متخصص بهداشت و درمان
 • روانپزشک
 • مشاور، مددکار اجتماعی
 • هنرمند، موسیقی‌دان
 • عکاس
 • مراقبت از کودکان، متخصص توسعه مهارت‌های خردسالان
 • روانشناس
 • مشاور
 • مشاور شغلی
 • مشاور تحصیلی
 • مددکار اجتماعی

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی پیش برنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک
توسعه دهنده در تست دیسک

الگوی رفتاری توسعه دهنده ( D )

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری توسعه دهنده (D) در دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری توسعه دهنده ( D )

نگاه کلی به الگوی رفتاری توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک

اولین رفتاری که از افراد با الگوی رفتاری توسعه دهنده در تست دیسک قابل رویت است عبارتست از : آن ها در درجه اول نیازها و خواسته های شخصی خود را رفع می کنند. این افراد با الگوی D در Disc از فرصت ها و چالش هه انگیزه می گیرند. الگوی رفتاری توسعه دهنده در دیسک دیگران را بر اساس اینکه چقدر آن ها خودشان را با استانداردهای وی مطابقت می دهند ارزیابی می کند. این افراد با پیدا کردن راه حل برای مشکلات بر روی دیگران تاثیر می گذارد.

افراد با الگوی رفتاری توسعه دهنده در تست دیسک از طریق حل مشکلات با روش های خلاقانه، اقدام به تصمیم گیری و اجتناب از طفره رفتن از مسئولیت برای گروه ایجاد ارزش می کنند. این افراد در بسیاری از مواقع بیش از اندازه می خواهند افراد و شرایط را کنترل کنند. در شرایط استرس زا و زمانی که این افراد تحت فشار هستند اگر کارها مطابق با میل آن ها پیش نرود پرخاشگر می شوند. این افراد همیشه از اینکه فرصت ها را از دست بدهند و نداشتن کنترل می ترسند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری توسعه دهنده در تست دیسک :

افرادی که دارای الگوی رفتاری توسعه دهنده هستند دارای بُعد رفتاری خالص D هستند. خالص بودن بُعد D در این افراد باعث می شود این افراد از سایر بُعدها چندان تاثیری نگیرد. فرد با الگوی رفتاری توسعه دهنده در دیسک فردی متکی به خود است و همیشه به دنبال راه حل های خلاقانه و منحصر به فرد خود است. افراد با الگوی رفتاری توسعه دهنده در دیسک دارای اراده بسیار قوی هستند و ترجیح می دهند از قید و بندها و محدودیت ها آزاد باشند. افراد با الگوی توسعه دهنده بیشتر علاقه مند هستند اهداف خود را دنبال کنند.

الگوی رفتاری توسعه دهنده در تست دیسک صریح، رک و قدرتمند است. او برای رسیدن به اهداف خود موانع را به راحتی از سر راه خود بر می دارد. این افراد انتظارات بالایی نسبت به خود و دیگران دارند و زمانی که استانداردها و قوانین رعایت نشود این افراد شروع به عیب جویی می کنند. افراد با الگوی رفتاری توسعه دهنده در دیسک به دلیل تمرکز شدید بر نتایج ممکن است در ارتباط با دیگران بی توجه باشد و صبر و تحمل خود را از دست بدهد. فرد با الگوی رفتاری توسعه دهنده با غلبه و چیرگی بر مخالفتها محیط اطراف خود را شکل می دهد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

فرد با بُعد رفتاری D خالص در تست دیسک، از فرصتهای موجود برای ایجاد استراتژیهای بُرد-بُرد استفاده می کند. الگوی رفتاری توسعه دهنده در تست دیسک دارای صراحت کلام هستند و  این صراحت کلام در بعضی مواقع باعث غلبه او بر دیگران می شود. افراد با الگوی رفتاری توسعه دهنده در دیسک بهتر است به جای اینکه فقط نتایج را اعلام کنند توضیحاتی هم ارائه دهد. این افراد برای دستیابی به نتایج بهتر باید از تدبیر، سیاست، بردباری و تحمل دیگران استفاده نماید.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی توسعه دهنده :

 • رهبران اجرایی سازمان
 • کارآفرین
 • مشاور رایانه
 • مدیر کسب‌وکار (MBA)
 • رئیس دانشگاه
 • استاد دانشگاه
 • مأمور بیمه
 • مدیر ارشد
 • مدیر داخلی
 • مدیر فروش
 • مشاور مدیریت
 • مدیر پروژه
 • مدیر برنامه
 • مدیر تبلیغات
 • مدیر دانشگاه و دانشکده
 • مدیر رستوران
 • مدیر هتل
 • مدیر خرده فروشی
 • کارگردان تئاتر
 • کارشناس و مدیر بازاریابی
 • کارشناس و مدیر روابط عمومی
 • روزنامه نگار، گزارشگر و خبرنگار
 • مجری رادیو و تلویزیون
 • تهیه کننده
 • تحلیلگر اخبار
 • مدیر مالی
 • اقتصاددان
 • واسطه اوراق بهادار، بورس و سهام
 • تحلیلگر اقتصادی
 • سرمایه گذار
 • مشاور تجاری
 • مشاور مدیریت
 • مشاور تحصیلی
 • مشاور شغلی
 • مشاور امور سیاسی
 • معاون حقوقی
 • وکیل
 • قاضی
 • روانشناس
 • روانپزشک
 • مهندس شیمی
 • مهندس پزشکی
 • کارشناس امور سیاسی
 • مهندس محیط زیست
 • پاتولوژیست
 • خلبان
 • مدیر پروژه
 • کارشناس و مدیر شبکه
 • کارشناس و مدیر بانکهای اطلاعاتی
 • تحلیلگر سیستمها

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی پیش برنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
الهام بخش دیسک

الگوی رفتاری الهام بخش ( D / I )

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری الهام بخش (D-I) در تست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری الهام بخش ( D / I )

نگاه کلی به الگوی رفتاری الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک

افراد با الگوی رفتاری الهام بخش (D/I) در تست دیسک نیاز به محبت و تایید را دست کم می گیرند و بیشتر با پرخاشگری کنار می آیند. این افراد با الگوی الهام بخش از کنترل اهداف و محیط اطراف خود انگیزه می گیرند. الگوی رفتاری الهام در دیسک دیگران را براساس موقعیت اجتماعی آن ها و قدرت شخصیتی شان ارزیابی می کنند. این افراد بر روی دیگران با استفاده از متقاعد کردن دیگران از طریق جذبه و یا استفاده از پاداش ها تاثیر می گذارند. افراد با الگوی الهام بخش در دیسک از طریق پیشگام بودن، پیگیری، محرک و برانگیزاننده بودن برای گروه ایجاد انگیزه می کنند. این افراد در الگوی رفتاری D/I در تست Disc دارای نگرش “هدف وسیله را توجیه می کند” هستند و از این نگرش بیش از حد انداره استفاده می کنند.

افراد در الگوی رفتاری الهام بخش هنگامی که تحت فشار و استرس هستند تمایل به دخالت کردن دارند و ستیزه جو می شوند. این افراد همیشه ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی دارند و همچنین همیشه از ضعیف خطاب شدن می ترسند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری الهام بخش در تست دیسک :

الگوی رفتاری الهام بخش در تست دیسک تمایل دارند تفکرات و عملکرد افراد را کنترل کنند. این افراد معمولا می خواهند محیط افراد خود را کنترل کند و همیشه در تلاش اند دیگران را در جهت یک هدف مشخص هدایت کنند. الگوی رفتاری الهام بخش نمی خواهد که بر روی دیگران تسلط داشته باشد بلکه می خواهد با مشارکت و متقاعد کردن دیگران با آن ها کار کند. افراد با الگوی رفتاری D/I در تست Disc استعداد بالایی در برقراری ارتباط با دیگران و مجاب کردن آن ها دارند.

فرد الهام بخش در تست دیسک اهداف روشنی در سر دارد. این افراد به دیگران آن چیزی را که می خواهند مانند قدرت و امنیت را پیشنهاد می دهد تا از این طریق بتواند به اهداف شخصی خود برسد. این افراد هنگامی که به کمک دیگران نیازمند هستند آن ها را به همکاری ترغیب می کنند. هنگامی که با یک الگوی الهام بخش وارد ارتباط شوید احساسات متناقضی را تجربه خواهید کرد. این افراد یک حس جاذبه و دافعه یا دوری و نزدیکی دائمی را در اطرافیان خود ایجاد می کنند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

افراد با الگوی رفتاری الهام بخش در تست دیسک باید بیشتر بر روی تکمیل کارهای خود تمرکز کنند. این افراد ممکن است با کارهایی که نیاز به دقت در جزئیات و تحلیل های عمیق دارد مخالفت کنند. این افراد علاقمند به تفریح و تنوع هستند. انرژی و علاقه فرد با الگوی الهام بخش از طریق تغییرات مستمر و دائم افزایش پیدا می کند. همیشه در انجام امور بهتر است فرد دیگری در کنار آن ها قرار بگیرند تا آن ها به جزئیات توجه کنند و حواسشان باشد جزئیات از قلم نیفتد.

او باید حساسیت بیشتری داشته باشد، از دیگران بیشتر قدردانی نماید تا به آنان نشان دهد که موفقیت به همه وابسته است و این باعث تشویق به همکاری و مشارکت سایر افراد می گردد.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی الهام بخش :

 • تحلیلگر مالی
 • کارگزار بیمه
 • گزارشگر ورزشی
 • راهنمای تورهای مسافرتی
 • مربی ورزشی
 • ورزشکار حرفه ای
 • رقصنده
 • مجری برنامه های تلویزیونی
 • موسیقیدان
 • تکنسین استودیو، صحنه و جلوه های ویژه
 • نجار
 • کشاورز
 • آشپز
 • عکاس
 • جنگلبان
 • برقکار
 • مهندس برق
 • مهندس مکانیک
 • کارآفرین
 • حسابرس
 • افسر پلیس
 • افسر ارتش
 • آتش نشان
 • بازرس
 • کارآگاه
 • مامور پلیس مخفی
 • ناخدای کشتی
 • خلبان هلیکوپتر
 • مهماندار هواپیما
 • مهندس پرواز
 • مدرس پرواز
 • دلال معاملات ملکی
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • تکنسین اورژانس پزشکی
 • مأمور بیمه
 • دلال و واسطه اوراق بهادار
 • سازنده بازیهای کامپیوتری
 • متخصص شبکه
 • بازرس هوانوردی
 • معلم فنی و حرفه ای
 • تکنسین رادیولوژی
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • عمده فروش
 • خرده فروش
 • فروشنده اتومبیل
 • مشاور مدیریت
 • مهندس ایمنی
 • بانکدار
 • سرمایه گذار
 • نقشه بردار
 • مکانیک هواپیما

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی پیش برنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک

الگوی رفتاری جستجوگر ( Sc / D )

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری جستجوگر (S-D) در تست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری جستجوگر ( S / D )

نگاه کلی به الگوی رفتاری جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک :

رفتار قابل رویت از یک فرد با الگوی جستجوگر (S/C) در تست دیسک عبارتست از : پیگیری، تحلیلگر بودن، محتاط و منظم بودن. افراد با الگوی رفتاری. این افراد با الگوی جستجوگر از مقام و اختیارات، عنوان و موقعیت انگیزه می گیرند. افراد با الگوی رفتاری جستجوگر دیگران را بر اساس میزان استفاده آن ها از اطلاعات واقعی و موثق ارزیابی می کنند. الگوی رفتاری جستجوگر با استفاده از سرسختی و عزم و اراده بر دیگران تاثیر می گذارند. این افراد با استفاده از وظیفه محور بودن، پیگیری در انجام وظایف و اتمام کارها برای تیم و گروه ایجاد ارزش می کنند.

افراد با الگوی رفتاری جستجوگر در تست دیسک بیش از اندازه از رک بودن و بی پرده بودن خود استفاده می کنند و همچنین این افراد بیش از اندازه بی اعتماد هستند. زمانی که این افراد تحت فشار و استرس قرار می گیرند کینه و دلخوری ها را در خود نگه می دارند. الگوی رفتاری S/D همیشه ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن در مقابل اطرافیان، درگیری بیش از حد با دیگران را دارد.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری جستجوگر در تست دیسک :

فرد با الگوی رفتاری جستجوگر (S/D) در تست دیسک دارای عزمی راسخ برای رسیدن به اهداف خود و به نتیجه رساندن کارها هستند. الگوی رفتاری جستجوگر همیشه دید روشنی از اهداف خود دارند و همیشه و پیوسته هدف خود را دنبال می کنند و بایک برنامه ریزی دقیق به آن هدف می رسند. این افراد در کارهای بسیار مهم و حساس با استفاده از منظق حود و نه احساسات باید به هدف خود برسند. برای افراد جستجوگر در تست دیسک مهم است که یک کار درست تمام شود و برای تکمیل امور به روش درست ارزش قائل هستند.

الگوی رفتاری جستجوگر در دیسک مسئولیت های سنگینی را برعهده گرفته و در این مسئولیت ها کاملا حواسش به جزئیات مهم است. افراد با الگوی رفتاری جستجوگر توانایی بسیار زیادی در یادگیری از تجربیات خود دارد و می تواند در مواقع نیاز اقداماتی را جهت اصلاح امور انجام دهد تا کارها به درستی تکمیل شوند. این افراد همیشه ترجیح می دهند که تنها کار کنند و برای آن ها معمولا افراد از الویت بالایی برخوردار نیستند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

یکی از پیشنهادات اثر بخش مهم برای الگوی رفتاری جستجوگر در تست دیسک این است که این افراد باید از روش های مختلف برای رسیدن به اهداف خود استقبال کنند. این افراد باید کمتر از انتقاد کنند. برای اینکه استرس شان کمتر شود باید به دیگران نیز اجازه بدهند تا در روند کارها قرار بگیرند تا بتوانند کمی از مسئولیت خود را بر دوش دیگران بگذارند.

افراد با الگوی رفتاری S/D باید بتواند با دیگران بیشتر ارتباط برقرار کند و همچنین باید بتواند دیگران را بیشتر درک کند و به احساسات دیگران احترام بگذارد. این افراد باید بتوانند توانایی و مهرت های خود را در اختیار دیگران قرار دهد تا آن ها نیز بتوانند مهارت خود را در انجام دادن درست کارها افزایش دهند.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی جستجوگر :

 • مهندس کامپیوتر
 • طراح و تحلیلگر سیستمهای نرم افزاری
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • سرپرست بانک اطلاعاتی
 • مدیر وب سایت
 • ستاره شناس
 • آرشیتکت
 • مدیر مدرسه
 • ریاضیدان
 • متصدی کتابخانه
 • روانپزشک
 • روانشناس
 • مهندس پزشکی
 • داروساز
 • متخصص اعصاب
 • متخصص قلب و عروق
 • پژوهشگر دارویی
 • پاتولوژیست
 • میکروب شناس
 • متخصص ژنتیک
 • دانشمند، پژوهشگر
 • معلم، استاد دانشگاه
 • پزشک
 • استراتژیست اهداف سازمانی
 • مدیریت کسب‌وکار (MBA)
 • رهبران نظامی
 • قاضی
 • وکیل مدافع
 •  تحلیل‌گر سیستم
 • مشاور مدیریت
 • مدیر مالی
 • تحلیلگر مالی
 • اقتصاددان
 • کارشناس بورس و سرمایه گذاری
 • برنامه ریز استراتژیک
 • خزانه دار
 • دانشمند
 • پژوهشگر علمی
 • مدیر و کارشناس شبکه
 • متخصص امنیت اطلاعات
 • جراح
 • وکیل
 • قاضی
 • مدیر
 • مشاور مدیریت
 • مهندس
 • مهندس مواد
 • مهندس هوا فضا
 • برنامه ریز استراتژیک
 • خلبان
 • متخصص امور جنایی
 • تحلیلگر خبری
 • تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری
 • نویسنده
 • سردبیر
 • روزنامه نگار
 • نقاش
 • مخترع
 • گرافیست

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک

الگوی رفتاری پیش برنده ( S / D )

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری پیش برنده (S-D) درتست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری پیش برنده ( S / D )

نگاه کلی به الگوی رفتاری پیش برنده در تست رفتارشناسی دیسک

رفتارهایی که از یک فرد با الگوی رفتاری پیش برنده (S/D)  در تست دیسک قابل رویت است عبارتند از : روشمند، سنجیده، مستقل، پایدار و سمج. این افراد با الگوی رفتای پیش برنده در تست Disc از دستاوردهایی که خودان به دست می آورند انگیزه می می گیرند. این افراد با استفاده از توانایی افراد در بدست آوردن نتایج قابل اندازه گیری آن ها را ارزیابی می کنند. افراد با الگوی پیش برنده در تست دیسک از طریق پاسخگویی در قبال کارهای محول شده به آن ها برر روی دیگرات تاثیر می گذارند.

این افراد با الگوری رفتاری پیش برنده در تست دیسک از طریق استقلال و تکمیل وظایف به بهترین نحو برای گروه ایجاد ارزش می کنند. این افراد بیش از اندازه وظیفه محور هستند و بسیار زیاد بر خود متکی هستند. این افراد در مواقعی که تحت فشار و استرس هستند بی صبر و قرار شده و خیلی سریع ناامید می شوند. ترس این افراد همیشه راضی شدن به نتایج حاصل از کار بی کیفیت است.

افراد با الگوی رفتاری پیش برنده در تست دیسک بسیار افراد مستقلی هستند با اینکه در خیلی از مواقع تمایل دارند در گروه ها ایفای نقش کنند. الگوی رفتاری پیش برنده صداقت و وفاداری شدیدی نسبت به افراد زندگیشان دارند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری پیش برنده در تست دیسک :

الگوی رفتاری پیش برنده (S/D) در تست Disc حس پاسخگویی زیادی دارد. این افراد نسبت به خود و کار خود مطمئن هستند. افراد با الگوی رفتاری پیش برنده حتی در زمان هایی که تحت فشار و استرس نیز هستند تمایلی به سپردن کار خود به دیگران ندارند. این افاد هنگامی که در جهت در ست در کار و زندگی خود قرار بگیرند می توانند به موفقیت های بالایی دست پیدا کنند. افراد با الگوی رفتاری S/D به طور پیوسته همیشه به دنبال دستاوردهای جدید هستند.

افراد با الگوی رفتاری پیش برنده در تست دیسک دارای خلق و خوی متغییر و متضاد هستند. این افراد معمولا قابل پیش بینی نیستند، گاهی صبور، گاهی اوقات سریع ، گاهی اوقات هم بسیار آرام و گاهی هم عصبانی هستند.

افراد با الگوی رفتاری S/D در تست Disc انتخاب طبیعی شان جنگیدن بر سر عدالت است. هنگامی که در این افراد بُعد D آن ها متمرکز می شود بُعد S آن ها متوجه احترام و انصاف می شود. به دلیل این که این الگو ترکیب دو بُعد S و D است و یکی از خصوصیت آن ها از S از سر دلسوزی و خصوصیت بعدی آن ها از بعد D و از سر سرسختی می آید این افراد علاقه مند به سخنوری برای افراد ضعیف و ناتوان هستند.

همچنین افراد با الگوی پیش برنده با استفاده از قدرتی که از بُعد D خود می گیرند و صبر و شکیبایی که از بُعد S خود می گیرند عزم راسخی در جنگیدن برای رسیدن به اهداف خود دارند. این افراد اگر در بُعد D خود قرار بگیرند نتیجه گرا و معطوف به اهدافشان هستند و اگر در بُعد رفتاری S خود قرار بگیرند بسیار مهربان و دلسوز می شوند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

یکی از پیشنهادهایی که باید افراد با الگوی پیش برنده به آن دقت کنند این است که باید بر روی انعطاف پذیری خود کار کنند تا بتوانند خود را با محیط و دیگران بیشتر وفق دهند. این افراد با الگوی رفتاری پیش برنده در تست دیسک باید بین بُعد D دستوردهنده خود و بُعد حمایتگر S خود تعادل ایجاد کنند و به دیگران فرصت کمک کردن بدهند. همچنین این افراد می توانند به بازخورد های بقیه به خوبی گوش دهند و چشم انداز روشنی بدست بیاورند. او باید به روش های دیگر به غیر از روس خود نیز توجه کند.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی پیش برنده :

 • مترجم
 • عکاس
 • نویسنده
 • نقاش
 • رقصنده
 • موسیقیدان
 • مخترع
 • گرافیست
 • روزنامه نگار
 • کارگردان
 • تدوین گر
 • طراح صحنه
 • مورخ
 • فیلسوف
 • انیماتور
 • ستاره شناس
 • متخصص اعصاب
 • جراح پلاستیک
 • متخصص ژنتیک
 • داروساز
 • میکروبیولوژیست
 • مهندس پزشکی
 • شیمیدان
 • وکیل
 • حقوقدان
 • اقتصاددان
 • روانشناس
 • تحلیلگر مالی
 • آرشیتکت
 • استاد دانشگاه
 • باستان شناس
 • ریاضیدان
 • دانشمند
 • فیزیکدان
 • برنامه‌ریز استراتژیک
 • ریاضی‌دان
 • نویسنده‌ی حوزه‌های تخصصی
 • مهندس
 • مهندس کامپیوتر
 • طراح و تحلیلگر نرم افزار
 • برنامه نویس
 • متخصص و مدیر بانک اطلاعاتی
 • متخصص امنیت اطلاعات
 • متخصص و مدیر شبکه
 • طراح وب
 • مشاور مدیریت
 • برنامه ریز استراتژیک
 • برنامه ریز مالی

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک
الگوی فتاری نماینده در تست دیسک

الگوی رفتاری نماینده ( S / I ) تست دیسک

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری نماینده (S-I) در تست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری نماینده ( S / I )

نگاه کلی به الگوی رفتاری نماینده در تست رفتارشناسی دیسک

رفتاری که از یک فرد با الگوی رفتاری نماینده ( S/I)  در تست دیسک قابل رویت است سکوت و آرام، با تدبیر، صمیمی و دوستانه است. افراد با ابن الگوی رفتاری مهمولا پذیرای مهر و محبت هستند. افراد با الگوی رفتاری نماینده در تست DISC از پذیرش و تایید از طرف گروه خود انگیزه می گیرند. این افراد هنگامی که می خواهند دیگران را ارزیابی کنند اساس خود را همه در نظر می گیرند و افراد را بر اساس همه ارزیابی می کنند. این افراد از طریق همدلی و دوستی وفادارانه بر روی دیگران تاثیر می گذارد.

افراد با الگوی رفتاری ( S/I) در تست دیسک توسط خدمت گذاری و ایجاد هماهنگی و همدلی برای گروه ارزش ایجاد می کنند. افراد با الگوی رفتاری نمایند در تست DISC از صبر و بردباری و مهربانی خود همیشه بیش از اندازه استفاده می کنند. این افراد هنگامی که تحت فشار و استرس قرار می گیرند از روش های دوستانه دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند. افراد با الگوی رفتاری نماینده (S/I) در تست دیسک همیشه ترس از هرج و مرج و آشفتگی، تعارضات، اختلافات و مخالفتها دارند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری نماینده در تست دیسک :

افراد با الگوی رفتاری نماینده (S/I) در تست دیسک جز افرادی هستند که معمولا استرس ندارند، این افراد معمولا جز افرادی هستند که به خود سخت نمی گیرند و همیشه آرام و ریلکس همراه با جریان حرکت می کنند. آن ها همانند افراد با الگوی رفتاری I / S همیشه تلاش می کنند تا در روابط خود تعادل را حفظ کنند. این افراد با دیگران با احترام رفتار می کنند. افراد با الگوی رفتاری مشاور در تست DISC همیشه اول به فکر دیگران هستند و بعد به خود فکر می کنند.

در الگوی رفتاری نماینده خصوصیت حمایتگرانه بُعد رفتاری S او باعث همدلی ذاتی این افراد با دیگران شده و ویژگی تاثیر گذاری بُعد رفتاری I او منجر به شور و اشتیاق او می گردد.

افراد با الگوی رفتاری نماینده (S/I) دارای روحیه مهربانی و بخشندگی ذاتی هستند. این افراد علاقه مند به محیط هایی هستند که دارای ثبات ببیشتری هستند و کمتر دچار تغییر می شوند. افراد با الگوی رفتاری نماینده (S/I) با توجه به توانایی که در همدلی کردن با دیگران دارند و در این همدلی قضاوت نمی کنند دارای دوستان بسیار زیادی هستند و همچنین به همین دلیل آن ها می توانند روابط دوستانه جدیدی را به وجود بیاورند.

این افراد مهارت خوبی در انجام وظیفه کاری خود دارند و همچنین این افراد به اصول پایبند هستند و این پایبندی باعث می شود تا بتوانند ثبات را در محیط کار افزایش دهند. این افراد از کشمکش و درگیری بیزارند به همین دلیل در محیط کار با پا در میانی کردن همیشه تعادل و آرامش را حفظ می کنند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

فرد با الگوی رفتاری S/I در تست DISC باید بتواند در محیط عوامل استرس زا را بیابد تا بتواند آن ها را به حداقل برساند. افراد با الگوی رفتاری نماینده معمولا زیاد کینه به دل می گیرند و سریعا از دیگرانن دلخور می شوند، آن ها باید از این رفتار خود دوری کنند. این افراد باید بتوانند از روش های جدید برای انجام کارهای خود امتحان کنند و همیشه یک روش را انتخاب نکنند. افراد با این الگوی رفتاری در تست دیسک باید در مواقع خطا و اشتباه کمتر نگران باشند و در آن زمان تصمیماتی نگیرند که به ضرر گروه باشد.

افراد با الگوی رفتاری نماینده ( S/I ) معمولا بیش از حد به دیگران محبت می کند و در بسیاری از مواقع مطابق به میل دیگران خود را تغییر میدهد. این افراد باید توانایی این را به دست آورند تا اعتقادات خود را صریح بیان کنند. همچنین افراد با الگوی رفتاری نماینده باید بتوانند در برخی مواقع “نه” بگویند.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی نماینده :

 • هنرمند
 • موسیقی‌دان
 • آهنگساز
 • پرستار کودک
 •  مربی توسعه‌ی مهارت‌های کودکان
 • مشاور و روانشناس
 • چشم پزشک
 • دامپزشک
 • پزشک متخصص اطفال
 • طراح مد و لباس
 • نجار
 • نقاش
 • جواهر ساز
 • رقصنده
 • باغبان
 • سرآشپز
 • خیاط
 • پرستار
 • فیزیوتراپ
 • جراح
 • داروساز
 • ماساژ درمانگر
 • متخصص رادیولوژی
 • متخصص گفتار درمانی
 • متخصص شنوایی سنجی
 • متخصص تغذیه
 • تعمیرکار لوازم برقی
 • دستیار پزشک
 • پزشک اورژانس
 • متخصص اطفال
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • مربی بدنساز
 • معلم دبستان و پیش دبستان
 • معلم کودکان خاص
 • مددکار اجتماعی
 • مربی ورزشی دبیرستان و دانشگاه
 • پلیس
 • مامور بیمه
 • مترجم
 • مغازه دار
 • فروشنده لوازم ورزشی
 • کارمند آژانس مسافرتی
 • مشاور مهاجرت
 • آرایشگر
 • کشاورز
 • آتش نشان
 • مربی حیوانات
 • مهندس راه آهن
 • خلبان
 • مسؤول مراقبت از پرواز
 • سازنده ادوات و سازهای موسیقی
 • طراح داخلی

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ جستجوگر در تست دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارزیاب در تست دیسک

الگوی رفتاری ارزیاب ( I / C )

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری ارزیاب (I-C) در تست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری ارزیاب ( I / C )

نگاه کلی به الگوی رفتاری ارزیاب در تست دیسک (DISC)

رفتاری که از یک الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک (DISC) قابل رویت است این است که این افراد همیشه برای خوب بودن تلاش می کنند همچنین آن ها به هر قیمتی می خواهند که موفق شوند. الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک (DISC) با توجه به توانایی و استعداد خود برای موفق شدن و برنده شدن در تلاش هستند و از این موفقیت که بر اساس توانایی و استعداد خودشان باشد انگیزه می گیرند. الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک دیگران را بر اساس تمایل و توانایی آنان برای پیشگام شدن ارزیابی می کنند. این افراد برای تاثیر گذاشتن بر روی دیگران آن ها را وارد گود می کنند و آن ها را آگاه می کنند.

افراد با الگوی رفتاری ارزیاب در تست دیسک از طریق عضو تیم شدن و دستیابی به اهداف برای گروه خود ایجاد انگیزه می کنند. این افراد به طور کلی از موقعیت و اختیارات خود بیش از حد استفاده می کنند.

افراد با الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک (DISC) در مواقعی که تحت فشار و استرس قرار می گیرند منتقد، بی صبر و حوصله می شوند. این افراد همیشه ترس از مورد تایید قرار نگرفتن، باخت و شکست دارند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک :

افراد با الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک ترکیب منحصر به فردی از ابعد مختلف هستند. این افراد قدرت بسیاری بالایی در برقرار کردن ارتباط با دیگران دارند. در الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) بُعد رفتاری C آن ها باعث می شود که آن ها در هنگام ارتباط برقرار کردن و صحبت کردن بهترین کلمات را انتخاب کنند و همچنین بُعد رفتاری I آن ها باعث شده است این افراد بتوانند به راحتی بر روی دیگران تاثیر بگذارند. افراد با بَعد رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک (DISC) نظرات و اعتقادات خود را به راحتی ابراز می کنند. اما این افراد نظرات خود را به صورت پرخاشگرانه و تهاجمی ابراز نمی کنند.

افراد با الگوی رفتاری (I/C) در تست دیسک به دیگران توجه نشان می دهند و معمولا دیگران را به به همکاری تشویق و ترغیب می کنند و همچنین افراد را برای مشارکت در پروژه ها نیز متقاعد می کند. افرادی که جز الگوی رفتاری ارزیاب در تست دیسک هستند معمولا آدم های بسیار خلاق و صریحی هستند. این افراد کار تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می دهند و فقط وقتی آن کار را تمام می کنند که به یک نتیجه رسیده باشند.

افراد با الگوی رفتاری ارزیاب (I/C) در تست دیسک (DISC) با برنامه ریزی های حساب شده از دستیابی تدریجی به نتایج اطمینان حاصل می کنند. این افراد همیشه تمایل به برنده شدن دارند. اگر به درخواست ها و استاندارهای این افراد توجه نشود صبر و تحمل این افراد تمام می شود.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

اللگوی رفتاری ارزیاب (I/C) نیاز دارد که در زمان مناسب ابتکار را به دست بگیرد. قدرت بسیار زیاد این افراد به دلیل این است که افراد با الگوی رفتاری ارزیاب در تست دیسک بسیار انعطاف پذیر هستند. این افراد توانایی این را دارند که در صورت نیاز بسیار سریع از خصوصیت مردم گرایی بُعد I خود به خصوصیت وظیفه گرایی بُعد C حرکت کنند. افراد با الگوی ارزیاب منتظر تغییر نمی مانند و برای ایده و دیدگاه خود سریعا اقدام می کنند که این خصوصیت آن ها هم به نفع خودشان و هم به نفع تیم شان است.

افراد با الگوی رفتاری ارزیاب در تست دیسک باید سرعت خود را کم کنند و آرامش خود را حفظ کنند و در مورد امکاناتی که به آن ها می دهند واقع بین باشند. این افراد باید بین نیازهای اجتماعی و نیازهای انزوا طلبانه خود تعادل ایجاد کنند.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی ارزیاب :

 • مدیر فروش
 • خرده فروش
 • مشاور مدیریت
 • مسؤول پذیرش
 • مدیر هتل
 • نماینده بیمه
 • مهماندار هواپیما
 • کارمند آژانس مسافرتی
 • آرایشگر
 • بازاریاب
 • مترجم
 • منشی
 • مسؤول دفتر
 • اپراتور اداری
 • کتابدار
 • متخصص گفتاردرمانی
 • متخصص ستون فقرات
 • فیزیوتراپ
 • ماساژ درمانگر
 • دامپزشک
 • رادیولوژیست
 • معلم دبستان
 • معلم کودکان خاص
 • پرستار کودک
 • مربی مهد کودک
 • مدرس علوم دینی
 • مشاور
 • مددکار اجتماعی
 • مشاور ترک اعتیاد
 • مدیر روابط عمومی
 • مدیریت اقتصادی منزل
 • پرستاری
 • مراقبت از افراد رنجور
 • مراقبت از کودک
 • روحانی مذهبی
 • مددکار اجتماعی
 • حسابدار
 • کتابداری
 • مدیر اجرایی
 • پزشک
 • دندانپزشک
 • دستیار پزشک
 • منشی پزشک
 • بینایی سنج
 • متخصص تغذیه

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی مشاور در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی پیش برنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک

الگوی رفتاری مشاور

تست شخصیت شناسی DISC
الگوی رفتاری نماینده (I-S) در تست دیسک

ابزار دیسک از طریق یک پرسشنامه ۴۸ سوالی مدل رفتاری شما را مشخص می کند. شما با استفاده از تست دیسک می توانید الگوی رفتاری خود را بیابید.

تست شخصیت شناسی DISC تستاپ
Slider

الگوی رفتاری مشاور( I / S )

نگاه کلی به الگوی رفتاری مشاور در تست رفتارشناسی دیسک

رفتاری که از یک الگوی رفتاری مشاور قابل رویت است مهربانی، عاطفه، درک و همدلی است. الگوی رفتاری مشاور ( I/S ) معمولا مهربون، دلسوز و وفادار هستند. این افراد از همکاری، دوستی، محیط آرام و مسالمت آمیز را انگیزه می گیرد. برای اینکه دیگران را ارزیابی کنند تمایل دارند خوبی های دیگران را ببینند. الگوی رفتاری مشاور ( I/S ) با استفاده از ابزارهایی مانند روابط شخصی دوستانه و خالصانه و در دسترس بودن بر روی دیگران تاثیر می گذارند. الگوی رفتاری مشاور با داشتن مهارت گوش کردن و توجه به صحبتهای دیگران، ثابت قدم و قابل پیش بینی بودن برای گروه ارزش ایجاد می کنند.

الگوی رفتاری مشاور از مهربانی، صبر و بردباری در برابر دیگران بیش از اندازه استفاده می کند. این افراد در این گروه در هنگامی که تحت فشار هستند و استرس دارند بیش از اندازه به دیگران اعتماد می کنند. الگوی رفتاری مشاور همیشه نگران ایجاد فشار و استرس بر دیگران هستند.

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

الگوی رفتاری مشاور در تست دیسک :

فرد با دارا بودن الگوی رفتاری مشاور معمولا عاطفی است. او دارای روحیه همدلی و مهربانی است. معمولا افراد با الگوی رفتاری مشاور سازنده رابطه های طولانی مدت دوستانه هستند. آن ها جز آن دسته از افرادی هستند که شنونده های بسیار خوبی هستند. افراد با الگوی مشاور می توانند به راحتی مشکلات و مسائل را حل کند. افراد با الگوی مشاور ( I/S ) در ارتباط با دیگران از روش های غیر مستقیم استفاده می کند. برای این افراد با الگوی I/S افراد در الویت هستند به همین دلیل این افراد ابتدا اقدام به شناخت افراد می کنند. برای آن ها انجام وظایف از اهمیت کمتری نسبت به افراد دارد. افراد با الگوی مشاور ( I/S ) می توانند سریع بعد از شناخت افراد روابط موثر برقرار کنند.

افرادی که جز دسته الگوی مشاور هستند افرادی بسیار خوش رو و گرم هستند و آن ها در برابر دیگران صبر و بردباری زیادی دارند. این افراد معمولا افرادی آرام هستند. یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی این افراد صداقت و وفاداری آن ها است. افراد با الگوی مشاور ( I/S ) هنگامی که در کاری کمک و همکاری می کنند توقع دارند بعد از انجام آن کار از آن ها قدردانی شود.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی :

الگوی رفتاری مشاور ( I/S ) معمولا سازگار و انعطاف پذیر هستند و معمولا از روش های مسالمت آمیز برای رفع مسائل استفاده می کنند. به همین دلیل افراد با الگوی مشاور ( I/S ) علاقه ای  به کشمکش و اختلاف ندارند و تصمیم گیری که بر روی دیگران اثر منفی دارد برای این افراد مشکل است از این رو این ویژگی در افراد با الگوی مشاور باعث می شود همیشه دیگران را الویت قرار دهند و گاهی بیش از اندازه به دیگران اعتماد کنند. این ویژگی در افراد با الگوی رفتاری مشاور باعث شده است که رفتار خود را در بسیاری از مواقع به نفع و مطابق میل دیگران تغییر دهند. این ویژگی باعث شده بسیاری از افرادی که الگوی مشاور دارند از خواسته های خود چشم پوشی کنند.

الگوی مشاور ( I/S ) اگر در کنار افرادی که به کیفیت کار و پیشرفت های منظم اهمیت می دهند قرار بگیرند عملکرد خوبی در کار خواهند داشت.

افراد با الگوی مشاور دارای استانداردهای بالایی هستند به همین دلیل باید همیشه یک ضرب العجل برای آن ها تعریف کرد تا کارهای خود را به موقع و در زمان مشخص به سرانجام برسانند. افرادی با الگوی مشاور دارای مهارت اجتماعی هستند. ویژگی این افراد باعث می شود که این افراد در کارهای تیمی بسیار موفق باشند. برای مثال این افراد می توانند یک مربی با ارزش در یک تیم باشند.

مشاغل پیشنهادی افراد با الگوی مشاور :

 • سردبیر
 • گزارشگر
 • کارگردان و تهیه کننده
 • فیلمساز مستند
 • آهنگساز
 • نقاش
 • طراح داخلی
 • طراح مد و لباس
 • گرافیست
 • ناشر
 • مشاور
 • روانشناس
 • کارآفرین
 • بازیگر
 • سیاستمدار
 • نویسنده
 • روزنامه‌نگار
 • دانشمند
 • مهندس
 • مأمور بیمه

الگو های رفتاری در تست دیسک

تیپ شخصیتی ارزیاب در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نماینده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی پیش برنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی جستجوگر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی توسعه دهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی خلاق در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متخصص در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متبحر در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی کمال گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متفکر هدفمند در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی نتیجه گرا در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی ارتقادهنده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی متقاعدکننده در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ شخصیتی الهام بخش در تست رفتارشناسی دیسک
تیپ رفتاری C در تست دیسک رایگان

بُعد رفتاری C (وظیفه گرا) تست دیسک

بعد رفتاری D تست شخصیت شناسی DISC
بعد رفتاری C در تست دیسک

کمالگرا، استعداد ذاتی در تحلیلهای منطقی
با دقت
برنامه ریزهای دقیق

بعد رفتاری c در تست رفتارشناسی دیسک
Slider

 بُعد رفتاری C – ‫وظیفه شناسی (Conscientiousness)

افراد با بعد رفتاری c جز دسته بندی افراد کمال گرا محسوب می شوند. افراد با بعد رفتاری c در آزمون دیسک ( Disc ) دارای استعداد ذاتی در تحلیلهای منطقی دارند. افراد با بعد رفتاری c تخصص در اطلاعات دارند. الویت این افراد وظایف، حقایق، درستی و دقت، حفظ استانداردها است. افراد با بعد رفتاری c ازکسب دانش و تخصص، کار با کیفیت، برقراری نظم و قانون، استفاده از استانداردها و روشهای درست انگیزه می گیرند. این افراد نیازمند دقت و کیفیت و صحت  هستند. ذهنیت افراد با بعد رفتاری c در آزمون دیسک کیفیت است.

اهداف افراد با بعد رفتاری c در دیسک دستاوردهای منحصر بفرد و قابل پیش بینی، بی نقص بودن، رشد شخصی است همچنین افراد با بعد رفتاری c افرادی در ظاهر جزئی نگر هستند. این افراد از دیگران توقع دارند که همیشه بی اشتباه باشند. افرادی که دارای بعد c در آزمون دیسک هستند افرادی هستند که در هر شرایطی آرام و محتاط قدم برمی دارند. شیوه این افراد در کار و بازی جدی و دقیق بودن است. نگرش کاری آن ها نسبت به کار این گونه است که باید از روشهای سنتی و همیشگی استفاده کرد و از دیگران کمک گرفت و سمتی که به افراد با بعد رفتاری c می توان داد سازماندهی است.

افراد با بعد رفتاری c در دیسک بیزار از بی­ دقتی هستند. احساسات این افراد معمولا ترس و نگرانی  است.

نقاط مثبت این افراد برنامه ­ریزی دقیق است.

نقاط ضعف این افراد عبارتند از :یکسونگری، انتقاد بیش از حد، زیاده از حد تحلیل کردن، گرفتار در جزئیات، انزواطلبی

برای مطالعه بیشتر در مورد تست دیسک ، اینجا کلیک کنید.

افراد مشهور بعد رفتاری C

آلبرت انیشتین جز دسته افراد گروه D در تست دیسک

آلبرت انیشتین

(فیزیکدان)

علی نصیریان جز دسته افراد گروه C در تست دیسک

علی نصیریان 

(بازیگر)

ملکه الیزابت جز دسته افراد گروه C در تست دیسک

ملکه الیزابت 

(ملکه بریتانیا)

بیل گیتس جز دسته افراد گروه C در تست دیسک

بیل گیتس 

(سرمایه دار)

صفات کلیدی افراد با بعد رفتاری C 

در نتیجه آزمون دیسک ( Disc ) افراد با بعد رفتاری c دارای یک سری صفات کلیدی هستند که برخی از آن ها به مختصر عبارتند از :

غیرفعال، درونگرا، وظیفه گرا، با وجدان، وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، دقیق، با دقت، جزئی نگر، تاکید بر دقت و کیفیت، متخصص، تکنیکی، با مهارت، متفکر، منطقی، تحلیل گر، تحقیق کننده، حسابگر، اهل علم و دانش، برنامه ریز، با سیاست، سازمان یافته، منظم، خشک و رسمی، وقت شناس، خوش قول ، قابل اطمینان، جدی، بی احساس، غیر اجتماعی، علاقه به داشتن حریم خصوصی، کم حرف، خسته نشدن از کار روتین و یکنواخت، صبور در کار، انعطاف ناپذیر، محتاط و کند در تصمیم گیری

استراتژی های ارتباط با افراد C :

 • با این افراد باید جدی رفتار کنید
 • در برابر افرادی C باید احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید
 • همیشه باید در برابر آن ها منظم باشید
 • باید در برابر آن ها همیشه بر روی حقایق و واقعیت ها تمرکز کنید
 • برای آن ها همیشه جزئیات را توضیح دهید
 • در برابر آن ها صبور و با سیاسیت رفتار کنید
 • در توضیح هر موضوعی برای این افراد مزایا و معایب را به آن ها توضیح دهید
 • برای آن ها همیشه مدرک معتبر ارائه دهید
 • زمانی را برای سوالات برای آن ها در نظر بگیرید
 • از آن ها سوال بپرسید
 • گزینه ها را برای تصمیم گیری ها ارائه نمایید

زبان بدن در افراد با بعد رفتاری C :

افراد با بعد رفتاری C دارای زبان بدنی خشک و جدی هستند و نمی شود زیاد با آن ها سر شوخی را  باز کرد. حرکات بدن این افراد هنگام صحبت کردن زیاد نیست. لباس های این افراد همیشه اتو کشیده است. نظم در رفتار و صحبت کردن این افراد به خوبی دیده می شود. آن ها کمتر می خندند و اگر می خواهید خنده آن ها را ببینید هیچ وقت خنده نمی بینید و فقط لبخند را بر روی لب های آن ها می بینید.

این افراد همیشه خیلی جدی و کمی هم مشکوک و مردد به نظر می رسند. وظیفه محور بوده و صحبت هایشان بیشتر در مورد کار و وظیفه است.

زبان بدن بیل گیتس در تیپ رفتاری c در تست دیسک

بازاریاب ها با بعد رفتاری C :

بازاریاب های c دقیقا نقطه مقابل بازاریاب های D هستند. او تمام جزئیات محصول و خدمات خود را دارد. درباره همه جزئیات محصول خود آنقدر صحبت می کند که توضیحات او همیشه طولانی و پر است. توضیحات او به گونه ای است که مشتری مجبور می شود برای خرید بیشتر درباره آن تحقسق کند. بازاریاب های C فکر می کنند مشتری همیشه نیاز به کلی توضیح دارد اما باید این را بداند که باید به مشتریان خود توضیحات کامل را بدهد در صورت نیاز توضیحات اضافی خود را بدهد.

مشتریان با بعد رفتاری C در دیسک :

مشتریان با بعد رفتاری C رفتاری بسیار مودبانه و رسمی دارند. این مشتریان معمولا هنگامی که وارد فروشگاه شما می شوند دارای قیافه ای جدی و خشک هستند و تمایلی به سلام و احوال پرسی با شما را ندارند. این مشتریان به همه چیز مشکوک و بدبین هستند و زیاد از شما سوال خواهند کرد.

مشتریان C برای تصمیم گیری خرید نیاز به بررسی بیشتر دارند. به همین دلیل آن ها در خرید کردن کند عمل می کنند. آن ها هنگام خرید می خواهند از تمام جزئیات محصول و یا خدمات از قیمت گرفته تا نوع استفاده محصول اطلاع داشته باشند.  این مشتریان قبل از خرید کردن زمان بسیار زیادی را به تحقیق کردن درباره آن محصول اختصاص می دهند.

مشتریان C از آن دسته از مشتریانی هستند که به قیمت بسیار حساس هستند و همیشه می خواهند محصول با کیفیت را با پایین ترین قیمت خریداری کنند.

مشتریان با بعد رفتاری C علاقه ای به خرید سریع و از روی احساسات ندارد و کاملا منطقی خرید خواهد کرد. به شایستگی، کیفیت و قابل اطمینان بودن اهمیت زیادی می دهد.
مشتری C قبل از اقدام به خرید نیاز به چندین بار تماس و مراجعه دارد تا مطمئن شود که همه فرایند را به خوبی درک کرده است.

حال برای بسیاری از فروشنده ها سوال این جا است که چگونه با مشتری C خود رفتار کند؟

چگونه به افراد با مدل رفتاری C بفروشیم؟

در زمان فروش و ارتباط با مشتری C این کارها را انجام دهید :

 • در ارتباط با مشتریان C خیلی دقت کنید که همانند خود آن ها مودب و ساکت رفتار کنید
 • زبان حرکات خود را کنترل کنید و در مقابل آن ها و برای توضیح دادن جزئیات محصول کمتر از حرکات تند و سریع استفاده کنید
 • با مشتریان C نیاید خیلی صمیمی شد
 • تا از شما سوال نکرده چیزی نگویید زیرا او در آن لحظه در حال فکر کردن است
 • به او اطلاعات دقیق و شفاف بدهید و از ارائه اطلاعات غیر واقعی بپرهیزید.
 • کاتولوگ های دارای جزئیات را به آن ها ارائه دهید
 • فرایند فروش و جریان کار را به او توضیح دهید.
 • از کلی گویی و صحبتهای غیر منطقی و احساسی پرهیز کنید.
 • عجله ای برای خرید کردن وی نداشته باشید.
 • در صحبتهای خود از کلمات: حقیقت اینست، کیفیت، تجزیه و تحلیل، آمار، واقعیت، استفاده نمایید.
 • مشتری C می خواهد چرایی هر کاری را بداند، پس چرایی پیشنهاد خرید محصول و خدمات خود را به وی بگویید.