حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

عوامل موثر بر نگهداشت نیروی انسانی ، چه عواملی باعث ماندگاری نیروی انسانی است؟

عوامل موثر بر نگه داشت نیروی انسانی

عوامل موثر بر نگه داشت نیروی انسانی

با پیشرفت هر روزه تکنولوژی و پدید آمدن کسب و کارهای مختلف و همچنین رقابت بین سازمان ها، فرصت های شغلی بسیار زیادی برای افراد و کارکنان به وجود آمده است. به همین دلیل نگهداشت نیروی انسانی یکی از موضوعاتی است که هر روز در شرکت ها پررنگ تر می شود. 

هدف از این مقاله، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان و ارائه الگویی جهت بهبود آن در سازمان های دولتی ایران است.

بدون هیچ شک و تردیدی یکی از با اهمیت ترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان ها، وظیفه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی می باشد. در همین راستا نرخ ترک خدمت عنوان دار یکی از شاخص های اصلی برای در نظر گرفتن و ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. چنان چه این عملکرد در حد متعارف  قرار داشته باشد بحث عملکرد مدیریت در یکی از زمینه های حفظ و نگهداری پرسنل، مطلوب قلمداد می شود. 

اما این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که، پرسنلی که در سازمان باقی می مانند، این پرسنل برای ماندن چه دلایلی داشته اند؟ بدون هیچ شک و تردیدی می توان این گونه تعریف کرد که ماندگاری سازمانی پرسنل با هرنوع دلیلی مطلوب مدیریت سازمان نمی باشد و چنان چه ترکیبی صمیمی از دلایل ماندن در این زمینه وجود داشته باشد، مدیریت این سازمان می تواند با خاطری آسوده به فعالیت های خود ادامه دهد. 

به عبارت دیگر درباره این مسئله می توان این گونه گفت که هر اندازه عوامل انگیزشی تاثیر بیشتری بر ماندگاری بیشتر سازمانی پرسنل داشته باشند پس عملکرد مدیریت سازمان بدون تردید مطلوب تر بوده است. در این مقاله برای شما مخاطبان عزیز قصد داریم از سه عامل موثر انگیزشی، رضایت شغلی، عوامل محیط داخلی سازمان و عوامل محیط خارجی سازمان به عنوان اصلی ترین عوامل موثر بر نگهداشت نیروی انسانی حتی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی بنویسیم و این عوامل را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

سه عامل موثر بر نگهداشت نیروی انسانی

بنابر آمار و نتایج به دست آمده آن چه که نشانگر عوامل موثر بر نگهداشت نیروی انسانی می باشد عوامل محیط داخلی و عوامل محیط خارجی و انگیزشی از لحاظ تاثیر گذاری بر سازمان رده های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

همچنین این امر ضروری قابل ذکر است که رابطه میزان تاثیر عوامل انگیزشی و تاثیر عوامل محیط خارجی بر ماندگاری افراد از نوع معکوس می باشد. یعنی هر قدر تاثیر عوامل انگیزشی کاهش می یابد، تاثیر عوامل محیط خارجی بر ماندگاری پرسنل و نیروی انسانی افزایش می یابد.

معنا و مفهوم این رابطه همین است که بسیاری از نمونه افرادی که از کارشان ناراضی می باشند به واسطه فشار عوامل محیط خارجی ذر سازمان و بر سر کارشان باقی می مانند و این یک عامل موثر بر نگه داشت نیروی انسانی می باشد البته باید در نظر داشت که این امر اصلا و به هیچ عنوان برای مدیریت شرکت مطلوب نخواهد بود و در این مرحله حتما لازم است که شیوه هایی جهت تاثیر هرچه بیشتر عوامل انگیزشی برای نگه داشتن نیروی انسانی به کار گرفته شود.

واژه های کلیدی عوامل موثر بر نگه داشت نیروی انسانی یا ماندگاری سازمانی ۳ عامل مانند: عوامل انگیزشی، عوامل محیط داخلی،عوامل محیط خارجی می باشد.

نگهداشت نیروی انسانی

دلایل نگهداشت نیروی انسانی و آن دسته از پرسنلی که در سازمان مانده اند چیست؟

 آیا این دلایل مطلوب است یا خیر. درهر حال از وظایف اساسی مدیریت منابع انسانی سازمان است که ترکیب دلایل مزبور را بداند و یا شناسایی کند و آن را به سمت بهینه و مطلوب سوق دهد و آنگاه عملکرد مدیران نیز مطلوب شده و با خیال راحت می توانند به موضوعات دیگر بپردازند.

اما واقعیت این است که نرخ ترک خدمت پایین، نیمی از مساله می باشد. به عبارت دیگر مدیران ضمن توجه به میزان ترک خدمت پرسنل و تنظیم نرخ آن در حد نرمال باید به این پرسش پاسخ بدهند که ترکیب دلایل ماندگاری پرسنل شان چیست و آیا این ترکیب مطلوب قلمداد می شود یا خیر.

دقیق تر می توان این گونه گفت که هرچه تاثیر عوامل انگیزشی و در مرحله دوم عوامل محیط داخلی بر بقا و ماندگاری نیروی انسانی بیشتر بوده و تاثیر عوامل محیط خارجی کمتر باشد، می توان نتیجه گرفت که سازمان از پرسنلی شاداب تر و با روحیه تر برخوردار است.

بنابر این امر مسئله ای که باید مشخص شود و شاید نوعی سیاست قلمداد می شود مشخص کردن ترکیب دلایل ماندگاری پرسنل و عوامل آن را که به شما معرفی کرده ایم می باشد.

موضوع دیگری که مدیران به آن باید توجه داشته باشند این است که پرسنلی که به واسطه فشار عوامل محیط خارجی در سازمان مانده اند، عوامل انگیزشی و عوامل محیط داخلی نقش کمتری بر ماندگاری شان داشته است، خطرناک تر از پرسنلی هستند که سازمان یا مجموعه را ترک می کنند.

در حقیقت سازمان یک بار و آن هم هنگامی که بخشی از پرسنل خود را با ترک خدمت نیروهایش از دست می دهد، ضرر و زیان ترک خدمت کنندگان خود را پرداخت می کند. اما چنان چه پرسنل فعلی یا نیروی مانده در سازمان از ترکیب قابل قبول دلایل ماندگاری در سازمان برخوردار نباشند، خسارت وارده از جانب آنان تکرار خواهد شد و چه بسا بیشتر باشد.

از این رو بررسی دلایل نگهداشت نیروی انسانی موجود ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و بدون شک مدیران همواره باید این سه عامل اصلی را در نظر داشته باشند. البته این کاری سخت و غیر قابل اجرا نیست و بدون شک حق مسلم پرسنل دستگاه می باشد.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

ازدواج موفق

ازدواج موفق چیست؟ تست روانشناسی ازدواج موفق

ازدواج موفق

ازدواج موفق

طبق تحقیقات و پژوهش ها، با ثبات ترین ازدواج ها شامل ازدواج هایی می شوند که در میان زن و شوهر بیشترین شباهت وجود داشته باشد. برخی از روان شناسان شباهت ها در میان زوجین را نوعی سپرده مشترک تلقی می نمایند و بر این امر اشاره داشته اند که اگر میزان سپرده بانکی شما هر قدر کمتر باشد در مقابل بحران اقتصادی و اجتماعی به شکل بهتری می توانید مقاوم باشید و همراه با این مقاومت نیز احساس خاطر امنیت کنید. در غیر این صورت در ادامه راه زندگی دچار مشکل  خواهید شد. این تشبیه نشان گر این موضوع می باشد که هر قدر تشابه میان زوجین بیشتر باشد کمتر حال آن ها دچار بحران خواهد شد و ازدواج موفق تری خواهند داشت.

ازدواج موفق چیست؟

روزی این لحظه برای همه ما پیش می آید، لحظه تصمیم گیری برای انتخاب شریک زندگی، البته هیچ کس دوست ندارد در این لحظه مرتکب اشتباهی شود، در حالی که طبق آمار و ارقام ۵۰ درصد از شکست ازدواج و رسیدن به راه حل طلاق حاکی از آن است که بسیاری از افراد در انتخاب همسر مورد نظر خود جدی دچار اشتباه می شوند. 

البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که اگر از بیشتر زوج ها علت ازدواج با یک دیگر را سوال نمایید پاسخی جز این نخواهید شنید که ما عاشق یک دیگر شدیم. اما لازمه یک ازدواج موفق در مسیر انتخاب یک شریک و یار و همراه در زندگی تنها بر پایه عشق و احساس نمی باشد. البته شاید از دیدگاه شما این مطلب درست به نظر نمی رسد اما این امر یک حقیقت در زندگی است که عشق پایه و اساس یک ازدواج نیست. بلکه باید به این درک رسید که عشق و علاقه نتیجه و پیامد ازدواجی خوب و در عین حال ازدواج موفق می باشد. در حقیقت می توان این گونه نامید که ازدواج موفق نیاز به یک انتخاب صحیح و تحقیق و مطالعه درباره شخصیت ها دارد و ازدواج موفق شامل نکاتی می باشد که ما در این مقاله به برخی از این نکات خواهیم پرداخت.

ازدواج موفق

خصوصیات یک ازدواج موفق:

زن و مرد برای پرورش دادن رابطه ای که در میان آن ها جریان دارد و حفظ حریم امن و آرام خانه و کارکردن برای دست یابی به اهداف مشترک متعهد می باشند و باید به این موضوع مهم دقت داشت که اگر تنها یکی از دو همسر بار تمامی مسئولیت ها را بر دوش بکشد بدون شک باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد.

روان شناسان و همچنین جامعه شناسان مختلفی در بررسی ازدواج های سالم و موفق، ویژگی ها و هم زمان مهارت هایی را برای اشخاصی که می توانند یک رابطه موفق و رضایت بخش داشته باشند مشخص نموده اند.

خصوصیات یک ازدواج همراه با موفقیت در میان افرادی است که:

 • دارای فلسفه ای سالم از زندگی با ایده آل های مشخص هستند.
 • دوستی و احترام و عشق روز به روز در میان آن ها بیشتر می شود.
 • آن ها صاحب علایق و فعالیت های مشترک بسیاری هستند.
 • رابطه میان آن ها به گونه ای است که از همراهی با یک دیگر لذت می برند.
 • آنان افرادی اعتماد پذیر هستند و به دیگران نیز می توانند اعتماد کنند. صادق و در عین حال موقعیت شناس هستند.
 • آن ها به یک دیگر وابسته اند.
 • راز در دل آن ها به گونه ای است که از موفقیت های یک دیگر احساس غرور می کنند.
 • به شغل یک دیگر علاقه مند بوده و به آن ها احترام می گذارند. در تصمیم گیری ها با یک دیگر مشارکت می کنند.و …غیره.

شرایط ازدواج موفق:

شرایط ازدواج موفق شامل شاخصه هایی می باشد که به فهرست زیر است:

برقراری ارتباط درست در میان زوج ها به گونه ای است که زوج های خوشبخت در مورد مسائل مختلف با یک دیگر صحبت و همراهی می کنند و به حرف یک دیگر گوش می دهند. این زوج ها می دانند که عوامل بیرونی باعث پرت شدن حواس آن ها می شود یاروی عواطف فرد تاثیر می گذارند.

برخورد با اعتراضات و همچنین اختلافات به شیوه مثبت، لطفا به این نکته مهم توجه داشته باشید که پرهیز از مطرح کردن اعتراض ها و اختلافات دشمن درجه یک زندگی مشترک و عامل شماره یک طلاق می باشد. پس توجه داشته باشید که روابط مستحکم در میان زن و شوهر به توانایی و قدرت تفکر و حل و بیان مثبت آن ها بر غلبه به این اختلافات بستگی دارد.

داشتن انتظارات واقعی، این یک امر طبیعی است که هنگام برخورد با افراد در مرحله اول دو طرف سعی می کنند تا خطاهای خود را بپوشانند، البته این یک شیوه ای عادی است. اما زن و شوهر باید بدانند با ایجاد یک زندگی مشترک و به مرور زمان خود واقعی شخص بروز خواهد کرد. به همین دلیل انتظارات غیر واقعی از همسر نباید داشته باشید.

توجه کردن به جزئیات در زندگی همسر باعث یک ازدواج پایدار می شود این افراد به خوبی همسرشان را می شناسند. آن ها از حقایق و وقایع عمده زندگی گذشته همسرشان با خبر هستند. آن ها چیزهای مورد پسند و دلخواه او را می دانند و از تنفرات او نیز آگاهی دارند.

تجربه کردن واکنش های دو جانبه مثبت بیشتر از نسبت به واکنش های منفی.

ایجاد اعتماد که این مرحله به تدریبج ساخته می شود.

فراموش نکنید که افرادی ازدواج های موفق و پایداری دارند که همسرشان را به خوبی می شناسند. و دیگر شرایط یک ازدواج موفق گذراندن وقت با یک دیگر و پیدا کردن ارزش های مشترک و مسئولیت های مشترک و سازگاری با تغییرات می باشد.

شرایط ازدواج موفق

تست روان شناسی ازدواج موفق با چند سوال کلیدی

بسیاری از تست های روانشناسی وجود دارند که در امر ازدواج به شما کمک می کنند تا بهتر تصمیم بگیرید و انتخاب درست تری داشته باشید. جهت اطلاعات از این تست های روانشناسی به دو مقاله “تست نئو قبل از ازدواج” و “ازدواج تیپ های شخصیتی بر اساس تست شخصیت شناسی MBTI” مراجعه کنید.

دو تا از تست هایی که به شما کمک میکنند تا همسر خود را بهتر بشناسید تست نئو و تست mbti است که شما پیش از ازدواح می توانید از آن ها استفاده کنید.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی با ۵ نکته ساده

توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی

برای کسب موفقیت پایدار، کسب و کارها و سازمان ها نیازمند تغییر و بهبود در حوزه های مختلف هستند. در میان این حوزه ها، منابع انسانی نقش مهم تر و کلیدی تر را ایفا می کند. چرا که برای هر تغییر درست در سازمان عاملین تغییر و بهبود، افراد در شرکت ها هستند. به همین دلیل است که توانمندسازی منابع انسانی بسیار مهم است.

به طور کلی می توان گفت منابع انسانی محور دستیابی به اهداف سازمانی است. اما آیا تا به امروز فکر کرده اید که واحد منابع انسانی باید چه ویژگی داشته باشد تا سازمان بتواند به اهداف عالی خود برسد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم طبعا منابع انسانی توانمند در سازمان می توانند به اهداف بسیار عالی دست پیدا کنند.

امروزه با وجود پیشرفت جهان دوره نگاه از بالا به پایین و فعالیت های رباتی کارمندان گذشته است. نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع ارزشمند سازمان شناخته شده است. به طوری که  اگر برای توانمندسازی منابع انسانی تلاش کنید تمامی منابع سازمان شما قدرتمند خواهند شد.

با توانمندسازی منابع انسانی می‌توان مزیتی دائمی برای سازمان ایجاد کرد. وقتی کارمندان احساس توانمندی کنند، اعتماد به‌ نفس وانگیزه‌ بیش‌ تری دارند تا انرژی و توان خود را برای موفقیت سازمان خرج کنند. در این مقاله، ۵ قانون طلایی برای توانمندسازی منابع انسانی توضیح داده شده است که می‌تواند دیدگاه هر مدیری را توسعه دهد.

تا نام توانمندسازی منابع انسانی همیشه قطعا به دنبال توصیه های طلایی از مدیران حرفه ای هستید.در این مقاله، به توضیح ۵ قانون پرداخته‌ایم که توانمندسازی منابع انسانی، موفقیت و همکاری را ممکن می‌کند. همراه ما با باشید.

توانمندسازی منابع انسانی با ۵ اصلی که باید در هر سازمانی اجرا شود

قانون اول توانمندسازی منابع انسانی: “نشان دهید برای کارمندان خود ارزش قائلید”

همیشه یادتان باشد، احترامی که برای دیگران قائل هستید، در تمام رفتارها و کلام شما دیده می شود. حالت چهره، زبان بدن و کلماتی که به کار می برید، کاملا نشان میدهد که چه طرز فکری درباره منابع انسانی دارید.

در توانمندسازی منابع انسانی شما در ابتدا باید بیاموزید قدردانی از ارزش منحصر به فرد هر کدام از کارمندان تان، را ابراز کنید. فرقی ندارد عملکرد فعلی آن ها در چه حدی است، ارزشی که شما برای هر یک از کارمندان در مقام یک انسان قائل هستید، هیچ وقت نباید پایین تر از سطح اخلاق باشد.

ارزش قائل شدن برای کارمندان

قانون دوم توانمندسازی منابع انسانی: “چشم انداز مدیریتی را با کارمندان خود به اشتراک بگذارید”

باید کارمندان این را حس کنند که جزئی از سازمان بزرگ شما هستند. مطمئن شوید همه ی پرسنل از اهداف و چشم اندازهای شرکت آگاهند. حتی اگر می خواهید در زمینه ی توانمندسازی منابع انسانی یک قدم فراتر بروید، آنها را در جریان برنامه های خود قرار دهید و نظرشان را درباره کلیت برنامه ها بپرسید.

در این صورت آن ها خودشان را صاحب برنامه ها می دانند و سعی می کنند تمام تلاششان را بکنند تا به شما متعهد باشند.

چشم انداز مدیریتی را با کارمندان خود به اشتراک بگذارید

قانون سوم توانمندسازی منابع انسانی: “به کارمندتان اعتماد کنید”

یکی از اصول توانمندسازی منابع انسانی این است که به کارمندان خود اعتماد کنید. اطمینان کنید که برای انجام کار درست و تصمیم گیری درست نهایت تلاششان را می کنند. انتظار نداشته باشید که کارمندان شما همان مسیری را بروند که شما آن را انتخاب کرده اید. به مسیری که آن ها برای انجام کارها انتخاب می کنند اعتماد کنید.

وقتی کارمندان انتظارات مدیریت را به‌ طور شفاف دریافت و درک کنند، آرامش می‌گیرند و به شما اعتماد خواهند کرد. از آن پس، روی موفقیت و کسب رضایت شما تلاش خواهند کرد و انرژی‌ شان صرف اضطراب، نگرانی و سردرگمی نخواهد شد.

قانون چهارم توانمندسازی منابع انسانی: “تیپ شخصیتی کارمندان خود را بشناسید”

جهت توانمندسازی منابع انسانی باید به کمک برخی تست های حوزه ی منابع انسانی تیپ شخصیتی افراد را بشناسید. این باعث می شود شما بتوانید با آن ها تعاملی حرفه ای تر و متناسب تر داشته باشید. همچنین شناخت تیپ شخصیتی آن ها باعث می شود نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی کنید. در نتیجه می توانید برروی نقاط قوت آن ها تمرکز کنید و به آن ها کمک کنید نقاط ضعف خود را به نقاط قوت خود تبدیل کنند.

برخی از این آزمون های عبارتند از: تست نئو، تست دیسک، تست هالند، تست mbti و…

قانون پنجم توانمندسازی منابع انسانی: “اختیاردهی را یاد بگیرید”

فقط کارهای سخت و تکراری را به نیروهایتان محول نکنید. برای توانمندسازی منابع انسانی باید جسارت به‌خرج دهید و کارهای جالب را هم به آنها بدهید. ملاقات‌های مهم را به‌عهده‌ی کارمندان‌تان بگذارید، آنها را عضو کمیته‌ای کنید که تصمیمات توسعه‌ی محصول در آن گرفته می‌شود و پروژه‌های مهم مورد توجه کارمندان و مشتریان را به یکی از نیروها محول کنید.

در شرایط مسئولیت است که کارمندان رشد می‌کنند و مهارت‌های جدیدی را در خود توسعه می‌دهند. وظایف شما هم کمتر می‌شود؛ پس می‌توانید روی تصمیمات راهبردی و کارآمدتر تمرکز کنید. ایمان داشته باشید که کارمند مذکور خواهد درخشید و نتیجه‌ی اعتمادتان را خواهید گرفت.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

بهترین تست شخصیت شناسی شغلی

بهترین تست شخصیت شناسی شغلی ، با این تست در مسیر درست شغلی قرار بگیرید

بهترین تست شخصیت شناسی شغلی

بهترین تست شخصیت شناسی شغلی

اولین گام برای انتخاب یک مسیر شغلی مناسب، شناخت علایق و استعدادها می باشد. آزمون های شخصیت شناسی شغلی به ما کمک می کنند تا استعدادها و توانایی های خود را بهتر بشناسیم. در نتیجه می توانیم شغل مناسب تری را برای خود انتخاب کنیم. اما آیا برای شما هم سوال است که بهترین تست شخصیت شناسی شغلی چیست؟

با انجام بهترین تست شخصیت شناسی شغلی می توانیم علاوه بر شناخت خود، افرادی را که با آن ها همکار هستیم نیز بشناسیم. در این صورت در محیطه های کاری خود می توانیم تعاملات و رفتارهای خود را در ارتباط با آن ها، مدیریت کنیم.

ما در این مقاله قصد داریم با معرفی بهترین تست شخصیت شناسی، شما را در انتخاب شغلیتان یاری کنیم. با ادامه مقاله همراه ما باشید.

معرفی تست MBTI

تست MBTI یک آزمون شخصیت شناسی می باشد که پایه و اساس آن برنظریه یونگ توسط کاترین بریگز و ایزابل مایرز سال ها پیش طراحی شده است. این آزمون یک آزمون کاربردی و یکی از معتبرترین تست های شخصیت شناسی با اهداف کسب و کاری در جهان می باشد. این تست را می توان جز بهترین تست شخصیت شناسی شغلی دانست.

امروزه طراحان با استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام یک سری پژوهش ها در حوزه شخصیت شناسی چهار بعد ترجیح شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کرده اند و بر این اساس این تست را معرفی کرده اند. ترجیحات شخصیتی نیز ویژگی هایی هستند که بودن در آن شرایط و با انجام آن افراد راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نیز نیاز به تمرکز کمتری و همچنین زمان کمتری دارد.

تست شخصیت شناسی MBTI از حروف اختصاری پدید آورندگان آن یعنی کاترین بریگز B و همچنین ایزابل مایرز یعنی M گرفته شده است. این تست نمونه ای از آزمون روان شناسی در حوزه شخصیت شناسی در جهان روان شناسی می باشد. این تست یا این آزمون روان شناسی افراد را به ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف طبقه بندی کرده است و هریک از این تیپ های شخصیتی نیز دارای یک سری خصوصیات اخلاقی خاص هستند که با یک دیگر دارای تفاوت می باشند. 

مشخص بودن این تست در افراد به گونه ای است که شما با انجام این تست متوجه خواهید شد که دارای چه ویژگی هایی هستید و شانس موفقیت شما در کدام شغل است. برای مثال این تست مشخص می کند که کدام محیط کاری برای شما لذت بخش تر می باشد و همچنین این تست نشان گر نقاط قوت و ضعف شما در محیط های کاری می باشد.

همچنین اطلاعات این تست به شما کمک می کند تا هم به خود شناسی برسید و هم بتوانید علت سازگاری و یا عدم سازگاری با دیگران را در مراحل شغلی خود کشف نمایید. به همین دلیل است که این تست جز بهترین تست شخصیت شناسی شغلی به حساب می آید.

روش این تست به گونه ای می باشد که افراد را در ۸ بخش مختلف مورد آزمون قرار می دهد و همچنین شما می توانید نتیجه آن را که به صورت ۴ بعدی که بیشترین امتیازات را کسب می نمایید گزارش می دهد.

چهار بعد شخصیت شناسی در بهترین تست شخصیت شناسی شغلی:

 1. برون گرایی یا درون گرایی
 2. حسی یا شهودی 
 3. احساسی یا منطقی
 4. منعطف یا قضاوتی
ابعاد شخصیتی در تست mbti

تیپ های شخصیتی از نظر یونگ چه تیپ هایی هستند؟

تئوری شخصیت شناسی یونگ به خصوص در کتاب تیپ های روان شناختی یونگ با مطرح کردن مفهوم عملکردهای شناختی نقش بسیار بالایی در شکل دادن به تست های MBTI داشته اند. یونگ این نظریه عملکردهای شناختی را نوع مشخصی از پردازش های ذهنی می داند که در انواع شرایط ها در ذهن فرد فعال می شوند.

نظریه یونگ چهار عملکرد روان شناختی اصلی را با نام های فکری، احساسی، حسی و شهودی مطرح کرد و برای هریک از آن ها از دو گرایش درون گرا و برون گرا نظرگرفت و در مجموع به هشت عملکرد شناختی رسید.

تفسیر تست MBTI چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد؟

پس از انجام تست MBTI تیپ شخصیتی چهار حرفی شما به گونه ای مشخص می شود و طبق آن چهار عملکرد شناختی یونگ برای تیپ شخصیتی شما به دست می آید. هرکدام از این تیپ های شخصیتی دارای مشخصاتی هستند که با خواندن آن ها شما می توانید به خود شناسی بهتری برسید. در تحلیل تست MBTI نقاط قوت و ضعف تیپ شخصیتی شما نه تنها مشخص شده بلکه راه کارهایی برای شما و تقویت نکات مثبت و برطرف کردن نقاط منفی در شخصیت شما داده می شود.

نتایج به دست آمده از تحلیل این تست در چه حیطه هایی کاربرد دارد؟

حیطه های استفاده از آزمون های MBTI بسیار گسترده می باشد. در همه زمینه هایی که شناخت شخصیت خود شخص و اطرافیانش به کار می آید، می شود از این تست استفاده کرد، در زمینه یافتن مسیر شغلی که بحث اصلی و موضوع مقاله ما می باشد

اگرچه از این تست در استخدام و محیط های کاری هم استفاده می شود اما تست نئو به علت تاثیر دقیق تر بودن از نظر عددی و آماری و به دلیل ساده تر بودن تست دیسک در تیپ های رفتاری این تست ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و البته تست MBTI بیش از هرچیز در یافتن استعدادها و یافتن شغل مناسب و بهبود ارتباطات انسانی استفاده دارد.

تاثیرگذاری تست mbti بر فرد

تاثیر این تست شخصیت شناسی در مسیر شغلی ما چیست و چه کمکی می تواند در زمینه شغلی به ما کند؟

ادعای این تست شخصیت مایرز بریگز این است که تیپ شخصیتی در طول عمر تا حد زیادی ثابت می باشد و ترجیحات ما همیشه به این صورت برقرار می باشد. البته این امر طبیعی است که رشد شخصیت در تمام طول عمر وجود دارد و به مرور زمان ما یاد می گیریم که چطور از عملکردهای شناختی دیگر استفاده نماییم و چگونه تلاش کنیم تا خودمان را بهتر با شرایط مختلف وفق بدهیم. اما به هرحال بازهم ترجیحات پایه ما و قدرت آن به قوت خود باقی است.

بنابراین نتایج بهترین تست شخصیت شناسی شغلی می تواند در دراز مدت بیشتر قابل استفاده باشد و همواره در تصمیم گیری مسیر شغلی به ما کمک کند.

در صورتی که شما توانایی فردی و ارتباطی بالایی نداشته باشید در مصاحبه های شغلی خود موفق نخواهید شد.

تحلیل کلی تست MBTI 

تحلیل تست mbti بهترین تست شخصیت شناسی شغلی است، نیز به گونه ای می باشد که در این تست به شما یک سری شغل پیشنهاد داده می شود که با خصوصیات آن تیپ شخصیتی هماهنگی یا سازگاری دارد.

کجا می توان این تست شخصیت شناسی آنلاین را انجام داد؟ این تست شخصیت شناسی دارای چند سوال می باشد و پاسخ این سوالات چقدر طول می کشد؟

آزمون معتبری که به توسط موسسه مایرز بریگز ارائه می شود به صورت رایگان و قابل دسترسی نمی باشد و ورژن هایی که در سایت ها و به زبان انگلیسی موجود می باشد با پرسش نامه اصلی دارای تفاوت است و تست های فارسی هم اکثرا ترجمه شده همین نمونه ها هستند.

خیلی ساده و به همین دلیل شما تست های مختلفی در ۵۰ تا ۸۰ سوال پیدا می کنید که بعضی از این سوال ها دو گزینه ای و بعضی پنج گزینه ای می باشند اما به هر حال توانایی این سوال ها در حدی می باشد که تیپ شخصیتی شما را بشناسد اما شما برای اطمینان حاصل کردن می توانید در دو سایت تست بدهید. زمان انجام تست به نسبت وجود تعداد سوالات متفاوت می باشد اما طبق تجربه ما پاسخ گوی سوالات این تست باشید که در کل نیم ساعتی از تایم شما را می گیرد.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

بهترین تست های شخصیت شناسی جهان

بهترین تست های شخصیت شناسی جهان با این سه تست خود را بهتر بشناسید

بهترین تست های شخصیت شناسی جهان

 بهترین تست های شخصیت شناسی جهان

اکثر ما علاقه داریم خود را بیشتر بشناسیم. همیشه به دنبال یک راهکار مطمئن هستیم تا شخصیت خود را به درستی شناسایی کنیم. در این میان ابزارهای بسیار زیادی وجود دارد که یکی از ساده ترین آن ها تست های شخصیت شناسی است. اما آیا همه این تست ها دقیق هستند؟ در پاسخ باید بگویم خیر، همه آن ها قطعیت ندارند. پس بهترین تست های شخصیت شناسی جهان کدامند؟

ما در این مقاله قصد داریم به شما سه تا از بهترین تست های شخصیت شناسی جهان را به شما معرفی کنیم. با انجام هر یک از آنها به شناخت دقیق تری از خود می رسید.

تست های شخصیت و نظریه های شخصیت شناسی از ۱۹۰۰ تا به امروز به سرعت رشد پیدا کرده اند. امروزه اکثر مردم با آزمون های شخصیتی مثل آزمون مایرز-بریگز (mbti) و آزمون پنج عامل شخصیتی (NEO) و تست های هوش آشنایی دارند.

سه تست از بهترین تست های شخصیتی شناسی جهان

تست پنج عامل شخصیتی نئو یکی از بهترین تست های شخصیتی شناسی جهان

 دو دانشمند به نام های مک کری و کاستا در سال ۱۹۷۰ این تست شخصیت شناسی را طراحی کردند و فرم اصلاح شده پرسشنامه شخصیتی نئو را در سال ۲۰۰۵ نهایی کردند. تست شخصیت شناسی نئو که به تست پنج عامل شخصیتی نئو نیز معروف است، بر خلاف آزمون هایی که برای آسیب شناسی شخص وجود دارند مانندmmpi به ارزیابی ویژگی های به هنجار شخص این آزمون می پردازد.

این آزمون به ارزیابی پنج صفت شخصیتی بزرگ در قالب پنج عاملی می پردازد، که این پنج عامل عبارتند از:

 1. عصبیت N یا بی ثباتی هیجانی
 2. برونگرایی E
 3. باز بودن به تجربه O
 4. توافق A
 5. وجدان گرایی C

این پرسشنامه از جانب مشاوران، روانپزشکان، روانشناسان، آموزگاران و پزشکان قابل استفاده است. تست شخصیت شناسی نئو جزء پرکاربردترین تست های شخصیت شناسی در پژوهش های علمی است.

تست نئو حاوی ۲۴۰ سؤال است و تکمیل کردنش ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان می‌برد. تست نئو یکی از بهترین تست های شخصیت شناسی جهان محسوب می شود که می توانید به نتیجه آن اطمینان داشته باشید.

برای هر یک از ۵ صفت بالا ۶ زیرعامل وجود دارد. برای مثال برای عامل روان رنجوری شش زیر مولفه زیر وجود دارد:

 1. اضطراب
 2. خشم
 3. افسردگی
 4. شرم
 5. تکانشگری
 6. آسیب پذیری نسبت به استرس

شاخص عصبیت یا رنجوری N:

شاخص رنجوری در بر گیرنده عناصری از آسیب پذیری است یا می توان این گونه نامید که ناخوش احوالی روان شناختی است از آن جا که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیر دارند، در مرد و زنی که نمره هایشان شامل نمرات بالا می شود این احتمال بیشتر وجود دارد که دارای باورهای غیر منطقی باشند.

شاخص عصبیت یا رنجوری N

برون گرایی E:

جمله افرادی در این مقیاس نمره بالا می گیرند که اجتماعی هستند و معمولا دارای رفتاری قاطع هستند، فعالیت این افراد بیشتر از دیگران است و اهل گفتگو و حراف و دوستدار دیگران هستند. زندگی و رفتار این افراد به گونه ای است که که به شرکت در اجتماعات  و میهمانی ها علاقه مند می باشند.

شاخص برونگرایی

بازبودن O:

مجموعه افرادی هستند که نمره بالا در این شاخص دارند، آن ها انسان هایی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون خود بسیار کنجکاو بوده و زندگی آن ها توام یا سرشار از تجربه است. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش های غیر متعارف هستند و در مقیاس با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند.

توافق A:

شاخص این افراد بر گرایش های ارتباط های بین فردی تاکید دارند.

وجدانی بودن C:

فردی که در این شاخص دارای نمره بالا می باشد دارای هدف ها و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده می باشد. این نمونه افراد دقیق قابل اعتماد و وقت شناس هستند.

تست mbti یکی از بهترین تست های شخصیت شناسی جهان

این تست یک آزمون شخصیت شناسی است که بر اساس نظریه یونگ توسط کاترین بریگز و ایزابل مایرز طراحی شده است. این آزمون یکی از معتبرترین و کاربردی ترین تست های شخصیت شناسی در سطح جهان و با اهداف کسب و کاری به شمار می رود.

طراحان با استفاده نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام یک سری پژوهش ها در حوزه شخصیت شناسی چهار بعد ترجیح شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کرده اند و بر اساس آن این تست را معرفی کرده اند. ترجیحات شخصیتی نیز ویژگی هایی هستند که بودن در آن شرایط و با انجام آن ها افراد راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نیاز به تمرکز و زمان کمتری دارد.

تست شخصیت شناسی MBTI از حروف اختصاری پدید آورندگان آن یعنی کاترین بریگز B و ایزابل مایرز M  گرفته شده. این تست نوعی آزمون روان شناسی در حوزه شخصیت شناسی می باشد که افراد را به ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف طبقه بندی می کند که هریک از این تیپ های شخصیتی نیز دارای خصوصیات اخلاقی خاص هستند که با هم متفاوت می شوند. 

 در این تست مشخص می شود که شما چه ویژگی هایی دارید و شانس موفقیت شما در کدام مشاغل است. مثال مشخص می کند که کدام محیط کاری برای شما لذت بخش است و همچنین این تست نشان دهنده نقاط قوت و ضعف شما در محیط های کاری می باشد. اطلاعات این تست به شما کمک می کند تا هم به خود شناسی برسید و هم بتوانید علت سازگاری و عدم سازگاری با دیگران را کشف نمایید.

این چهار بعد شخصیت شناسی در این تست عبارتند از :

 1. برون گرایی یا درون گرایی
 2. حسی یا شهودی
 3.  احساسی و منطقی
 4. منعطف و قضاوتی

تست دیسک یکی از بهترین تست های شخصیت شناسی جهان

تست دیسک یک پرسشنامه روان شناسی در حوزه رفتار شناسی می باشد. این تست را با نام دیگری مثل پرسشنامه رفتاری دیسک هم معرفی می کنند. این تست یک ابزار در حوزه روان شناسی است. این تست اطلاعات مناسبی از نحوه رفتار افراد در اختیار آن ها قرار می دهد چرا که قادر است صفت های رفتاری افراد را آنالیز کند و آن ها را ارائه دهد.

تست دیسک یکی از کاربردی ترین و بهترین تست های شخصیت شناسی جهان است چرا که اگر به دنبال خودشناسی هستید و یا می خواهید یک تیم کاری عالی بسازید انجام این تست می تواند به شما کمک کند. این ابزارها در کسب و کارها جای خود را پیدا کرده ودر حوزه های مختلف مانند منابع انسانی و فروش از این ابزار استفاده می شود.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

انتخاب رشته تحصیلی

تست انتخاب رشته ، رشته تحصیلی مناسب من چیست؟

انتخاب رشته تحصیلی

تست انتخاب رشته، رشته تحصیلی مناسب من چیست؟

قبل از هرچیزی به شما برای خواندن این مقاله تبریک می گوییم، چرا که شما با خواندن این مقاله و انجام تست انتخاب رشته برای انتخاب رشته در مسیر درستی قرار گرفته اید و باید بدانید که گام بلندی برای رسیدن به موفقیت واهداف خود برداشته اید و مطمئنا در این مسیر اتفاقات مهم و اساسی و بی نظیری را برای خود به ارمغان خواهید آورده.

جا دارد که در این مقدمه و در این جا برای شما ذکر کنم که بسیاری از افراد حتی درباره استعدادیابی دارای اطلاعات چندانی نیستند. اما  شما باید این مسئله را بدانید که قرار است با انجام تست انتخاب رشته و حرکت در راستای کشف استعداد خود در مسیر موفقیت قدم به قدم پیش روی کرده و یکی یکی پله های موفقیت را طی کنید. لطفا در ادامه همراه ما باشید چرا که قصد داریم در ادامه در کشف استعداد و علایق واقعی شما سهمی داشته باشیم.

تست انتخاب رشته

آزمون هالند یک تست رغبت سنجی شغلی و انتخاب رشته در این مسیر می باشد که با در نظر گرفتن ویژگی های شخصی و درونی افراد، رشته تحصیلی که متناسب با آن ویژگی های شخصی و درونی می باشد را بیان می کند.

جان لوییس هالند مبدع تست شخصیت شناسی هالند که در ۲۱ اکتبر ۱۹۱۹ در اوهاما نبراسکا به دنیا آمد. وی که در سال ۱۹۳۴ از دانشگاه نبراسکا فارغ التحصیل شد و توانست در رشته های ریاضیات، زبان فرانسه و روان شناسی مدرک کارشناسی اش را دریافت کند ودر سال ۱۹۵۲ دکترای تخصصی خودش را در زمینه روان شناسی از دانشگاه مینه سوتا دریافت نماید .

جالب است بدانید که هالند در سال ۱۹۸۰ حکم بازنشستگی خود را از دانشگاه جان هاپکینز دریافت نمود اما او که خودش را بازنشسته نمی دانست و به همین دلیل تلاش خود را تا زمان مرگش و به تحقیق و پژوهش ادامه داد.

یکی از دستاوردهای مهم جان هالند همین ابداع تست شخصیتی هالند یا تست انتخاب رشته و شغل یابی است که انجام این تست برای تست شغل ایده آل شما بسیار مناسب می باشد. البته در مقاله چگونه استعداد خود را کشف کنیم به سایر تست های استعدادیابی هم اشاره کرده ایم و آن ها را به طور کامل توضیح داده ایم که پیشنهاد می کنیم حتما به مشاهده آن مقاله هم بپردازید.

استعداد شغلی چیست؟

هدف شما قطعا از انتخاب رشته درست یافتن شغلی مناسب در آینده است. شغلی که در آن استعداد دارید. پس می توان به جرات گفت اگر با انجام تست انتخاب رشته در مسیر درستی قرار بگیرید، آینده شغلی خوبی در انتظارتان است.

استعداد شغلی یعنی داشتن هم خوانی و علایق شما با شغلی که در آن هستید و یا قصد و نیت شما این است که این آزمون انتخاب رشته را ابتدا انجام دهید و سپس با توجه به این آزمون شغل یا رشته مورد نظر خود را بیابید و سپس به سمت آن حرکت کنید.

البته برخی افراد وجود دارند که نمی دانند برای چه شغلی مناسب هستند. و البته موضوع مهم تر این که کاهش رضایت شغلی در دیگر بخش های زندگی شما نیز اثرگذار است. تست استعدادیابی هالند به شما در راستای انتخاب شغل هماهنگ با شخصیت و ویژگی های شما اقدام می کند.

تست شخصیت هالند به گونه ای می باشد که با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی مشاغل و رشته های تحصیلی مناسب در این تیپ را به شما معرفی می کند. اگر این دغدغه نیز همراه شما است پیشنهاد می کنم ابتدا ۶ تیپ شخصیتی تست هالند را حتما مطالعه کنید و سپس به سراغ انجام تست رایگان استعداد شغلی هالند بروید.

تست انتخاب رشته ، رشته تحصیلی مناسب من چیست؟

تیپ های شخصیتی تست استعدادیابی هالند

همان گونه که گفته شد در تست انتخاب رشته یا همان تست هالند از انواع مختلفی از نمونه تیپ ها و شخصیت ها برای تشخیص ویژگی های افراد با حرفه رشته و شغل متناسب با آن ها استفاده می شود.

شما با انجام تست انتخاب رشته (آزمون هالند) می توانید رشته تحصیلی خود را متناسب با روحیه خود انتخاب کنید و این باعث می شود فرد موفق تری باشید.

تیپ های شخصیتی در تست انتخاب رشته (آزمون هالند) عبارتند از:

 1. واقع گرا
 2. جستجوگر
 3. هنری
 4. اجتماعی
 5. جسور و سازنده
 6. قاعده مند

تیپ شخصیت واقع گرا:

این تیپ شخصیتی در تست استعدادسنجی هالند به افرادی تعلق می گیرد که عملگرا می باشند و در حقیقت استعداد آن ها کار با ابزار آلات و ماشین آلات است. این افراد به کارکردن در محیط های باز علاقه مند هستند.

ویژگی این افراد خوددار، مصر، جدی در کار، مادی گرا، سرسخت، متواضع، انعطاف پذیر، دارای توانایی بدنی و مکانیکی، تمایل کار با حیوانات، گیاهان، چوب، ابزارآلات و ماشین آلات.

با توجه به نتیجه تست انتخاب رشته، رشته هایی برای این افراد، مهندس مکانیک، مهندس ماشین آلات سنگین، خلبان، تکنسین، تعمیرات و تاسیسات.

مهندسی مکانیکی

تیپ شخصیت جستجوگر:

ویژگی های شخصیتی مانند، انجام کارهای عملی، فکری، اکتشافی، اندیشمندانه و افرادی که تفکر تحلیلی و عملی دارند. مشاغل آن ها معمولا شامل کار با ایده ها بوده و این گونه از مشاغل به دنبال رسیدن به حقیقت و حل کردن ذهنی مسائل هستند. اینان افرادی با این ویؤگی ها هستند، کنجکاو، تحلیل گر، محتاط، روشن فکر و مستقل، پیچیده و درون نگر، منطقی و دقیق، فروتن و کناره گیر، اهل تفکر و سازمان دهی و استدلال، طرفدار اصلاحات اساسی و بنیادین.

رشته هایی برای این افراد مانند پزشک، فیزیک دان، جراح، شیمی دان، دندان پزشک و… مناسب می باشند.

رشته های پزشکی

تیپ شخصیت هنری:

مهارت این افراد در شناسایی و بیان خصوصیات و ویژگی های خود می باشد. این افراد کمتر خودشان را کنترل می کنند و احساساتشان را به راحتی بیان می کنند.

این افراد دارای ویژگی هایی مانند: مبتکر، نوآور، پذیرنده، پرهرج و مرج، احساسی، نامرتب، آرمان گرا، خیال پرداز، حساس، درون گرا، ابرازگر، غیر سنتی و دارای منش و روحیه بازی هستند.

این گونه افراد برای رشته هایی مانند معماری، طراح تبلیغات، فیلم نامه نویس، خوش نویس، شاعر، بازیگر، نویسنده، روزنامه نگار و نقاش و… مناسب اند.

رشته تحصیلی معماری

تیپ شخصیت اجتماعی:

این نمونه افراد با ویژگی شخصیتی حمایت گری، درمان، مراقبت هستند و با انجام کارهایی مانند مادری کردن با غبانی و امداد گری احساس رضایت می کنند. دارای مهارت های بالای کلامی هستند و کار کردن با مردم را دوست دارند و دوست دارند به آن ها رشد داده و آن ها را مطلع و آگاه سازند.

ویژگی این افراد، صمیمی، مسئول، سخاوت مند، آرمان گرا، مهربان، معاشرتی و خوش مشرب، صبور، دارای روحیه همکاری، مشوق و متقاعد کننده، اهل رفاقت و دوستی و این افراد بسیار فهمیده هستند.

رشته مناسب برای این افراد: مدیر مدرسه، معلم، مربی علوم دینی و الهیات ، مربی تربیتی، جامعه شناس و روان شناس، باغبان و امدادگر، کار در مراکز خیریه و غیره مناسب هستند.

رشته تحصیلی روانشناسی

 تیپ شخصیت جسور و سازنده:

این جمله افراد دارای قدرت رهبری، متقاعد کننده و توانایی قرار گرفتن در محیط های رقابتی و توانایی تصمیم گیری های مهم را دارند. این افراد بسیار ریسک پذیر بوده و در کارهای تجاری بسیار موفق اند. شروع کردن و به پایان رساندن کارها از جمله مواردی است که این گونه افراد به خوبی آن را انجام می دهند.

این افراد دارای ویژگی هایی مانند بلند پرواز، ماجراجو، برون نگر، مطمئن به خود، هیجان طلب، معاشرتی، خوش بین، رهبر و پر انرژی، مایل به جمع آوری دارایی، آگاه به منابع مختلف، پر از ذوق و شوق، مقتدر و ریسک کننده، توانایی بالا در متقاعد سازی دیگران، و رفتار آنان به گونه ای است که دوست دارند با مردم کار کنند و آن ها را برای رسیدن به اهدافشان کمک کنند.

با توجه به نتیجه تست انتخاب رشته این تیپ افراد برای رشته هایی مثل مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت و رهبری، مدیریت هتل و رستوران و … مناسب اند.

رشته تحصیلی مدیریت

تیپ شخصیتی قاعده مند:

این جمله افراد جزئی گرا هستند و توانایی این را دارند که کارهای سازمانی و دفتری را به خوبی انجام دهند. آن ها بیش از ایده ها با داده ها جزئیات و اطلاعات کار می کنند. این تیپ شخصیتی سازمان یافته، مرتب و واقع بین، پیگیر، انعطاف پذیر، کارآمد، وظیفه شناس، مطیع، فاقد تخیل، مدافع، صرفه جو، و علاقه مند به کار با داده ها، و تمایل به فعالیت های جسمانی ندارند.

با توجه به تست انتخاب رشته این افراد برای رشته هایی مانند حسابداری، کارشناس امور اداری، کارشناس و مشاور مالیاتی، کارشناسی امور گمرکی و … مناسب هستند.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

سوالات روانشناسی حوزه استخدام

سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی پرسیده می شوند

سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی

سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی

همیشه یادتان باشد اگر به دنبال شغل هستید، مدیران زیرک در سازمان ها با چند سوال ساده می توانند اطلاعات بسیار زیادی را از زبان شما بشنوند. سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی معمولا سوالات ساده ای به نظر می رسند اما پاسخ به آن ها می تواند بیان کننده تیپ شخصیتی شما باشد.

به عبارت دیگر سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی معمولا به گونه مطرح می شوند که از نظر راحتی فریبنده و گول زنک باشند.

یکی از دغدغه های کارجویان قبل از رفتن به جلسه مصاحبه دقیقا پاسخ به همین سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی است. بگذارید ساده بگویم برای اینکه بتوانید یک مصاحبه خوبی را تجربه کنید، باید پاسخ این سوالات را از قبل بررسی کنید وجواب های درستی برایشان داشته باشید.

سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی اغلب بر اساس الگوریتم های هوشمند طراحی می شوند که مصاحبه کننده را به جواب های بسیاری از سوالات خود می رسانند. در واقع هدف از این سوالات در جلسه مصاحبه این است که شما چه شخصیتی دارید و می توان بر روی چه مهارت های شما حساب کرد؟

اغلب نگرانید که در این جلسات از شما چه می پرسند؟ یا به دنبال منبع مناسب برای پاسخگویی به این سوالات هستید. اما احتمالا منابع مختلف را بررسی می کنید اما باز به نتیجه نمی رسید.

ما در این مقاله قصد داریم پاسخ این سوالات روانشناسی را در مصاحبه استخدامی تا حد امکان در اختیار شما قرار دهیم.

3 مورد از سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی که در ابتدای جلسه مصاحبه از شما می پرسند:

سه سوال از سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی وجود دارد که مصاحبه گر همان ابتدا از شما می پرسند و شما با پاسخ درست می توانید یک مصاحبه خوب و ادامه داری را تجربه کنید در غیر این صورت قطعا به شما می گویند با شما تماس خواهیم گرفت و هیچ وقت هم تماسی صورت نمی گیرد.

کمی از خودتان بگویید یا کمی درباره خودتان بگویید:

این سوال معمولا اولین سوال از سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی است که از شما می پرسند. یک سوال ساده با ظاهری فریبنده. مدیران منابع انسانی در ابتدا جلسه این را می پرسند تا بفهمند نامزدهای شغلی چقدر خود را شایسته موقعیت شغلی می بینند؟

در واقع هدف سازمان از طرح این سوال شناخت سابقه کاری فرد است.

نکته فریبنده این سوال ساده چیست؟

تینا نیکولای، مربی مدیریت مشاغل و موسس شرکت Resume Writer’s Ink در این باره می‌گوید: این سوال می تواند افراد را وسوسه کند تا از زندگی شخصی خود صحبت کنند برای مثال من متاهل هستم و دارای دو فرزندم و … که این پاسخ دقیقا همان پاسخ اشتباه و منفی خواهد بود که مدیر منابع انسانی دیگر به ادامه صحبت های شما گوش نخواهد کرد.

یا بسیاری دیگر هر آن چیزی که در رزومه خود است را بازگو می کنند. یادتان باشد مدیر منابع انسانی رزومه شما را در روبروی خود دارند و تمایل به شنیدن جملات تکراری ندارد.

پاسخ مناسب این سوال چیست؟

باید در پاسخ به گونه توضیح دهید که موفقیت ها و رضایت کاری شما در صحبت هایتان مشخص باشد. به عنوان مثال من در پروژه ایکس فعالیت می کردم و امروز که با شما صحبت می کند این پروژه با موفقیت به اتمام رسیده است.

در واقع در پاسخ باید شما دستاوردهای خود را در دو تا سه جمله روشن پشت هم بازگو کنید. باید برروی جواب خود متمرکز باشید تا حال و هوای جلسه از حالت مصاحبه شغلی خارج نشود.

جلسه مصاحبه

نقاط قوت و ضعف خود را چگونه توصیف می کنید؟

علت پرسیدن این سوال این است که بدانند تیپ شخصیتی شما چیست و شما تا چه اندازه مناسب این موقعیت شغلی هستید؟ و یا بهتر است بگوییم چقدر به خود اعتماد دارید؟

نکته فریبنده این سوال چیست؟

شما در این جا نمی دانید که چه پاسخی بدهید چرا که در اکثر مواقع افراد نمی دانند تیپ شخصیتشان چیست؟ و نمی دانند مدیر سازمان به دنبال چه مدل تیپ شخصیتی برای موقعیت شغلی خود می گردند؟

پاسخ مناسب سوال :

بیشتر برروی نقاط قوت خود متمرکز باشید. باید مصاحبه گر نشان دهید که چطور بر نقاط ضعفتان غلبه می کنید. در کنار نقاط مثبت خود به نقاط ضعف خود نیز اشاره کنید اما حتما در مورد چگونگی رفع آن هم صحبت کنید.

اطمینان حاصل کنید که نقاط قوت و ضعف شما در تضاد نیست.

چرا می خواهید در این جا شروع به فعالیت کنید؟

یکی از سوالات روانشناسی در مصاحبه استخدامی این سوال است که چرا می خواهید در این جا استخدام شوید؟

مصاحبه گرها این سوال را از شما می پرسند تا بدانند چه چیزی می تواند به شما بیشترین انگیزه را بدهد؟ در واقع می خواهند بدانند شما درباره این کار چقدر اطلاعات دارید و تحقیق کردید؟

نکته فریبنده این سوال چیست؟

قطعا دلایل مختلفی وجود داشته است که شما برای این سازمان و موقعیت شغلی رزومه خود را ارسال کرده اید. اما برای پاسخگویی به این سوال باید جواب های خود را الویت بندی کنید.

بسیاری از افراد به اشتباه درباره شرکت قبلی که در آنجا فعالیت می کردند صحبت می کنند برای مثال می گویند زیرا کارفرمای قبلیم به موقع و درست حقوق نمی داد یا مسیر رفت و برگشت این جا برای من راحت تر است.

شما باید پاسخ های با ارزشی در این جا بگویید.

پاسخ مناسب این سوال چیست؟

مدیر شرکت می خواهد بداند آیا شما درباره سازمان او تحقیق کرده اید و با آگاهی برای اینجا رزومه ارسال کرده اید یا خیر؟ می خواهد بداند شما می توانید فعالیت مربوطه را با انرژی و با مشارکت انجام دهید یا خیر. پس باید پاسخی مناسب برای این سوال از قبل داشته باشید.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

تست شغل ایده آل

شغل ایده آل را پیدا کنید، تست یافتن شغل ایده آل چیست؟

تست شغل ایده آل

تست شغل ایده آل خود را بیابید

انتخاب شغل گاهی یک مسئله پیچیده و گاهی هم می تواند یک مسئله ساده باشد. برخی از افراد توانایی این را دارند که می دانند چه می خواهند و در همین راستا تلاش می کنند و به دنبال آن می روند اما برخی دیگر از انسان ها در صدد یافتن شغل ایده آل خود مرتبا در حال تعویض یک شغل با شغل دیگر و امتحان مشاغل مختلف می باشند. بسیاری از افراد دیگر نیز برای یافتن شغل به دنبال تست شغل ایده آل خود هستند.

در هر دو صورت این امکان وجود دارد که مشکلاتی پیش روی شما باشد، در گروه اول ممکن است فرد از انتخاب شغل خود راضی نباشد و در گروه دوم اصلا نمی داند شغل ایده آل او چیست؟

در اینجا است که فرد دچار سردرگمی در یافتن شغل ایده آل خود می شود و به دنبال راهکارهای مناسب می گردد. یکی از راهکارهای مناسب که می تواند فرد را در این مسیر یاری کند، تست شغل ایده آل است. شما با استفاده از تست شغل ایده آل می توانید شغل مناسب خود و متناسب با شخصیت خود را بیابید.

ما در این مقاله قصد داریم تست شغل ایده آل شما را معرفی کنیم که توصیه می کنم با ادامه مقاله همراه ما باشید.

براساس تست شغل ایده آل چه حرفه ای مناسب شماست؟

اساسا حرفه ها به گونه ای انتخاب می شوند که نقاط ضعف و قدرت آدم را نشانه می روند. البته این بدان معنا نیست که اساسا اگر شما فردی خجالتی هستید باید در بایگانی کار کنید و یا این که افرادی با خصوصیات اجتماعی تر باید به فروشندگی بپردازند. 

افراد باید این نکته مهم را بیاموزند و در راستای آن تلاش کنند که تا حدودی ضعف های خود را برطرف کنند اما این تغییر کمتر به صورت یک تحول رخ می دهد و شما نباید انتظار این را داشته باشید که یک فرد گوشه گیر به یک باره تبدیل به یک فرد بگو بخند شود که در مرکز توجه همگان قرار دارد. 

اما می توان این انتظار را از این نمونه افراد داشت که فرد با اضطراب خود روبرو شود و اساسا در محیط های شلوغ تری حضور پیدا کند چرا که تحقیقات نشان می دهد اضطراب با گذر زمان کاهش پیدا می کند البته به استثنا اختلالات ، که نباید این اجازه را به آن داد که کنترل زندگی فرد را به دست بگیرد. به هر صورت شما به رضایت حقیقی شغلی دست نمی یابید مگر این که شغل مورد نظر شما با شخصیت شما سازگاری داشته باشد.

تست نئو ۵ عاملی شخصیت فرصتی برای انطباق ویژگی های شخصیتی و مشاغل مختلف فراهم می آورد. در ادامه بر اساس تست نئو پتانسیل شغلی افراد با ویژگی های شخصیتی افراد را بررسی خواهیم کرد.

افراد با رنجوری بالا:

شاید پیش خودتان تعجب کنید و هم زمان برای شما این سوال پیش بیاید که این افراد و با این ویژگی چطور می توانند در بعضی مشاغل موفق باشند و برتری داشته باشند و البته ما هم به این امر طبیعی اعتراف می کنیم که بله تا حدودی حق با شماست. 

افرادی که رنجوری بالایی دارند غالبا دارای ویژگی های منفی همانند افسردگی و نوسان خلق و اضطراب را برای ما تداعی می کنند، البته این تمام ماجرا نیست و جالب است بدانید که رنجوری در مواردی دارائی با ارزشی می باشد. 

اما این تنها زمانی صادق است که شما دارائی خود را در جایگاه درستی سرمایه گذاری نمایید. اگر بخواهیم بیشتر به این موضوع بپردازیم و به اصطلاح موضوع را بیشتر برای شما باز کنیم، احتمالا شما هم شاهد این امر طبیعی هستید که افراد با رنجوری بالا در روابط خود دچار مشکلاتی هستند و این از چیزی ناشی می شود که ما آن را نشخوار ذهنی می نامیم.

نشخوار ذهنی به زبان ساده همان افکاری است که شب ها و در رخت خواب سراغ ما می آیند و خواب خوش را از ما می گیرند. حال باید به این موضوع  توجه به جزئیات هم گفته شود و همین توجه به جزئیات را در کار خود و چیزهای مهم داشته باشیم. این همان سرمایه گذاری است که درباره آن صحبت کردیم.

افرادی که رفتارهای روان‌رنجورانه دارند، معمولا در محل کار نمی‌توانند با دیگران کنار بیایند. رفتارهای روان‌رنجورانهٔ اجتماعی مانند وابستگی، ممکن است این افراد را در روابط کاری دچار مشکل کرده و جلوی پیشرفت‌شان را بگیرند.

شاخص روان رنجوری در تست نئو

چطور می توان رفتارهای روان رنجورانه را متوقف کرد؟

 • اعتماد به نفس خود را بالا ببرند
 • تشخیص دقیق مسئولیت ها
 • قناعت به داشته ها
 • به خود همیشه یادآوری کنند مسائل کوچک ارزش ناراحت شدن ندارند
بالا بردن اعتماد به نفس

افراد با رنجوری پایین:

این افراد حسابی نانشان در روغن است. چرا که می توان گفت که تقریبا تمام شغل ها به یک سطح رنجوری کم و یا متعادل نیاز دارند و خوشبختانه و یا متاسفانه این موضوع در کشور ما بیشتر صدق می کند. 

البته اغلب کارها طاقت فرسا هستند و افرادی که حالشان در تست نئو شامل رنجوری بالایی می شود نمی توانند بار آن را تحمل کنند و از کوره در می روند. البته فرسودگی شغلی برای افرادی با رنجوری پایین کم تر اتفاق می افتد.این افراد تا حدی آرام معتدل و راحت هستند و با موقعیت های استرس زا بدون ناراحتی آشوب و دور از هیاهو روبرو می شوند.

افراد با برون گرایی بالا:

این افراد دارای این باور هستند که می توانند ارزشمند و مهم باشند و جالب تر این است که می توانند این باور را به دیگران نیز درباره خود انتقال دهند. برای این افراد مشاغل بسیاری وجود دارد. شغل ایده آل افراد برون گرا، کارهای تیمی است چرا که آنها از بودن در جمع ها انرژی بسیار زیادی دریافت می کنند.

برای مثال یکی از مشاغل ایده آل برای افراد با شاخص برونگرایی بالا، مدیر روابط عمومی در سازمان ها است. همچنین این افراد مدیران فروش حرفه ای خواهند شد.

شاخص برونگرایی، مدیر فروش

افراد با برون گرایی پایین:

 این افراد از مشاغل انفرادی بیشتر استقبال می کنند و ارتباط با دیگران آن ها را خسته می کند. شغل ایده آل این افراد می تواند شغلی باشد که بیشتر نیازمند خلاقیت و تمرکز دارند برای مثال مشاغلی مانند: برنامه نویسی، مشاغل پژوهشی، حسابداری و…

افراد با برون گرایی پایین

افراد با تجربه پذیری بالا:

در این افراد از این شاخه به آن شاخه پریدن یک مصداق بارز و حقیقی است. این افراد کنجکاو و دارای لیست علاقه مندی های بالایی هستند. مدام شغل این افراد تغییر می کند. تنوع طلبی بیش از اندازه در این افراد می تواند برای شغل و آینده شان مشکل ساز باشد.

فراد با تجربه پذیری پایین:

این افراد معمولا تحرکات خود را وقف کارشان می کنند و آن را کامل انجام می دهند. این گروه ممکن است زیاد هنرمند و خلاق نباشند اما توانایی های خوبی در حل مسائل دارند. مشاغل روتین و مشخص برای این جمله افراد مناسب تر است.

افراد با سازگاری بالا:

رفتار این افراد خون گرم و با نزاکت است. دیدگاه خوش بینانه و مثبت در این افراد بیش از حد است. ممکن است به این فکر بیفتید که از آن ها سو استفاده کنید. اما برای این افراد شغل های بسیاری وجود دارد.

افراد با سازگاری پایین:

سازگاری تنها مفید نیست بلکه می تواند جنبه های منفی هم داشته باشد. این افراد کم تر دارای حس رقابت شغلی هستند و رفتار آن ها به گونه ای سهل گیرانه برای زیردستانشان است و همین روند می تواند بازده کاری را کم کند. اما برای این افراد ترفیع شغلی و بازده کاری بیشتری پیش بینی می شود.

ترفیع شغل مناسب افراد با سازگاری پایین

افراد با شاخص وجدانی بالا:

از جنبه های مثبت که این شاخص را در افراد نگاه کنیم افراد با نمرات بالا در این شاخص جز آن دسته از افرادی هستند که در تحصیلات دانشگاهی و حرفه ای افراد موفقی هستند. و در جنبه های منفی افراد با شاخص C بالا افراد ایراد گیر، وسواس اجبار به پاکیزگی و افراد کسل کننده ای هستند.

افراد با شاخص وجدانی پایین:

این شاخص میزان موثر بودن یک فرد را می سنجد اگر نمره افراد در این شاخص پایین باشد عدم اعتماد آن فرد را نسبت به توانایی هایش بیان می کند.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

تست نئو پیش از ازدواج

تست نئو قبل از ازدواج، قبل از ازدواج تیپ شخصیتی همسر خود را بشناسید

تست نئو پیش از ازدواج

تست نئو قبل از ازدواج

همان طور که می دانید هدف از آزمون نئو بررسی ویژگی های سالم شخصیت می باشد، بر خلاف آزمون هایی که برای آسیب شناسی شخص وجود دارند مانندmmpi، تست شخصیت شناسی نئو به ارزیابی ویژگی های به هنجار شخص می پردازد. زیربنای نظری تست neo نظریه پنج عاملی شخصیت است که به پنج عامل بزرگ نیز معروف می باشد.

تاریخچه این نظریه و بازگشت آن به اواخر دهه ۸۰ میلادی برمی گردد که توسط دو دانشمند به نام های مک کری و کاستا ارائه شده است و تا هم اکنون چند بار مورد ارزیابی مجدد قرارگرفته است.

این آزمون به پنج عامل شخصیتی می پردازد. پنج عامل شخصیتی که تست نئو آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد عبارتند از:

 1. عصبیت N یا بی ثباتی هیجانی
 2. برونگرایی E
 3. باز بودن به تجربه O
 4. توافق A
 5. وجدان گرایی C

پنج عامل شخصیتی ازدواج براساس تست نئو

این آزمون دارای ۵ عامل اصلی می باشد که هر عامل دارای ۶ مقیاس است.

شاخص عصبیت یا رنجوری N:

شاخص رنجوری در بر گیرنده عناصری از آسیب پذیری است یا می توان به عبارت دیگر می توان گفت ناخوش احوالی روان شناختی است. از آن جا که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیر دارند، در مرد و زنی که نمره هایشان شامل نمرات بالا می شود این احتمال بیشتر وجود دارد که دارای باورهای غیر منطقی باشند و همچنین قدرت کمتری در کنترل تکانه ها داشته باشند و درجه انطباق پذیری ضعیف تر با دیگران و شرایط فشار روانی را هم زمان نشان دهند.

برون گرایی:

افرادی که در این مقیاس نمره بالا می گیرند معمولا افرادی اجتماعی هستند و معمولا دارای رفتاری قاطع هستند، فعالیت این افراد بیشتر از دیگران بوده و اهل گفتگو، حراف و دوستدار دیگران هستند.

زندگی و رفتار این افراد به گونه ای است که به شرکت در اجتماعات و میهمانی ها علاقه مند می باشند و طرفدار هیجان و از تحرک لذت می برند و برای آنان موفقیت در آینده امیدی است در قلب شان و به طور کلی بازاریاب های موفق این نمونه افراد می باشند.

افراد با تیپ شخصیتی برونگرا همسرانی پر جنب و جوش هستند که بسیار اهل رفت و آمد هستند. همچنین آن ها عاشق سفرهای دست جمعی اند.

تیپ شخصیتی برونگرا

بازبودن:

مجموعه افرادی که نمره بالایی در این شاخص تست نئو دارند، انسان هایی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون خود بسیار کنجکاو بوده و زندگی آن ها توام یا سرشار از تجربه است. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش های غیر متعارف هستند و در مقیاس با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند. نمونه این افراد خلاق و دارای تفکر واگرا هستند.

توافق:

شاخص توافق در تست نئو بر گرایش های ارتباط های بین فردی تاکید دارد. نمونه ای از افراد با شاخص موافق، انسان های نوع دوست هستند که در طول عمرشان با دیگران احساس همدردی می کنند و شوق فراوانی برای کمک به آن ها دارند. او دارای این اعتقاد است که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند.

شاخص توافق، همدردی

وجدانی بودن:

افراد با شاخص وجدانی بودن معمولا افرادی هستند که دارای اهداف و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده هستند. باید به این موضوع توجه کنیم که افراد انگشت شماری در دنیا وجود دارند که موسیقی دان و یا قهرمان ورزشی می شوند. آن ها بدون داشتن این ویژگی نمی توانسته اند موفق شوند.

اگر همسر شما دارای این شاخص در تست نئو باشد، بسیار موفق و دارای اهدافی والا است.

چرا تست نئو پیش از ازدواج؟

از این آزمون به صورت گسترده ای در مشاوره های پیش از ازدواج، پیش از استخدام کارکنان و مشاوره های شغلی استفاده می گردد.

تست نئو یکی از معتبرترین و پرکاربردترین آزمون ها طی شناسایی شخصیت انسان ها می باشد.

تست نئو حاصل سال ها تحقیق درزمینه روان شناسی شخصیت می باشد. عمر این تست حدود ۳۰ سال می باشد که چندین بار در همین زمینه این تست مورد تجدید قرار گرفته است.

آزمون نئو جز یکی از پرکاربردترین آزمون ها در زمینه فردی، شغلی، سازمانی و تحلیل رفتارهای گروه انسانی می باشد که تا کنون ده ها هزار تحقیق درباره این موضوع انجام گرفته است.

مهم ترین مزیت در تست نئو اعتبار و دقت بالای نتایج می باشد. به نوعی انجام این آزمون و تحلیل نتایج آن، زمان زیادی حدود ۶۰ دقیقه از شما می گیرد ولی این تست از علمی ترین آزمون ها برای بررسی بی طرفانه و دقیق شخصیت می باشد و این تست می تواند اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهد که در کمتر آزمون شخصیت شناسی به دست می آید.

معمولا تست روان شناسی نئو را می توان به چکاب کامل نیز تشبیه کرد که می تواند همانند یک چکاب جزئیات کاملی از ویژگی های شخصیتی شما را ارائه نماید.

یکی دیگر از کاربردهای تست نئو شناخت فردی و شناخت نقاط ضعف و قوت خود می باشد که به گونه ای رشد حرفه ای محسوب می شود که باعث می شود فرد نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. این تست قبل از ازدواج می تواند مانند یک مشاوره برای فرد باشد.

در تکمیل آنلاین تست نئو حتما نیازی نیست که تمام سوالات را یک دفعه پاسخ دهید، چون سایت قابلیت ذخیره سازی پاسخ های قبلی شما را دارا می باشد شما می توانید پاسخ تست را در دو یا چند مرحله تکمیل نمایید.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است

شناخت احساسات

چگونه احساسات خود را بهتر بشناسیم؟روش های شناخت احساسات

شناخت احساسات

چگونه احساسات خود را بهتر بشناسیم؟

احساسات شما نشان دهنده اتفاقاتی هستند که درون شما رخ می دهند. دغدغه بسیاری از افراد شناخت این احساسات است. روش های بسیاری زیادی وجود دارد که به شما کمک می کند احساسات درونی خود را بشناسید. با توجه به تیپ شخصیتی خود می توانید مناسب ترین روش را برای شناخت احساسات خود انتخاب کنید.

گاها افراد درباره احساسات خود با دیگران حرف می زنند و بعضی دیگر آن را برروی کاغذ می نویسند. اما جهت شناخت عمیق احساسات بهتر است از چند روش بهینه استفاده کرد که در ادامه این مقاله این روش های شناخت احساسات را معرفی خواهیم کرد.

به این نکته توجه کنید شناخت احساسات اولین گام برای زندگی عاطفی است، در واقع اگر می خواهید تغییر کنید اولین قدم آگاهی از احساسات است.

روش های شناخت احساسات

به افکار و رویاهایتان گوش کنید:

اکثر ما انسان ها عادت کردیم طبق یک الگو خاصی فکر کنیم. به گونه ای که از افکار و رویاهایمان آگاه نیستیم. برای شناخت احساسات خود باید به رویاها و افکارتان توجه کنید. برروی بخش آگاهانه ذهنتان متمرکز شوید، چرا که این کار باعث می شود به چیزهای زیادی درباره خود و روابطتان پی ببرید.

برای مثال به اینکه چه چیزهایی را دوست دارید و از چه چیزهایی متنفرید را برروی کاغذ بنویسید این کار به شما کمک می کند الگوهای ذهنی تان را بشناسید و آن را به سطح بالاتری از آگاهی برسانید.

به مدت دو ماه، هر آن چیزی که به شدت احساسات شما را جریحه دار می کند را یادداشت کنید:

به مدت ۲ ماه هر چیزی که باعث می شود احساسات شما جریحه دار شود، صرف نظر از علت آن نظیر هوا، ترافیک، همسرتان و فزرندانتان، اقتصاد و … را بنویسید. سعی کنید متوجه شوید چه چیزهایی شما را خشمگین می کند.

اگر به شناخت ترس های خود برسید و بفهمید ترس واقعی شما در چیست، در مسیر درست شناخت احساسات خود قرار گرفته اید. در این صورت این کار باعث می شود اتفاقات را واضح تر ببینید و آگاهیتان نسبت به آن ها بیشتر می شود در نتیجه می توانید احساسات خود را در هر شرایطی کنترل کنید.

احساسات خود را یادداشت کنید

احساساتی که در خواب‌هایتان دارید را بنویسید:

گاهی در طی شبانه روز خواب هایی می بینیم که از یادآوری آن ها احساساتی به ما دست می دهد. خواب هایی که پر از احساس، رنگ و داستان هستند. این احساسات را درون یک دفترچه یادداشت کنید.

احساساتی که حتی ما د خواب هم تجربه می کنیم بسیار مهم هستند. به عبارتی می توان گفت احساساتی که در خواب دارید احساسات سرکوب شده شما هستند. خواب ها می توانند نکات زیادی را درباره احساسات درونی شما بگویند.

به زمزمه آرام درونتان گوش کنید:

همیشه به صدای آرام درونتان گوش دهید. با گوش قلبتان به آن ها گوش دهید.

صبح وقتی از خواب بیدار می‌شوید پیش از آن که کاملاً بیدار شوید بهترین زمان برای شنیدن حرف‌های درون نیمه‌آگاهتان است. به دقت به افکارتان گوش کنید و پیام‌های مهم آن را به خاطر بسپارید، این پیام‌ها در شناخت احساسات به شما کمک می‌کنند.

گوش دادن به صدای درون

احساسات مثبت تان را بشناسید:

در طی شناخت احساسات خود باید به احساسات مثبت و چیزهای خوب و عالی که درباره خودتان است نیز توجه کنید. در طول روز بارها احساس همدردی، اعتماد و احساسات مثبت فراوانی را تجربه می کنید.

اگر تنها احساسات منفی درون خود را بشناسید، تصویری غیرواقعی از خود خواهید داشت. اما توجه داشته باشید احساسات منفی و مثبت در کنار هم تصویری واقعی از شما نشان می دهد.

سخن پایانی مقاله:

هریک از ما با احساسات مختلفی به دنیا آمدیم و هر احساس باید به صورت کامل و با انرژی مثبت دیده شود. شناخت احساسات به ما در زندگی کمک می کند تا به درک درستی از خود برسیم. برای شناخت احساسات خود می توانیم از تست هوش هیجانی یا همان هوش عاطفی بهره ببریم.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است