آزمون استخدامی

شرکت رای افزار مهرگان راستین

شركت رای افزار مهرگان راستین در سال ۱۳۹۶ با هدف گسترش حوزه نرم افزار و تسهیل امور روزانه بر بستر اینترنت، آغاز فعالیت خود را اعلام نمود.

تستاپ (سامانه‌ی آنلاین ارزیابی و آزمون)

 یکی از دستاوردهای شرکت میباشد که اکنون به یکی از قدرتمندترین سامانه‌های آنلاین ارزیابی و آزمون در ایران تبدیل شده است.

این شرکت در راستای تکمیل کادر فنی، فناوری اطلاعات، اداری و بازاریابی و فروش خود در‌نظر دارد نسبت به استخدام افراد مستعد، با پشتکار و با انگیزه اقدام نماید.

برای دریافت ایمیل حاوی لینک آزمونهای استخدامی و شخصیت شناسی (mbti

این آزمون بسته شده است