آزمون استخدامی کارشناس بازاریابی و فروش

اگر در Inbox ایمیل را دریافت نکردید.لطفا به هرزنامه ها توجه کنید و آن ایمیل را از حالت هرزنامه خارج نمایید. در gmail نیز در promotion یا social دریافت خواهید نمود.