تست بلبین

تست بلبین (Belbin)

تست شخصیت شناسی DISC
تست نقش یابی در تیپ بلبین (Belbin)

۵۶ سوال

گزارش تحلیلی

۲۵.۰۰۰ تومان

پرسشنامه بلبین پرسشنامه ای برای تعیین نقش شما در گروه است.همانطور که میدانیم در یک گروه کاری نقش به جای سمت و وظیفه جای دارد. امروزه اکثر سازمان ها فرآیندهای سازمانی خود را به صورت تیمی انجام می دهند در نتیجه برای بدست آوردن نتیجه بیشتر بهتر است هر فردی نقش خود را در تیم درک کند.
"این آزمون فقط به صورت سازمانی انجام می پذیرد."بیشتر بخوانید...

تست بلبین
Slider

چه چیزی بدست خواهید آورد

  • شناخت وظیفه خود در تیم
  • شناخت نقش خود در تیم
  • روحیه سازی در تیم
  • آموزش تیمی
  • یادگیری تیمی

کجا تاثیرگذار خواهید بود

پروفایل کاربری خود را کامل نمایید و در فروم تستاپ نتیجه آزمون را بصورت عمومی با سایر آزمون دهندگان و دوستانتان به اشتراک بگذارید.لینک عمومی نتیجه آزمون را در رزومه خود قرار دهید و به کارفرمایان ارائه کنید.

با بررسی تیپ شخصیتی سایر افراد، خودتان را برای حل تعارضات خانوادگی و شغلی با آنها تقویت کنید.

سازمانی ارزیابی کنید

از پرسنل سازمان آزمون بگیرید و نتایج آنرا در پنل اختصاصی به تفکیک فرد و آزمون مشاهده کنید.همچنین شما به گزارشات تجمیعی و گروهی نیز دسترسی خواهید داشت.

به طراحی و اجرای آزمون با لوگو، تحلیل خاص و نتیجه اختصاصی نیاز دارید؟ اینجا کلیک کنید

آزمونهای مشابه

تست رغبت شغلی و تیپ شخصیتی هالند

امروزه کدهای هالند یکی از محبوب‌ترین مدل‌های مورداستفاده برای آزمون‌های شغلی است. ازنظر هالند انتخاب حرفه تظاهری از شخصیت افراد است.

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است