تست سنجش افسردگی

تست سنجش افسردگی چیست؟

تست شخصیت شناسی DISC
هوش هیجانی بار-ان
تست سنجش افسردگی BDI-II

تست افسردگی بک BECK Depression Inventory پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد

تست سنجش افسردگی
Slider

تست سنجش افسردگی چیست ؟

تست افسردگی بک BECK Depression Inventory پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد.

انتخاب این ماده ها بر اساس تظاهرات آشکار رفتار در بیماری افسردگی بوده و دلیل بر هیچ فرضیه ای در مورد علت شناسی یا فرایند روانی در بیماری افسردگی نیست.

افسردگی دارای جلوه های گوناگون است که افراد به آسانی نمی توانند علائم آن را تشخیص دهند. تست سنجش افسردگی به شما کمک می کند که علائم این اختلال روانی را به راحتی تشخیص دهید.

افسردگی

مقیاس افسردگی

مقیاس افسردگی بک دربرگیرنده ۲۱ پرسش است و یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش افسردگی است که برای سنجش بازخوردها و نشانه‌های بیماران افسرده ساخته ­‌شده است. ماده‌های آن بر پایه پایش نگرش‌ها و نشانه‌های فراگیر در میان بیماران افسرده فراهم شده‌اند. محتوای این پرسشنامه، نشانه‌شناسی افسردگی است، اما بیشتر بر درون‌مایه شناختی تأکید دارد.

سرماخوردگی روانی چیست؟

شاید تا به حال کلمه افسردگی را شنیده باشید. امروزه با توجه به شرایط اجتماعی و مشکلات زیاد با بسیاری از افراد آشنا می شوید که بسیار درون خود هستند و به نوعی دچار افسردگی هستند.

افسردگی یک بیماری روانپزشکی است که مثل بیماری های دیگر علائم ویژه ای دارد. این روزها افسردگی را سرماخوردگی روانی می نامند. بسیاری از افرا به این بیماری مبتلا هستند ولی خودشان نمی دانند. هزاران نفر  با این بیماری می جنگند و نمی توانند کارهای روزانه خود را به خوبی انجام دهند.

شما با تست سنجش افسردگی می توانید از میزان این بیماری در خود مطلع شوید با راهکارهای مناسب این بیماری را درمان کنید.

آزمون آنلاین دیسک

تست BDI-II

آزمون‌های مرتبط

mbti
تست نئو فرم بلند