تست اضطراب بک

تست اضطراب بک

تست هوش چندگانه گاردنر
تست سنجش اضطراب بک

۲۱ سوال

۳ دقیقه

رایگان

آزمون اضطراب بک (BAI – Beck Anxiety Inventory) پرسشنامه ای برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزگسالان تهیه شده‌است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال است که میزان استرس شما را خواهد سنجید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اضطراب و استرس از اینجا مطالعه نمایید.

تست اضطراب بک
Slider

آزمونهای مشابه

تست افسردگی

آزمون افسردگی بک، یکی از معتبرترین آزمون های تشخیصی برای ارزیابی شدت و علائم افسردگی (در دوسط ح روانی و جسمانی) در نوجوانان و بزرگسالان(گروه سنی ۱۳ سال به بالا) می باشد.

تست استرس شغلی اسیپو

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند.

تست کمالگرایی هیل

پرسشنامه کمال گرایی در سال ۲۰۰۴ توسط هیل و همکاران تهیه شده است این ابزار دارای ۵۹ سوال هست.